Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEVISST VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEVISST VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 BEVISST VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM NTNU
IT-konferansen 9-10 april 2014 Gry Jordet Kibsgaard, Delprosjektleder BEVISST-prosjektet Seniorrådgiver Personalavdelinga

2 Virksomhetsstyring i dag
Word Word Excel-maler Excel og word Excel Strategi Planer Budsjett Rapporter Rapportering Nøkkeltall Analyser Leder og lederstøtte Pålogging Uttak av rapport De fleste har sett denne før, så en rask repetisjon. Pålogging Uttak av rapport Pålogging Uttak av rapport Pålogging Uttak av rapport Pålogging Uttak av rapport Pålogging Uttak av rapport Corporater Strategi- oppfølging Discoverer rapporter Rapporter Rapporter Rapporter Rapporter OA økonomi Maconomy økonomi FS studentdata Cristin publikasjoner Paga Lønn/personal

3 Bedre virksomhetsstyring (BEVISST)
Leder og lederstøtte Pålogging Strategi Planer Budsjett Rapporter Rapportering Nøkkeltall Analyser De fleste har sett denne før, så en rask repetisjon. BEVISST OA økonomi Maconomy økonomi FS studentdata Cristin publikasjoner Paga Lønn/personal

4 Mål med virksomhetsstyringssystem ved NTNU
Effektmål NTNU får bedre prosesstøtte til plan-, budsjett- og oppfølgningsprosess Ledere på alle nivå i NTNU får lettere tilgang til relevant informasjon om sin virksomhet NTNU får økt fokus på datakvalitet, og dermed et grunnlag for løpende å forbedre datakvaliteten. NTNU får et grunnlag for videre utvikling og analyse av sin virksomhet igjennom bedre tilgjengelighet til data.

5 Innhold scope 2014 (1. generasjon Virksomhetsstyring NTNU)
Rapportområder Søkertall Opptakstall Kandidatproduksjon Studiepoengproduksjon Bemanning Likestilling Midlertidighet Prestasjon (utdanning/forskning) Lønnsstatistikk Budsjett Regnskap (Prognoser) Publikasjonsproduksjon Formidlingsproduksjon Dr.gradsproduksjon BOA-virksomhet Økonomi Utdanning Forskning HR Datasett: Søketall (FS) Opptakstall (FS) Studiepoengproduksjon (DBH) Kandidatproduksjon (DBH) Datasett: Publikasjonspoeng/antall publ. (DBH) Antall formidlinger (Cristin) Dr.grader - inngått/avlagt (DBH) Datasett (Paga): - antall ansatte/årsverk med stillingsopplysninger, herunder fast/midl. tilsetting, kjønn, alder, kontering, lønnsopplysninger, (medarbeidersamtale, midlertidighetshjemmel) Datasett: Dagens tabeller for Cognos og dimensjoner i Cognos COGNOS NTNU DATAVAREHUS RAPPROD DBH DBH Paga OF FS Orgreg Tabeller fra Christin Daglig oppdatering Halvårlig oppdatering Årlig oppdatering (april) Månedlig oppdatering

6 BEVISST prosjektgruppe
BEVISST prosjektorganisasjon Frank Arntsen Ida Munkeby Inge Fottland Håkon Alstad Petter Wiig Styrings gruppe Linjeansvarlige data/analyse BEVISST prosjektgruppe Tore Indreråk, PL Jens P Nygård, Ass PL Tomas Hermansen Torgeir Sesseng Gry Jordet Kibsgaard Avklaringer Ressurser Analysebehov Avklaring superbrukere Assosierte prosjekt-deltakere Referanse- gruppe brukerutvikling IT Avd Kilde-/dataavklaring Rapportutvikling Brukerutvikling/støtte RAV

7 Kuber Område- rapporter Leder- rapport
Forskning, utdanning, HR, økonomi Dekaner, instituttledere Høy standardiseringsgrad, lav detaljeringsgrad, rask tilgjengelig informasjon Primær målgruppe: ledere Leder- rapport Seksjonssjefer, kontorsjefer Høy detaljeringsgrad, noe mulighet til tilpassing av parameter, rask tilgjengelig informasjon Primær målgruppe: lederstøtte Område- rapporter Superbrukere, controllere Høy detaljeringsgrad, stor fleksibilitet, krav til kompetanse for å finne informasjon Kuber Primær målgruppe: superbrukere og lederstøtte

8 Superbrukere ordner lederstøtterapporter. Endre slide mtp målgruppe
Superbrukere ordner lederstøtterapporter. Endre slide mtp målgruppe. Ferske data fra Cognos

9

10 BI og modenhetsskala Business Intelligence: er et sett med metodikker, teorier, prosesser, arkitekturer og teknologier som omformer rådata til meningsfull og nyttig informasjon for forretningsformål. BI er ikke et produkt eller et verktøy! -“Jeg kan se på mine data, men er de korrekte?” “Hvordan gjør min virksomhet det ift. mål?” “Hva er min beste mulighet?” “Hva er det neste jeg bør gjøre?” “Jeg har et sett egnete valg tilgjengelig til å supportere ethvert virksomhetskrav”

11 BEVISST brukerutvikling
BEVISST-kurs BEVISST-kafé BEVISST-hjelp

12 Vil du vite mer? Innsida: BEVISST brukerstøtte BEVISST system for virksomhetsstyring


Laste ned ppt "BEVISST VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google