Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte Gratangen – 17/10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte Gratangen – 17/10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte Gratangen – 17/10

2 Innhold Organisering Oppgaver/-deling Nøkkeltall Potensiale
Turnussystemer Selvadministrasjon, mm Sammenslåing UNN/NLSH Diskusjon/Spørsmål, evt demo

3 STAB Logistikk Økonomi Foretaksdirektør Regnskap Lønn Økonomistyring
Fagavdeling Personal Informasjon Regnskap Lønn Økonomistyring 1 organisatorisk enhet - Men geografisk spredt Rapportering Analyse Aktivitet

4 Totaltall

5 Lønnsseksjonen HHF

6 Utvikling siste 2 år Reell avgang: 2,5 årsverk
Nye oppgaver tilsvarende 0,5 årsverk Felles brukernr Felles ledelse Felles rutiner og prosesser

7 Systemer NLP/EDB lønn og personal Agresso Cognos
Shift Manager (og GAT Turnus) Excel

8 Nøkkeltall

9 Potensial framover Felles brukernr mot UNN Synergi lønn/personal
Utfordring; prosesser/rutiner, kodeverk, overenskomster… Ingen effekt på kort sikt ! Potensial (realisert) som følge av automatiserte prosesser Shift manager-NLP E-søknad Selvadministrasjon (ERA) (Cognos)

10 Brukere av Shift Manager i Harstad
Akutten Ambulanse, Harstad Salangen ETS Ibestad Øyfart Anestesi avd. Fellesposten (Flere) Fødeavd, Hjpl-Spl Felles intensiv, Dialyse, Intensiv- oppvåkning Kir. Avd. (A+B) Hjpl Spl. Lab. Med. Avd A+B, Hjpl-Spl Operasjon Psyk. Senter Rehaben Røntgen 18 Avdelinger Det skal være minimum 2 personer pr. avd. som må beherske turnusprog. 27 Turnuser Det er pr. i dag ikke dagarbeidere. Få legeturnuser. 324 Årsverk

11 Brukere Shift Manager i Narvik
Anestesi Barnestua Føde avd Barnepl. Jordmor, Lege Intensiv Intensiv, Hjpl, Spl, Turnusleger, overleger Lab Med.Avd Hjpl, Spl Turnusleger, Overleger Mottagelse Operasjon Psykiatri Røntgen, Legesekr. Radiograf Teknisk Avd 12 Avd Det skal være minimum 2 personer pr. avd. som må beherske turnusprog 21 Turnuser Det er pr. i dag ikke dagarbeidere. 205 Årsverk

12 Brukere av Shift Manager på Stokmarknes
Almenpsykiatrisk Drift/teknisk Fødeavd. Intensiv Kir.pol Kir.Hjpl. Spl. Kjøkken Lab. Lødingen rehab. Avd Spl, Hjpl, dagarbeidere Med. Avd. Spl, Hjpl, Ass.leger, Overleger Anestesi Rtg VDPS Operasjon Andenes 14 Avdelinger 20 turnuser 246 Årsverk Har sagt opp avtalen med KDO og Shift Manager fra

13 Shift Manager – til NLP

14 E-søknad Prosessen starter med elektr. utlysning…
Behandle søknader Ny utlysning (personal) Utvelgelse/ Tilsetting Skriv ut tilsettingsbrev Nei Søkerlister Aksept Ja Finn kontrakt for overføring til lønn Skriv ut kontrakt Overfør til lønn (fra pers.) Elektroniske Lønnsmeldinger Elektroniske P-mapper Finn kontrakt for iverksetting av lønn Iverksett lønn for denne kontrakt (lønn) Lønn er iverksatt for denne kontrakt

15 EDB Selvbetjening Funksjoner for ansatte:
Levere egenmelding, søke om permisjon/ferie/kurs,. Prosess-/arbeidsflyt med godkjenninger. Fase 2 kan slå opp/se egne data, registrere. Lønnslipp, feriesaldo etc Høst 06

16 Andre realiserte Cognos ERA Rapporter på Web
Ledere tar selv ut rapporter Minimalt med opplæring ERA Ingen papirrapporter 10 års lagring hos EDB

17 Spørsmål/diskusjon Felles brukernr? Turnussystem? Overenskomster?
Konverteringsarbeid? Virksomhetsområde Organisatorisk forhold til Personal?


Laste ned ppt "Møte Gratangen – 17/10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google