Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEVISST VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM NTNU IT-konferansen 9-10 april 2014 Gry Jordet Kibsgaard, Delprosjektleder BEVISST-prosjektet Seniorrådgiver Personalavdelinga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEVISST VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM NTNU IT-konferansen 9-10 april 2014 Gry Jordet Kibsgaard, Delprosjektleder BEVISST-prosjektet Seniorrådgiver Personalavdelinga."— Utskrift av presentasjonen:

1 BEVISST VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM NTNU IT-konferansen 9-10 april 2014 Gry Jordet Kibsgaard, Delprosjektleder BEVISST-prosjektet Seniorrådgiver Personalavdelinga

2 2 Pålogging Uttak av rapport Virksomhetsstyring i dag OA økonomi Maconomy økonomi FS studentdata Paga Lønn/personal Cristin publikasjoner Discoverer rapporter Rapporter Leder og lederstøtte Pålogging Uttak av rapport Pålogging Uttak av rapport Pålogging Uttak av rapport Pålogging Uttak av rapport Pålogging Uttak av rapport Corporater Strategi- oppfølging StrategiPlaner Budsjett Rapporter Rapportering Nøkkeltall Analyser Word Excel-malerExcel og wordExcel

3 3 Bedre virksomhetsstyring (BEVISST) OA økonomi Maconomy økonomi FS studentdata Paga Lønn/personal Cristin publikasjoner Leder og lederstøtte Pålogging StrategiPlaner Budsjett Rapporter Rapportering Nøkkeltall Analyser BEVISST

4 Mål med virksomhetsstyringssystem ved NTNU Effektmål NTNU får bedre prosesstøtte til plan-, budsjett- og oppfølgningsprosess Ledere på alle nivå i NTNU får lettere tilgang til relevant informasjon om sin virksomhet NTNU får økt fokus på datakvalitet, og dermed et grunnlag for løpende å forbedre datakvaliteten. NTNU får et grunnlag for videre utvikling og analyse av sin virksomhet igjennom bedre tilgjengelighet til data.

5 Forskning UtdanningHR Økonomi FS Paga OF Datasett: Publikasjonspoeng/antall publ. (DBH) Antall formidlinger (Cristin) Dr.grader - inngått/avlagt (DBH) Datasett (Paga): - antall ansatte/årsverk med stillingsopplysninger, herunder fast/midl. tilsetting, kjønn, alder, kontering, lønnsopplysninger, (medarbeidersamtale, midlertidighetshjemmel) Datasett: Søketall (FS) Opptakstall (FS) Studiepoengproduksjon (DBH) Kandidatproduksjon (DBH) Datasett: Dagens tabeller for Cognos og dimensjoner i Cognos COGNOS DBH RAPPROD Innhold scope 2014 (1. generasjon Virksomhetsstyring NTNU) Org reg Årlig oppdatering (april) Månedlig oppdatering Daglig oppdatering NTNU DATAVAREHUS Publikasjonsproduksjon Formidlingsproduksjon Dr.gradsproduksjon BOA-virksomhet Bemanning Likestilling Midlertidighet Prestasjon (utdanning/forskning) Lønnsstatistikk Søkertall Opptakstall Kandidatproduksjon Studiepoengproduksjon Budsjett Regnskap (Prognoser) Rapportområder Tabeller fra Christin Halvårlig oppdatering

6 BEVISST prosjektgruppe Styrings gruppe Assosierte prosjekt- deltakere Linjeansvarlige data/analyse Referanse- gruppe brukerutvikling IT Avd RAV Frank Arntsen Ida Munkeby Inge Fottland Håkon Alstad Petter Wiig Tore Indreråk, PL Jens P Nygård, Ass PL Tomas Hermansen Torgeir Sesseng Gry Jordet Kibsgaard BEVISST prosjektorganisasjon Avklaringer Ressurser Analysebehov Avklaring superbrukere Kilde-/dataavklaring Rapportutvikling Brukerutvikling/støtte

7 7 Leder- rapport Område- rapporter Kuber Primær målgruppe: ledere Primær målgruppe: lederstøtte Primær målgruppe: superbrukere og lederstøtte Forskning, utdanning, HR, økonomi Høy detaljeringsgrad, stor fleksibilitet, krav til kompetanse for å finne informasjon Høy standardiseringsgrad, lav detaljeringsgrad, rask tilgjengelig informasjon Høy detaljeringsgrad, noe mulighet til tilpassing av parameter, rask tilgjengelig informasjon Dekaner, instituttledere Seksjonssjefer, kontorsjefer Superbrukere, controllere

8 8

9

10 10 BI og modenhetsskala Business Intelligence: er et sett med metodikker, teorier, prosesser, arkitekturer og teknologier som omformer rådata til meningsfull og nyttig informasjon for forretningsformål. BI er ikke et produkt eller et verktøy!

11 BEVISST-kurs BEVISST-hjelp BEVISST-kafé BEVISST brukerutvikling

12 12 Vil du vite mer? Innsida: BEVISST brukerstøtte BEVISST system for virksomhetsstyring BEVISST brukerstøtte BEVISST system for virksomhetsstyring


Laste ned ppt "BEVISST VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM NTNU IT-konferansen 9-10 april 2014 Gry Jordet Kibsgaard, Delprosjektleder BEVISST-prosjektet Seniorrådgiver Personalavdelinga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google