Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Pasientsikkerhet i samhandlingsrommet Steinkjer 23.04.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Pasientsikkerhet i samhandlingsrommet Steinkjer 23.04.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Pasientsikkerhet i samhandlingsrommet Steinkjer 23.04.14

2 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Mange slags samhandlingsrom • Pasient / pårørende • Pasient / pårørende / helsepersonell • Helsepersonell / helsepersonell internt • Enhet / enhet internt • Sjukehus / sjukehus • Sjukehus / rehabilitering • Sjukehus / kommune • Kommune / rehabilitering • Etc…

3 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag «Alt var mye bedre under krigen…»? • Alt var ikke bedre før – samhandlingsreform nødvendig • «Nu går alt så meget bedre…»? • I alle fall: Ting er antakelig ikke blitt verre etter samhandlingsreforma • Pasientsikkerhetskampanje / -program • Gir det grunn til å være tilfreds? • Eller: Burde vi ha sett resultat og bedring? • Sett fra POBO: Mye (det meste) er som før, samme type henvendelser i samme omfang…

4 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

5 KVALITET Faglig kompetanse / resultat Systemforhold / logistikk Innfriing av lovbestemte rettigheter Subjektive opplevelser

6 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Hva ser vi? • Kommunikasjonsutfordringer 360° • Mangler i dokumentasjon / journalføring • Uklare ansvarsforhold – fragmentering • Bytte av fastlege – manglende kontinuitet • Fastleger som «portvakt» – vente og se • Upresise henvisninger • Henvisninger som blir avglømt eller forsvinner • Prøver som forsvinner eller forbyttes • Turnuskandidater i frontlinja • Skiftende legekontakter i sjukehus

7 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag …mer? • Manglende koordinering mellom spesialiteter internt i sjukehus • Manglende koordinering mellom sjukehus – unødvendige repetisjonsøvelser • Uoversiktlige, mangelfulle og kronglete utredningsforløp • Feiltolkinger • Funn som ikke følges opp • Men: Når behandling først er satt i gang, går det gjerne på skinner • Utskrivingsklar eller ikke – uenighet

8 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag …enda mer? • Spørsmål / uenighet om kommunens kompetanse • Press på og kamp om sjukeheimsplasser – kapasitet • Rehabilitering taper • Utydelig kontroll- / oppfølgingsansvar • Forsinka / mangelfull epikrise • Medisingjennomgang / -endringer • Transport – rett type til rett person – og hvem har ansvaret under transport? • Ekstra utsatt for manglende samhandling: Rus og psykiatri

9 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Hva trengs? • Identifisere risikopunkt / -faktorer i det totale pasientforløpet • Bedre avviksmeldekultur på tvers? • Meldeordning for kommunene tilsvarende shl. § 3-3? • Læring 360° • Samhandlingsreform → samhandlingskultur • Pasientsikkerhetsprogram → pasientsikkerhetskultur • Breiere brukerrepresentasjon i fagrådet?

10 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag PASIENTSIKKERHET Faglig kompetanse / resultat Systemforhold / logistikk Innfriing av lovbestemte rettigheter Subjektive opplevelser


Laste ned ppt "Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Pasientsikkerhet i samhandlingsrommet Steinkjer 23.04.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google