Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evaluering av fagbibliotek Torill Redse seniorrådgiver ABM-utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evaluering av fagbibliotek Torill Redse seniorrådgiver ABM-utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evaluering av fagbibliotek Torill Redse seniorrådgiver ABM-utvikling

2 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Innhold: Hvem eier biblioteket? Hvorfor evaluere? Hvordan evaluere? Indikatorer og statistikk Hvordan bruke indikatorer? Kostnadseffektivitet

3 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Fokus på tjenester miljø/omgivelser/fysiske/hjelpemidler innhold

4 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Kvalitetsbibliotek grad av integrering grad av brukertilfredshet tilfredsstillende levering balanse input/output økonomi

5 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum For hvem? Eier Bruker Ansatt

6 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekets tjenester Hvem er tjenestens brukere? Hvilken kvalitet har tjenesten? Hva mener bruker om tjenestens kvalitet?

7 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Hvorfor evaluere Synliggjøring Kamp om ressurser Internt styringsverktøy

8 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evalueringen skal Vise bibliotekets prestasjoner Være bakgrunn for beslutninger Rettferdiggjøre investeringer

9 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bakgrunn for Reorganisering av tjenester Etablering av nye tjenester Nedlegging av eksisterende tjenester

10 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evaluering ressurser brukt bruk/kapasitet resultater

11 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Kilder Statistikk Brukerundersøkelser Regnskapstall Indikatorer

12 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum INPUT-OUTPUT-PRESTASJON-RESULTAT

13 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Indikator ”et kvantitativt og kvalitativt uttrykk for å vurdere verdien av en aktivitet/tjeneste”

14 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Prestasjonsmåling ”en samling av statistiske og andre data for beskrivelse av prestasjoner i biblioteket, og analysen av disse for å kunne evaluere bibliotekets kvalitet”

15 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ”Performance Indicator” ”numerisk, symbolsk eller verbalt uttrykk fremkommet fra bibliotekstatistikk eller innsamlede data brukt for å karakterisere et bibliotekets prestasjoner (ytelser/resultater)”

16 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum En indikator skal være Informativ Pålitelig Gyldig Passende Effektiv sammenlignbar

17 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Leder skal Måle virksomheten i forhold til brukerens ønsker og behov Måle virksomheten i forhold til tilgjengelige ressurser Måle innenfor rammen av bibliotekets målsetting Se resultatet i forhold til nivået som ønskes målt

18 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tre dimensjoner Størrelse/volum Bruk kostnader

19 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Resultatet skal brukes til Underbygge krav om ressurser Antyde kostnader for ulike aktiviteter Benchmarking Beslutninger om outsourching Sammenlikne kvalitet/kostnader

20 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Sammenlikninger Sammenlikninger over år (internt) Sammenlikninger mellom ulike tjenester (internt/eksternt) Sammenlikning generelt (eksternt)

21 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Utgangspunkt: Fastsett dine mål! Velg dine indikatorer! Ta praktiske hensyn!

22 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Fordeling av ressurser Personale Samlingspleie Automatisering drift

23 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Utgangspunkt Ressurser tilgjengelig Fordeling tjenester/oppgaver/avdelinger Påvirkning på generell kvalitet

24 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Kostnadseffektivitet Bruk Antall brukere Kostnader Resultat av bruken

25 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum OVERSIKT OVER ANBEFALTE INDIKATORER 1.Ressurser/tilgang/infrastruktur 1.1Tilvekst pr. bruker 1.2Tilvekst pr. årsverk 1.3 Bibliotekets samling av e-bøker 1.4Bibliotekets fysiske (analoge) samlingers relevans for målgruppen (samlingsbruk)* 1.5Analoge dokumenters tilgjenglighet (umiddelbar tilgjengelighet)* 1.6Bibliotekets bidrag i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotek * 1.7Leveringstid til egne brukere for dokumenter som må lånes/kjøpes inn 1.8Antall årsverk pr bruker 1.9Areal pr. bruker 1.10 Antall arbeidsplasser pr. bruker 1.11 Timer tilgjenglig arbeidsstasjon pr bruker 1.12 Del av bibliotekets brukerarbeidsplasser med tilgjengelig PC/arbeidsstasjon 1.13 Del av de bibliotekansattes arbeidstid som brukes på direkte opplæring og undervisning av brukere* 1.14 Del av ansattes tid brukt på bibliotekets elektroniske ressurser/tjenester

26 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bruk 2.1Åpningstider, besøk og bruk av bibliotekfaglig personale i de fysiske biblioteklokaler 2.2Forholdet mellom virtuelle og fysiske bibliotekbesøk 2.3Deltakelse på arrangementer 2.4Andel deltakere i bibliotekopplæring 2.5Del av spesifisert(e) målgruppe(r) som bruker bibliotektjenestene (% av målgruppe nådd)* 2.6 Lån fordelt på potensielle brukere i målgruppen(e) * 2.7 Andel utlån til eksterne brukere * 2.8 Bruk av bibliotekets digitale samlinger og tjenester *

27 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Kostnadseffektivitet 3.1 Utgifter til lønn og innkjøp/tilgang i forhold til eierinstitusjonens total regnskap * 3.2 Eiertilskudd 3.3 Totale utgifter fordelt på totalt antall personer i målgruppen(e) (Kostnader pr. bruker) * 3.4 Utgifter til innkjøp/tilgang fordelt på totalt antall personer i målgruppen(e) * 3.5 Forholdet mellom utgifter til innkjøp/tilgang og til lønn* 3.6 Del av bibliotekets utgifter til innkjøp/tilgang brukt på elektroniske ressurser * 3.7 Kostnader pr. nedlastet dokument


Laste ned ppt "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evaluering av fagbibliotek Torill Redse seniorrådgiver ABM-utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google