Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Av Kari Kjønaas Kjos. Riktig diagnose: Et mer helhetlig ansvar for helsetjenesten Flest mulig helsetjenester i kommunene Tiltak for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Av Kari Kjønaas Kjos. Riktig diagnose: Et mer helhetlig ansvar for helsetjenesten Flest mulig helsetjenester i kommunene Tiltak for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Av Kari Kjønaas Kjos

2 Riktig diagnose: Et mer helhetlig ansvar for helsetjenesten Flest mulig helsetjenester i kommunene Tiltak for å forebygge sykdomsutvikling Bygge ut sykehjemsplasser Øke legedekningen i kommunene Sørge for sammenhengende pasientforløp Samarbeid på tvers av ulike etater/sektorer Redusere omfanget av uføretrygdede FrP støtter diagnosen.

3 Feil medisin Finansieringen endres i feil retning (fra 2012) Økt grad av rammefinansiering av helsetjenestene Forpliktende avtale mellom kommuner og kommuner /HF Kommunal medfinansiering til spesialistbehandling (20%). Kommunal fullfinansiering av ferdigbehandlede pasienter. Habilitering og rehabilitering blir lite forpliktende Private leverandører er ikke tema Stadig mer ansvar overføres fra folketrygden/Nav Mer kommunal ”beordring” av fastlegene.

4 Fristes med gulrot Kommunene skal få mer ansvar 20% av pengene som i dag går til spesialisthelsetjenesten (100% overføring av midler fra ferdigbehandlede pasienter) flyttes i frie inntekter til kommunene. Byggetilskudd (30%) til 12000 nye sykehjemsplasser. Forebygging skal lønne seg. Mulighet til å øke kompetansen på helsepersonell lokalt Kommunal koordinator sørger for helhetlig pasientløp. Kommunen kan få økt ansvar for hjelpemiddelforvaltningen(anbefaling des. 2009)

5 Utfordringene og den skjulte agendaen: Stadig flere syke kan behandles. Flere yngre med kroniske lidelser Økningen i antallet eldre HOVEDMÅLSETNINGEN ER Å REDUSERE HELSEUTGIFTENE Statens utgifter øker, nå flyttes det økonomiske ansvaret fra staten(folketrygden) til HF eller kommuner. Ved å overføre frie midler og ikke øremerke midler fra HF- budsjettene til kommunene kan regjeringen skryte av at de styrker kommuneøkonomien, og ”bruke” de samme pengene” til å si de har styrket skole, kultur o.s.v.

6 Medaljens bakside Helsekronene vil ”forsvinne” i kommunebudsjettet. Forbygging tar tid. Pasienter kan risikere å ikke få rett behandling Hvem blir de ”ulønnsomme hjelpetrengende” for kommunen? Behandlingstilbud vil gjenspeiles av kommuneøkonomien. Fattige og/ eller små kommuners utfordringer. Fastlegene blir mindre tilgjengelig (får flere oppgaver). Mindre konkurranse og valgfrihet i helsesektoren Kommuner med dårlig levekårsindeks vil svekkes ytterligere. Behovet for eiendomskatt vil øke.

7 Regjeringens oppskrift vil gi økte helseforskjeller i landet, og redusere pasientens valgfrihet FrP vil legge ned de regionale helseforetakene Øke ISF (innsatsbasert finansiering)-andelen i HF til 60% Ha statlig finansiering av alle helsetjenester Opprette forsterkede sykehjemsavdelinger. Innføre nasjonale bemanningsnormer ved sykehjemmene. Øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. Bevilge opptrappingsmidler til eldreomsorgen og psykiatrien Bevilge øremerkede forebyggingsmidler Behandling ved at ”pengene følger pasienten” Valgfrihet for pasienten og rett til et helhetlig behandlingsløp Rask diagnose og behandling og eventuelt rehabilitering. Rett til habilitering og rehabilitering. Pasienten/brukeren må hele tiden være i fokus

8 FrP vil gi alle rett til likeverdige og gode helsetjenester uavhengig av bosted ! Takk for oppmerksomheten ! Kari Kjønaas Kjos Stortingsrepresentant


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Av Kari Kjønaas Kjos. Riktig diagnose: Et mer helhetlig ansvar for helsetjenesten Flest mulig helsetjenester i kommunene Tiltak for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google