Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Fosnes kommune Med fokus på et helhetlig pasientforløp og kompetansebygging Gardermoen 4 juni-14 Anne Johanne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Fosnes kommune Med fokus på et helhetlig pasientforløp og kompetansebygging Gardermoen 4 juni-14 Anne Johanne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Fosnes kommune Med fokus på et helhetlig pasientforløp og kompetansebygging Gardermoen 4 juni-14 Anne Johanne Lajord Jane Tingstad

2 Fosnes kommune Landet i eventyret Fosnes kommune Bakgrunn for lokal etablering  Et helhetlig pasientforløp Kompetanse og kvalitet  Satset på videreutdanning  Prosjekt ” Mens vi venter på ambulansen”  Lyd/ bilde- samhandling med legen

3 Fosn Fosnes kommune Landet i eventyret Fosnes Kommune på Namdalskysten ut mot havstykket Folla Ca 545 km 2 - 650 innbyggere Kommunesenteret ligger på øya Jøa, med ferjeforbindelse til fastlandet. Hovednæring er landbruk 35 min kjøring + 5 min ferje til Sykehuset Namsos

4 Fosnes kommune Landet i eventyret Øyeblikkelig hjelp døgnopphold beregnet til  0,2 seng  41 døgn / år  Etablert 1 seng ved Fosnes sykeheim fra 01.04-14  Hvorfor har vi valgt denne løsningen??

5 Fosnes kommune Landet i eventyret Hvorfor lokal etablering?  Lang tradisjon og erfaring på utredning og behandling av institusjonspasienter  Sykeheimen blir brukt som en ” før - legevaktstjeneste”  Akuttrom fra 01.01-12  Stabilt personalet m/ lang erfaring, høy obs – vurderings- og handlingskompetanse  God tilgjengelighet på medisinsk- teknisk utstyr og laboratorieutstyr

6 Fosnes kommune Landet i eventyret  Landets beste tilsynslege  Tilsynslege også fastlege til de fleste av kommunens innbyggere over 67 år *God oversikt over helsetilstand, behandlingsplan osv  Samordnet p/o- tjeneste, samme personalet som jobber inne på institusjon som i hj spl * Lokalkjennskap til pas medfører tidlig intervensjon og raskere behandling

7 Fosnes kommune Landet i eventyret  Smådrift rommer viktige kvalitetsfaktorer: * Oversiktlighet * Trygghet for pas å kjenne helsepersonellet * Lokalkjennskap til pas og behandling forebygger videreutvikling og tilleggskomplikasjoner  Beh lokalt sparer pasienten for transportubehag  Beh lokalt er samfunnsmessig besparende (transport)

8 Fosnes kommune Landet i eventyret  Behandling i trygge og kjente omgivelser med pårørende i nærheten virker fremmende på behandlingsprosessen  Utflytting av tjenester vi selv er i stand til å håndtere  tap av kompetanse

9 Fosnes kommune Landet i eventyret Kompetanse og kvalitet  Opplæringsplan for H/O- personell  Hospiteringsordning for sykepleiere  Lønnet utdanningspermisjoner ( geriatri, psykiatri, diabetes, rehabilitering, lunge, akutt)  Internopplæring satt i system – utstyr, prosedyrekunnskap HLR osv  Teknologikunnskap

10 Fosnes kommune Landet i eventyret 2 prosjekt ”Mens vi venter på ambulansen”  Mål: raskt til pas, iverksette førstehjelp, rapportere raskt til AMK  forhøyet akuttkompetanse hos 5 av p/o -tjenestens sykepleiere.  2 re-treninger årlig på akuttbeh og stabilisering Etablering av lyd/ bilde for å sikre en kvalitetsmessig bedre og mer tilgjengelig legetilgang

11 Fosnes kommune Landet i eventyret Lyd/ bilde – Bakgrunn for prosjektet – Valg av løsning – Erfaringer

12 Fosnes kommune Landet i eventyret Avslutningsvis * Hovedintensjoner i Samhandlingsreformen:  tidlig intervensjon,  bedre pasientforløp  tjenester der pasienten bor. Viktig at disse ikke forsvinner på veien!

13 Fosnes kommune L Landet i eventyret * Lokalkjennskap er kvalitet! * Utflytting av KØD kunne fått alvorlige konsekvenser for kommunens resterende helsetjeneste. * Uavhengig av kommunestruktur i framtida  helse, pleie, omsorg må være nært og lokalt til innbyggerne – ”tett på- tjenester”.

14 Fosnes kommune Landet i eventyret Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Fosnes kommune Med fokus på et helhetlig pasientforløp og kompetansebygging Gardermoen 4 juni-14 Anne Johanne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google