Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI

2 Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo – leder Bente Saxrud Seniorrådgiver - Handelshøyskolen BI Biblioteket – sekretær Else-Margrethe Bredland Bibliotekdirektør - Universitetsbiblioteket i Agder Sølvi Løchen Seksjonsleder -NTNU Universitetsbiblioteket Johanne Raade Seksjonssjef -Universitetsbiblioteket i Tromsø Astrid Sandnes Hovedbibliotekar -Høgskolen Sogn og Fjordane Biblioteket Tore Tungodden Underdirektør -Universitetet i Bergen – Ressursperson for gruppen Torill Redse Observatør fra Nasjonalbiblioteket Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

3 Mandat Arbeidsgruppen får i oppgave å velge ut 3-4 indikatorer med formål at UHR B kan anbefale alle UH-bibliotek å ta disse bruk fra 2012. Arbeidet bygger på rapporten ”Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek” som er publisert i ABM-skrift nr. 63 april 2011 Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

4 Forslag til nasjonale indikatorer 1.Brukere pr årsverk 2.Bruk av bibliotekets samlinger: utlån/nedlastede fulltekstdokumenter 3.Kostnader til medieinnkjøp/tilgang per bruker i primærmålgruppen 4.Kostnader per utlån/nedlastet fulltekstdokument Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

5 UHR B møte 051211 Utdrag fra møtereferat – sak 25/11 Vedtak: 1. UHR B mener at selve indikatorene nå er godt redegjort for og vil anbefale alle UH-bibliotek å ta dem i bruk. 2. UHR B ser at det kan være hensiktsmessig å gjennomføre mer testing og samle erfaringer. UHR B ber derfor arbeidsgruppen om fortsette arbeidet. Arbeidsgruppen får i oppdrag å samle inn og analysere resultatet ved UH- bibliotekene innen utgangen av mars 2012 (eller eventuelt før bibliotekmøtet i mars hvis mulig). Sekretariatet følger opp det praktiske i samarbeid med leder og sekretær av arbeidsgruppen. 3. Det gjøres en ny vurdering høsten 2012 i forhold til spørsmålet om å få indikatorene inn i DBH. Dersom det vurderes som ønskelig, må UHR B få avklart hvilke instanser saken skal behandles i UHR-systemet før det evt. foretas en ny henvendelse til DBH Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

6 Testingen Rapportere tall for perioden 2008-2010 Frist: 28. februar 2011 Svar fra 35 institusjoner (76,0%) ; 8 universitet (100%) 27 høgskoler (71,0%) Av disse: – To kan ikke levere tall – En leverte kun tall for 2011 – Tre har kun levert på to/tre indikatorer Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

7 Hovedtrekk-analyse • Bred tilbakemelding – godt testgrunnlag • Svært ulik kvalitet på grunnlagstallene • Nødvendig å korrigere noen kilder – eks: feil kilde i indikator 1 (A: 081 inkl. innlån) feil kilde i indikator 2 (B= kun felt 109) • Vurdere om alle indikatorene fortsatt er aktuelle Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

8 Ulikheter • antall studenter - studiepoengproduksjon • antall ansatte – undervisnings- forsknings og formidlingsstillinger • antall ansatte i biblioteket – rubrikk 123/125 eller 123-126? • førstegangslån – tall for fornyelser? • fulltekst? • nedlastinger Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

9 Eksempel 1 Ulikt tallgrunnlag Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

10 Eksempel 2 Sammenligne med hvem? Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

11 Eksempel 2 forts Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

12 Konklusjon • Det er stor interesse for indikatorene • De fleste institusjonene gir uttrykk for at de ønsker å ta dem i bruk MEN: Materialet er pt ikke egnet for sammenligning Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

13 Konklusjon forts For å få sammenlignbare tall kreves det: – mer disiplin knyttet til rapportering av fag- og forskningsbibliotekstatistikken – bedre definisjoner på hva som skal samles inn – lett tilgjengelighet til kvalitetssikrede tall fra biblioteksystemet (BIBSYS) og Database for høyere utdanning (DBH) Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

14 Konklusjon - forts • Det er skjedd en bevisstgjøring ift hva som trengs av grunnlagstall for å få korrekt utregning • Tallene for 2012 er antagelig like ubrukelige • For 2013: • Ønsker indikatorene maskinelt utregnet Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312

15 Anbefaling til UHR B • Indikator 4 droppes • Ny testrunde gjennomføres for 2012 • Det bør jobbes videre for å implementere indikatorene samme sted som statistikken • Institusjonene oppfordres til å ta i bruk øvrige indikatorer for bruk internt Det 73. norske bibliotekmøte - Stavanger 220312


Laste ned ppt "Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google