Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NVBF’s FORÅRSKONFERANCE 2004 7. – 8. JUNI 2004, REYKJAVIK, ISLAND AT SKABE ORGANISATIONER MED MENNESKER I CENTRUM – MEDARBEJDEREN OG BRUGEREN ORGANISASJONSKULTUR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NVBF’s FORÅRSKONFERANCE 2004 7. – 8. JUNI 2004, REYKJAVIK, ISLAND AT SKABE ORGANISATIONER MED MENNESKER I CENTRUM – MEDARBEJDEREN OG BRUGEREN ORGANISASJONSKULTUR."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NVBF’s FORÅRSKONFERANCE 2004 7. – 8. JUNI 2004, REYKJAVIK, ISLAND AT SKABE ORGANISATIONER MED MENNESKER I CENTRUM – MEDARBEJDEREN OG BRUGEREN ORGANISASJONSKULTUR I PRAKSIS VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TRONDHEIM Seksjonssjef Janne Beate Gjengaar Personal- og økonomiseksjonen Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT) Norges teknisk-naturvitenskapelige bibliotek (NTNU)

2 2 http://www.ub.ntnu.no Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) •Ett av Norges 4 universitet •Opprettet og omdøpt i 1996, som en videreføring av Universitetet i Trondheim (UNiT) •Årlig budsjett på ca. 2,8 milliarder NOK •7 fakulteter (teknologiske fag, arkitektur, humaniora, samfunnsvitenskap, medisin) •53 institutter •Ca. 20.000 studenter, om lag halvparten innenfor teknisk- naturvitenskapelige fag •45 % av studentene er kvinner •Ca. 3.500 tilsatte

3 3 http://www.ub.ntnu.no Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT) Visjon: Universitetsbiblioteket i Trondheim vil være landets fremste fag- og forskningsbibliotek og bidra til at NTNU blir et internasjonalt ledende universitet innen sine hovedområder Hovedmål: Universitetsbiblioteket i Trondheim skal tilby tjenester av høy kvalitet til NTNUs tilsatte, studenter og våre samarbeidspartnere. 3 strategier: • Effektive tjenester med brukertilpasset innhold • God integrering med NTNUs forskning, undervisning og formidling • En organisasjon som bidrar til å nå bibliotekets målsettinger

4 4 http://www.ub.ntnu.no UBiT - nøkkeltall pr. 31.12.2003 •Budsjett på ca. 116 millioner NOK •10 bibliotekenheter •Ca. 2,6 millioner bind (bøker og periodika) •Ca. 11.500 løpende tidsskrifter •Ca. 6.500 e-tidsskrifter •Ca. 16.500 e-bøker •Ca. 642.000 besøkende •Samlet utlån: ca. 376.000 •Ca. 1000 bruker-/leseplasser •Ca. 3600 på kurs i brukeropplæring •Ca. 150 tilsatte (lønnsbudsjett på ca. 53 millioner NOK)

5 5 http://www.ub.ntnu.no UBiTs organisasjonskart

6 6 http://www.ub.ntnu.no Ledelses-/organisasjonsutvikling Målsetting: Utvikle UBiT til en lærende organisasjon ”En lærende organisasjon er en organisasjon som kjennetegnes av god kommunikasjon, godt samarbeid og som er i stand til å lære av erfaringer, og med evne og vilje til stadig forbedring og fornyelse”

7 7 http://www.ub.ntnu.no Ledelsesutvikling - våren 2002: 10 dager •Deltakere: Ledergruppen, arbeidsledere og tillitsvalgte (totalt 18 deltakere) •Grunnleggende filosofi og forandringsledelse ved UBiT •Profesjonell kommunikasjon •Arbeide i profesjonelle team •Presentasjonsteknikk

8 8 http://www.ub.ntnu.no Ledelsesutvikling forts. - våren 2003: 2 dager •Helhetsledelse •Laget forslag til UBiTs grunnverdier, prinsipper for ledelse og medarbeiderskap Ledelsesutvikling forts. – våren 2004: 2 dager •Coaching/prosessveiledning - lederen som motivator/trener/inspirator

9 9 http://www.ub.ntnu.no Internseminarer for alle tilsatte •Høsten 2002: 5 seminarer (seksjonsvis deltakelse) •Høsten 2003: 3 seminarer (blandet deltakelse fra alle seksjoner) Aktuelle tema for gruppe-/teamarbeid: •Kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling •Personalmobilitet internt ved UBiT •Fra det fysiske biblioteket til nettbaserte bibliotektjenester •Markedsføring av UBiTs tjenester •Medarbeidertilfredshetsundersøkelsene •Trivsel på arbeidsplassen

10 10 http://www.ub.ntnu.no Medarbeidertilfredshetsundersøkelser •Høsten 2002 og 2003 •LØFT – løsningsfokusert tilnærming •Opptatt av det som fungerer – hvordan kan vi bli enda bedre?!

11 11 http://www.ub.ntnu.no Medarbeidersamtaler •Utviklet en egen samtaleguide med LØFT-tilnærming

12 12 http://www.ub.ntnu.no Årlige allmøter  Aktuelle tema: Mål, strategier, handlingsplaner, status for budsjett og bemanning, organisasjonsutvikling, bibliotekfaglige tema og fremtidige utfordringer

13 13 http://www.ub.ntnu.no Hospitering •Satsingsområde •Økonomisk støtte •Ved andre bibliotek/institusjoner i inn- og utland

14 14 http://www.ub.ntnu.no Reiser- og kompetanseutvikling •Satsingsområde •2003: Budsjett på 1,5 mill. NOK

15 15 http://www.ub.ntnu.no Informasjon •Ukentlig ”Nytt fra-spalter” på Intranett – Bibliotekdirektør og 7 seksjonssjefer Innhold: Hvilke saker er på dagsorden, planlagt reise-/ møtevirksomhet, kommunisere ut strategiske/politiske synspunkter og beslutninger, felles informasjon til alle tilsatte på samme tid og i samme form •Alle innkallinger/møtereferater fra ledermøtene legges ut på UBiTs Intranett

16 16 http://www.ub.ntnu.no Kulturbygging •De tilsatte inviteres til faglige/sosiale/kulturelle samlinger •2 – 3 samlinger i semesteret •Eks. på tema: Inntrykk fra studiereiser, konferanser, hospitering ved andre institusjoner, opphold i andre land TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "1 NVBF’s FORÅRSKONFERANCE 2004 7. – 8. JUNI 2004, REYKJAVIK, ISLAND AT SKABE ORGANISATIONER MED MENNESKER I CENTRUM – MEDARBEJDEREN OG BRUGEREN ORGANISASJONSKULTUR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google