Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte Gratangen – 17/10. Innhold Organisering Oppgaver/-deling Nøkkeltall Potensiale – Turnussystemer – Selvadministrasjon, mm – Sammenslåing UNN/NLSH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte Gratangen – 17/10. Innhold Organisering Oppgaver/-deling Nøkkeltall Potensiale – Turnussystemer – Selvadministrasjon, mm – Sammenslåing UNN/NLSH."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte Gratangen – 17/10

2 Innhold Organisering Oppgaver/-deling Nøkkeltall Potensiale – Turnussystemer – Selvadministrasjon, mm – Sammenslåing UNN/NLSH Diskusjon/Spørsmål, evt demo

3 STAB Regnskap Lønn 1 organisatorisk enhet - Men geografisk spredt Økonomistyring Rapportering Analyse Aktivitet Personal Logistikk Økonomi Fagavdeling Informasjon Foretaksdirektør

4 Totaltall

5 Lønnsseksjonen HHF Økonomisjef Seksjonsleder Narvik 1,5 årsverk Harstad 2,75 årsverk Stokmarknes 1 årsverk

6 Utvikling siste 2 år Reell avgang:2,5 årsverk Nye oppgaver tilsvarende 0,5 årsverk Felles brukernr Felles ledelse Felles rutiner og prosesser

7 Systemer NLP/EDB lønn og personal Agresso Cognos Shift Manager (og GAT Turnus) Excel

8 Nøkkeltall

9 Potensial framover Felles brukernr mot UNN Synergi lønn/personal Utfordring; prosesser/rutiner, kodeverk, overenskomster… Ingen effekt på kort sikt ! Potensial (realisert) som følge av automatiserte prosesser – Shift manager-NLP – E-søknad – Selvadministrasjon – (ERA) – (Cognos)

10 Brukere av Shift Manager i Harstad 1.Akutten 2.Ambulanse, Harstad – Salangen – ETS – Ibestad – Øyfart 3.Anestesi avd. 4.Fellesposten (Flere) 5.Fødeavd, Hjpl-Spl 6.Felles intensiv, Dialyse, – Intensiv- oppvåkning 7.Kir. Avd. (A+B) Hjpl Spl. 1. Lab. 2. Med. Avd A+B, Hjpl-Spl 3. Operasjon 4. Psyk. Senter 5. Rehaben 6. Røntgen 18 Avdelinger Det skal være minimum 2 personer pr. avd. som må beherske turnusprog. 27 Turnuser Det er pr. i dag ikke dagarbeidere. Få legeturnuser. 324 Årsverk

11 Brukere Shift Manager i Narvik 1.Anestesi 2.Barnestua 3.Føde avd Barnepl. Jordmor, Lege 4.Intensiv 5.Intensiv, Hjpl, Spl, Turnusleger, overleger 6.Lab 7.Med.Avd Hjpl, Spl Turnusleger, Overleger 8.Mottagelse 9.Operasjon 1. Psykiatri 2. Røntgen, Legesekr. Radiograf 3. Teknisk Avd 12 Avd Det skal være minimum 2 personer pr. avd. som må beherske turnusprog 21 Turnuser Det er pr. i dag ikke dagarbeidere. 205 Årsverk

12 Brukere av Shift Manager på Stokmarknes 1.Almenpsykiatrisk 2.Drift/teknisk 3.Fødeavd. 4.Intensiv 5.Kir.pol 6.Kir.Hjpl. Spl. 7.Kjøkken 8.Lab. 9.Lødingen rehab. Avd Spl, Hjpl, dagarbeidere 10.Med. Avd. Spl, Hjpl, Ass.leger, Overleger 1. Anestesi 2. Rtg 3. VDPS 4. Operasjon 5. Andenes 14 Avdelinger 20 turnuser 246 Årsverk Har sagt opp avtalen med KDO og Shift Manager fra 01.01.07

13 Shift Manager – til NLP

14 E-søknad Prosessen starter med elektr. utlysning… Skriv ut kontrakt Iverksett lønn for denne kontrakt (lønn) Overfør til lønn (fra pers.) Lønn er iverksatt for denne kontrakt Ny utlysning (personal) Behandle søknader Utvelgelse/ Tilsetting Skriv ut tilsettingsbrev Aksept Finn kontrakt for overføring til lønn Nei Ja Finn kontrakt for iverksetting av lønn Søkerlister Elektroniske Lønnsmeldinger Elektroniske P-mapper

15 EDB Selvbetjening Funksjoner for ansatte: – Levere egenmelding, søke om permisjon/ferie/kurs,. Prosess-/arbeidsflyt med godkjenninger. – Fase 2 kan slå opp/se egne data, registrere. Lønnslipp, feriesaldo etc – Høst 06

16 Andre realiserte Cognos – Rapporter på Web – Ledere tar selv ut rapporter – Minimalt med opplæring ERA – Ingen papirrapporter – 10 års lagring hos EDB

17 Spørsmål/diskusjon Felles brukernr? Turnussystem? Overenskomster? Konverteringsarbeid? Virksomhetsområde Organisatorisk forhold til Personal?


Laste ned ppt "Møte Gratangen – 17/10. Innhold Organisering Oppgaver/-deling Nøkkeltall Potensiale – Turnussystemer – Selvadministrasjon, mm – Sammenslåing UNN/NLSH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google