Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direktør Per Stølan NYTT FRA NORGES BRANNSKOLE Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direktør Per Stølan NYTT FRA NORGES BRANNSKOLE Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Direktør Per Stølan NYTT FRA NORGES BRANNSKOLE Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005

2 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole • Bygningsareal på 9.500 m² fordelt på 17 bygg • Internat med 104 plasser • 18 øvingsobjekter til øving innen brann, redning og sikkerhet • Utstyr og materiell for mer enn 100 mill. • Totalt areal på 194.000 m² • ISO sertifisering fra 1997 • 42 dyktige medarbeidere med høy kompetanse • Sentral lokalisering NORGES BRANNSKOLE

3 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole NORGES BRANNSKOLES VISJON • VÆRE DEN LEDENDE UTDANNINGS- INSTITUSJON INNEN BRANN OG REDNING VED: - AKTIV AKTØR INNEN FOREBYGGENDE, BRANN OG REDNING, BIDRA TIL Å ØKE SIKKERHETEN I NORGE - DEKKE SAMFUNNETS BEHOV FOR TILFØRING AV KOMPETANSE - FREMME TVERRFAGLIG FORSTÅELSE OG SAMARBEID OVERFOR ETATENE SOM INNGÅR I TOTALBEREDSKAPEN I NORGE

4 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole RESULTATMÅL • DEKKE ETTERSPØRSELEN ETTER KVALIFISERENDE KURS FOR BÅDE HELTIDS- OG DELTIDSPERSONELL I DE KOMMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN • VIDEREFØRE SATSINGEN PÅ GRUNNUTDANNING AV DELTIDSPERSONELL MED CA 700 ELEVER PR. ÅR • IMPLEMENTERE NYE OG REVIDERTE LÆREPLANER • ETABLERE ØVINGSFELT FOR FLYBRANNSLOKKING OG ØVRIGE FASILITETER FOR PERSONELL FRA AVINOR

5 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole

6 KURS FRA FORSKRIFTSKRAV

7 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole Antall søknader, kursplasser og elever på kvalifiserende kurs

8 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole LÆREPLANER • Grunnkurs for brann- konstabel • Beredskapsutdanning tr 1 • Beredskapsutdanning tr 2 • Beredskapsutdanning tr 3 • Forebyggende kurs

9 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole Beredskapsutdanning trinn 3 Ny læreplan • 4 + 1 uke. Forkurs for å utligne forskjellen mellom kort og lang linje • Nivået på kurset er hevet som følge av dette • Hovedfokus: Strategisk tenking. Mer administrative fag • Prosjektoppgave: Organisasjonsutvikling • Første kurs ferdig 4. Mai 2005 • Anbefaler kurset til andre - JA = 19 - NEI = 0

10 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole TILSETTING AV UNDERVISNINGSPERSONELL Ofte hørt påstand: Det tilsettes personell uten erfaring fra brannvesen • Ansatte siste 3 år: - 1 person: Brannsjef heltidsbrannvesen 7 år - 1 person: Brannkonstabel heltidsbrannvesen 17 år - 1 person: Forebyggende og 110-sentral,heltids- og deltids- brannvesen, industribrannvesen 24 år - 1 person: Brannkonstabel heltids- og deltidsbrannv. 17 år - 1 person: Brannmann i Engelsk heltidsbrannvesen 7 år - 1 person: Brannsjef, varabrannsjef, leder forebyggende, leder beredskap deltidsbrannvesen 20 år - 3 personer: Brannkonstabel/røykdykker fra deltidsbrannvesen alle med 5 - 7 års praksis. - 2 personer: Uten utdanning og praksis fra brannvesen

11 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole GRUNNUTDANNING DELTID • Å HEVE KOMPETANSEN TIL 7000 ANSATTE I LANDETS DELITIDSBRANNVESEN OVER 10 ÅR • MINIMALISERE FRAVÆR FRA ANNEN JOBB • ELEVENE SKAL KUNNE BO HJEMME UNDER DET MESTE AV OPPLÆRINGSPERIODEN • FORSKRIFTSKRAVET OM UTDANNING ER ENDA IKKE IVERKSATT

12 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole FLYBRANNSLOKKING • AVTALE MELLOM AVINOR OG DSB UNDERTEGNET DES. 2004 • OMFATTER ANSVAR FOR GJENNOMFØRING AV GRUNN- OG LEDERKURS FOR BRANN- OG REDNINGSPERSONELL VED LANDETS FLYPLASSER • 2005 GÅR KURSENE I TROMSØ • UTBYGGING AV EGET ØVINGSFELT VED NBSK. FERDIG 2006 • ØKONOMI OG PERSONELL ”UTENOM RAMMEN”

13 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole Administrasjons- og idrettsbygg • Administrasjon og undervisningspersonell samlet • Nye grupperom • Idrettsbygg med gymsal, styrketrening, bordtennis/ biljard og badstu • Innendørs tauredning • Seminarer og konferanser

14 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole Elev-velferd • Skolen har fra før - 5 minibusser - 3 elevbåter - Sykler - Avtale med Hålogaland Aktiv • Nå har vi fått: - Vikinghuset ”Sverdsalen.”

15 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole St. melding nr. 14- om sjøsikkerhet og oljevernberedskap • Hindre eller begrense skade- omfanget ved en ulykke til sjøs • Styrking av kompetanse og opplæring • Strandsoneberedskap • Samarbeid mellom Kystverket, NBSK og NOFO • Økonomi og personell ”utenom rammen

16 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole UTDANNING AV FEIERE • NBSK SOM ”NASJONAL UTDANNINGSSTED” FOR FEIERE • LÆRLINGER (SÆRLØP) • KANDIDATER UTENOM LÆRLINGEORDNINGEN • KONSEKVENSER FOR FEIERFAGET SOM FØLGE AV ST.MELD 30 OG INNST.S.NR. 268 (2003-2004)?

17 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole FRAMTIDIG UTDANNING AV BRANN- OG REDNINGSPERSONELL? • MELLOM BARKEN OG VEDEN (NOU 2000:5) • HVILKEN MODELL VIL BLI VALGT? • NORGES BRANNSKOLES ROLLE? • FORDELER/ULEMPER?

18 Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005, Levanger - Direktør Per Stølan, Norges brannskole UTFORDRINGER FOR NBSK • KOMPETANSEUTVIKLING • MÅL MED MOTSTÅENDE VIRKNINGER • ØKONOMI • UTVIKLING AV NYE UNDERVISNINGSMETODER • KURSUTVIKLING • ANLEGG OG MATERIELL


Laste ned ppt "Direktør Per Stølan NYTT FRA NORGES BRANNSKOLE Brannsjefkonferansen 18. Juni 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google