Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drøfting av 110-Innlandet Bemanning, organisering. Referanser : Fakta fra Ålesund, Moss og Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drøfting av 110-Innlandet Bemanning, organisering. Referanser : Fakta fra Ålesund, Moss og Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drøfting av 110-Innlandet Bemanning, organisering. Referanser : Fakta fra Ålesund, Moss og Trondheim.

2 Oppgave gitt på møte den 09.02.11.  Ledere av 110-sentralene analyserer behov: – Fokus på antall operatører og bemanning – Skille på behov i forhold til basistjenester og tilleggstjenester – Innhente referanser fra andre sentraler på samme størrelse  Ålesund – Sør-Trøndelag - Moss

3 Ålesund 110  250000 innbyggere  36 kommuner  85 brannstasjoner  3 mann -12 t turnus – 2 på natt  1 Leder 110  1 tekniker  15 operatører  3 operatørplasser  1000 ABA kunder  1300 kunder T-alarmer  Sikringsradio –Oppdrettsanlegg  Inntekter fra alarmkunder går til sentralen.  Kr. 4700 abonnementsavgift pr år.  33,20 kr /innbygger i 2010.

4 Sør Trøndelag 110  320000 innbyggere  24 kommuner  36 brannstasjoner  1 daglig leder  1 tekniker  1 fagansvarlig alarm/marked  15 operatører a 12 t skift -5 uker turnus.  3 på dagtid til kl. 20.00 – 1 vaktleder + operatør – 2 på natt – 2 ved ferie, m.v.(–bruk av leder/tekniker.)  4 operatørplasser  Alarminntekter går til IKS –Trøndelag. 50/50

5 ABØ - 110  396000 innbyggere  18 kommuner  23 brannstasjoner  1 daglig leder  1 operativ leder  2 teknikere  1 adm. økonomi  1 fagleder alarm  15 operatører a 3 lag – minimum 2 på vakt  6000 utvarslinger  2000 ABA kunder (12,6 mill) – 28% tilfaller ABØ  40,35 kr/innbygger

6 Sammenstilling –trafikkgrunnlag …ikke ferdig..

7 Tjenester på 110-Innlandet  Basistjenester: – Nødmeldinger 110 – Aksjonssamband – samhandle med andre nødetater, m.v. – Loggføring, rapporter, ressursoversikt og rekvirering, m.v. – Brannalarmer fra alle typer bygg som er ønsket av brannsjefene. – Heisalarm – Bakkekontakt for skogbrannovervåking. – Utvarsling av FIG via UMS (statlig forsterkningsressurs) – Formidling av diverse vakt/servicetelefoner for kommuner – Testalarmer til brannvesen i henhold sentrale krav. – Følge opp vaktplaner, varslingslister, m.v. fra brannsjefene  Tilleggstjenester: – Trygghetsalarmer – Sikringsradioer – UMS varsling til industrivern

8 Viktig avklaringer:  Administrering av personell, alarmkunder og fordeling av salgsinntekter.  Ressurser til personaladministrasjon – Lønninger, ferie, fravær, administrering av personalpolitikk, m.v. – Hva skal/må utføres av leder ? – hva skal/kan kjøpes ?  Ressurser til administrering av alarmkunder – Kontrakter, kundeoversikt, fakturering, m.v. – Kontaktpersoner, tiltak, feilretting, testing, m.v.  Hva skal utføres av brannvesenet ?  Hva skal utføres av 110-sentralen ? – Salg og markedsføring

9 Forslag Organisering 110-Innlandet Leder 110 sentral Operativ leder Lag 1 – 1 vaktleder 2 stk operatører Lag 2 – 1 vaktleder 2 stk operatører Lag 3 – 1 vaktleder 2 stk operatører Lag 4 – 1 vaktleder 2 stk operatører Lag 5 – 1 vaktleder 2 stk operatører Fagleder Teknisk Tekniker Fagleder Alarm X årsverk –behov ? Adm/pers/økonomi

10 Andre krav...  4 operatørplasser  Teknisk plattform  Telelinjer, strøm, kjøling, –redundans… – F-04  Arealer kontrollrom, teknisk rom, sosiale rom, møterom, stabsrom.  Kontorplasser for ansatte i tillegg til operatørene.

11 Bemanning i forhold basistjenester  Bemanningen må ha kapasitet til å avikle ferie, sykefravær, kurs, m.v. innen for den faste bemanningen. - Gå ned på 2 operatører på helg, natt ?  Bemanning må dekke opp basistjenestene på en tilfredsstillende måte.  Det må forventes en effektiv utnyttelse av bemanningen som innebærer å dekke opp noe ”tilleggstjenester” da det må være fleksibilitet i utførelse av tjenestene.  Rene tilleggstjenester som utgjør volum bør skilles ut som egen butikk. – Årsverk må stå i forhold til kostnader og inntekter.

12 Fordeling av alarminntekter  Tilknytningsavgift tilfaller 110-sentralen.  X % av abbonementsavgiften tilfaller 110- sentralen for å dekke opp ressurser til å arbeide med alarmkunder.  X % tilfaller brannvesenet for arbeid med kunden.

13 Fordeling av alarminntekter  Modell I – ABA administreres av 110 fullt og helt i samarbeid med brannsjefene. – % fordeling 110 og brannvesen ?  Modell II – Brannsjefene administrer ABA kunder – % fordeling 110 og brannvesen ?


Laste ned ppt "Drøfting av 110-Innlandet Bemanning, organisering. Referanser : Fakta fra Ålesund, Moss og Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google