Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelsen Om brukerne spm. 1,2,3,6,7 Om bruk av dbh spm. 4,5,12,11 Om datakvalitet spm. 8,9 Om brukertilfreds. spm. 13 Forslag og kommentar spm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelsen Om brukerne spm. 1,2,3,6,7 Om bruk av dbh spm. 4,5,12,11 Om datakvalitet spm. 8,9 Om brukertilfreds. spm. 13 Forslag og kommentar spm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelsen Om brukerne spm. 1,2,3,6,7 Om bruk av dbh spm. 4,5,12,11 Om datakvalitet spm. 8,9 Om brukertilfreds. spm. 13 Forslag og kommentar spm. 10,14,15

2 DBH - bruker

3 Nivå

4 Hva er dine hovedfunksjoner i forhold til DBH?

5 Hvis du har ansvar for rapportering av data, hvilke typer av data er du rapporteringsansvarlig for?

6 Hvor ofte benytter du data fra DBH?

7 Hvilke av menyvalgene i DBH bruker du oftest?

8 DBH inneholder i dag muligheter for ordinære uttak av data og i tillegg noen andre muligheter for analyse av data. Hvilke muligheter benytter du i dag?

9 NSD legger om rapporteringen av datafiler, fra epost til datalevering via webgrensesnitt ("DBH datalevering"). Tjenesten ble publisert i mars, og ble benyttet til rapportering av studentstatistikk for vårsemesteret. Har du benyttet denne tjenesten, og har du synspunkter på opplegget?

10 Datakvalitet Hvordan oppfatter du datakvaliteten i DBH innen de ulike statistikkområdene? Med datakvalitet menes her hvor godt tallene i DBH representerer de forhold som skal måles.

11 Utenom ”vet ikke”

12 Hvor stor betydning mener du hvert av de følgende forhold har som feilkilder i dagens dbh-rapportering?

13

14

15

16 Hvor fornøyd/misfornøyd er du med følgende tjenester i DBH:

17 Oppfølging av henvendelser til DBH, dvs servicen fra personalet

18 Tilgang til statistikk på Internett-sidene til DBH

19 Dokumentasjon/spesifikasjon av data i basen

20 DBHreg

21 Spørsmål 10: Med bakgrunn i de svarene om datakvalitet du har gitt i foregående spørsmål, har du forslag du mener vil kunne forbedre datakvaliteten i DBH? 1.Dokumentasjon (14) 2.Automatisering (7) 3.Annet Rapportering (2) Egne systemer (2) Sammenlignbarhet (2) Samarbeid (3) Detaljert data (1) Rapporter (1)

22 1. Dokumentasjon i DBH Definisjoner av variabler kan forbedres Bedre forklaring på forhold mellom data som legges inn og rapporter som produseres basert på dem; Gjenfinning.. Bedre avstemming mellom KD & DBH

23 2. Ideell løsning: automatisering Rapporteringsmengde øker stadig ”Skrivebordsskuffdata” Hente data fra student-, personell-, og økonomisystemer Vinning opp i spinning for økonomidata?

24 3. Andre forslag Egne systemer kan forbedres… Sammenlignbarhet vektlegges mer.. Enklere rapportering løsninger i DBH Samarbeid: tettere og formalisert Detaljert data på personell, student, instituttnivå Forbedre rapporter og/eller lage nye rapporter

25 Andre ønsker og behov innen analyse data Krysse data kryss-kjøre flere rapporter Brukervennlighet Detaljert data Sammenlignbar data også internasjonalt direkte tilgang til data utvikling over tid - styringsdata. Noen flere ferdige tabeller (grafer/stolper/kaker) hadde vært fint - knyttet til Departementets obligatoriske indikatorer NSD kunne holde kurs

26 Ytterligere informasjon i DBH? Mer eksakt informasjon om datagrunnlaget Data fra SO (opptaksgrenser) kunne kobles med strykprosenter/karakterer og gjennomføringsstatistikk Nasjonal vitnemålsdatabase gjennomstrømning/fullføring/frafall for alle studier registreres på studieprogramnivå. hvor studentene kommer i fra geografisk, sosial bakgrunn DBH kunne få direktetilgang til institusjonenes databaser for uthenting av data Kvittering Ikke mer å rapportere nå, vær så snill...


Laste ned ppt "Brukerundersøkelsen Om brukerne spm. 1,2,3,6,7 Om bruk av dbh spm. 4,5,12,11 Om datakvalitet spm. 8,9 Om brukertilfreds. spm. 13 Forslag og kommentar spm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google