Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Velkommen til kurs ønskes fra: Hjemmetjenesten i Oslo Oslo Brann – og redningsetat Gjensidige Forsikring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Velkommen til kurs ønskes fra: Hjemmetjenesten i Oslo Oslo Brann – og redningsetat Gjensidige Forsikring."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Velkommen til kurs ønskes fra: Hjemmetjenesten i Oslo Oslo Brann – og redningsetat Gjensidige Forsikring

2 2 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede • Bakgrunn for satsingen • Statistikk • Varsling • Brannteori • Forebyggende tiltak, hjemmetjenestens ansvar • Samarbeidsformer • Gjennomgåelse av skjema for sikkerhetssjekk

3 3 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede DAGENS HOVEDMÅL •At dere får bedre forståelse for å ta brannvern på alvor. •At dere blir motivert til å gi brukerne av Hjemmetjenesten en enda tryggere hverdag.

4 4 Boligbranner – årsaker Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

5 5 Omkomne i brann etter aldersgruppe Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

6 6 Omkomne i brann pr. 100 000 innbyggere Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

7 7 Omkomne i boligbranner over 67 år. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

8 8 Hjemmeboende med aldersdemens 120.000 personer med aldersdemens bor hjemme i år 2050.

9 9 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede 30% av de omkomne hadde ikke installert røykvarsler.

10 10 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede DBE 235 XXX

11 11 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Branntrekanten LUFT VARMETING SOM TAR FYR

12 12 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Branninstruksen i fire punkter: VARSLE + REDDE (SLOKKE) BEGRENSE

13 13 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Røyken dreper!!

14 14 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Røyking og tørrkoking er de vanligste dødsbrannårsakene for de over 67 år.

15 15 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Brannforebyggende produkter vil ofte være en forutsetning for at brukeren av Hjemmetjenesten fortsatt kan bo hjemme •Røykvarsler •Komfyralarm •Tidsur •TV safer •Selvslukkende lys •Røykeforkle/brannteppe •Gardinbøyle •M.m. •NB! Husk Hjelpemiddelsentralen

16 16 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Vil brukerens funksjonshemming kunne: • øke sannsynligheten for brann? • hindre vedkommende i å rømme boligen? • gjøre det vanskelig å varsle at det brenner? • vanskeliggjøre slokkings – redningsinnsatsen? Hvis JA på ett eller flere av disse spørsmålene, må tiltak iverksettes

17 17 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Hjemmetjenesten sitter med et spesielt ansvar når det gjelder å sikre de hjemmeboende og omsorgstrengende pleie.

18 18 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Sikringsarbeidet foregår i et tverrfaglig og tverretatlig samarbeide som er forankret i kontrakt mellom Oslo kommune og Gjensidige Forsikring. •Hjemmetjenesten/tjenesteleverandør (ansvar for gjennomføring og logging av sikkerhetssjekken årlig for alle brukere) •Oslo Brann – og redningsetat (ansvar for gjennomføring av opplæringen av Hjemmetjenesten samt for utlevering av diverse materiell) •Gjensidige forsikring ( ansvar for finansiering av røykvarslere, batterier og skjemaer for sikkerhetssjekken). Alle tre parter er representert i en arbeidsgruppe som har et overordnet ansvar for koordinering og ajourhold av dokumentasjon.

19 19 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Ikke la tausheten ta liv!

20 20 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede De brannforebyggende tiltakene skal ikke medføre vesentlig merarbeid for hjemmebaserte tjenester Jeg må huske: •Vaske gulvet •Tørke støv •Sjekke røykvarsleren

21 21 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede De brannforebyggende tiltakene må fungere uavhengig av brukeren.

22 22 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Forside skjema for sikkerhetssjekk.

23 23 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Forklaring til skjema for sikkerhetssjekk

24 24 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Kontaktliste. Det har resurspersonene i bydelene.

25 25 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede DAGENS HOVEDMÅL •At dere får bedre forståelse for å ta brannvern på alvor. •At dere blir motivert til å gi brukerne av Hjemmetjenesten en enda tryggere hverdag.

26 26 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Hjemmetjenestens – tjenesteleverandørenes brannforebyggende arbeide har reddet – og vil redde liv!

27 27 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Takk for oppmerksomheten! og Lykke til med sikkerhetssjekken!


Laste ned ppt "1 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede Velkommen til kurs ønskes fra: Hjemmetjenesten i Oslo Oslo Brann – og redningsetat Gjensidige Forsikring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google