Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evaluering av fagbibliotek Torill Redse seniorrådgiver ABM-utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evaluering av fagbibliotek Torill Redse seniorrådgiver ABM-utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evaluering av fagbibliotek Torill Redse seniorrådgiver ABM-utvikling

2 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Innhold: Hvem eier biblioteket? Hvorfor evaluere? Hvordan evaluere? Indikatorer og statistikk Hvordan bruke indikatorer? Kostnadseffektivitet

3 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Fokus på tjenester miljø/omgivelser/fysiske/hjelpemidler innhold

4 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Kvalitetsbibliotek grad av integrering grad av brukertilfredshet tilfredsstillende levering balanse input/output økonomi

5 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum For hvem? Eier Bruker Ansatt

6 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekets tjenester Hvem er tjenestens brukere? Hvilken kvalitet har tjenesten? Hva mener bruker om tjenestens kvalitet?

7 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Hvorfor evaluere Synliggjøring Kamp om ressurser Internt styringsverktøy

8 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evalueringen skal Vise bibliotekets prestasjoner Være bakgrunn for beslutninger Rettferdiggjøre investeringer

9 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bakgrunn for Reorganisering av tjenester Etablering av nye tjenester Nedlegging av eksisterende tjenester

10 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evaluering ressurser brukt bruk/kapasitet resultater

11 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Kilder Statistikk Brukerundersøkelser Regnskapstall Indikatorer

12 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum INPUT-OUTPUT-PRESTASJON-RESULTAT

13 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Indikator ”et kvantitativt og kvalitativt uttrykk for å vurdere verdien av en aktivitet/tjeneste”

14 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Prestasjonsmåling ”en samling av statistiske og andre data for beskrivelse av prestasjoner i biblioteket, og analysen av disse for å kunne evaluere bibliotekets kvalitet”

15 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ”Performance Indicator” ”numerisk, symbolsk eller verbalt uttrykk fremkommet fra bibliotekstatistikk eller innsamlede data brukt for å karakterisere et bibliotekets prestasjoner (ytelser/resultater)”

16 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum En indikator skal være Informativ Pålitelig Gyldig Passende Effektiv sammenlignbar

17 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Leder skal Måle virksomheten i forhold til brukerens ønsker og behov Måle virksomheten i forhold til tilgjengelige ressurser Måle innenfor rammen av bibliotekets målsetting Se resultatet i forhold til nivået som ønskes målt

18 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tre dimensjoner Størrelse/volum Bruk kostnader

19 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Resultatet skal brukes til Underbygge krav om ressurser Antyde kostnader for ulike aktiviteter Benchmarking Beslutninger om outsourching Sammenlikne kvalitet/kostnader

20 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Sammenlikninger Sammenlikninger over år (internt) Sammenlikninger mellom ulike tjenester (internt/eksternt) Sammenlikning generelt (eksternt)

21 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Utgangspunkt: Fastsett dine mål! Velg dine indikatorer! Ta praktiske hensyn!

22 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Fordeling av ressurser Personale Samlingspleie Automatisering drift

23 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Utgangspunkt Ressurser tilgjengelig Fordeling tjenester/oppgaver/avdelinger Påvirkning på generell kvalitet

24 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Kostnadseffektivitet Bruk Antall brukere Kostnader Resultat av bruken

25 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum OVERSIKT OVER ANBEFALTE INDIKATORER 1.Ressurser/tilgang/infrastruktur 1.1Tilvekst pr. bruker 1.2Tilvekst pr. årsverk 1.3 Bibliotekets samling av e-bøker 1.4Bibliotekets fysiske (analoge) samlingers relevans for målgruppen (samlingsbruk)* 1.5Analoge dokumenters tilgjenglighet (umiddelbar tilgjengelighet)* 1.6Bibliotekets bidrag i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotek * 1.7Leveringstid til egne brukere for dokumenter som må lånes/kjøpes inn 1.8Antall årsverk pr bruker 1.9Areal pr. bruker 1.10 Antall arbeidsplasser pr. bruker 1.11 Timer tilgjenglig arbeidsstasjon pr bruker 1.12 Del av bibliotekets brukerarbeidsplasser med tilgjengelig PC/arbeidsstasjon 1.13 Del av de bibliotekansattes arbeidstid som brukes på direkte opplæring og undervisning av brukere* 1.14 Del av ansattes tid brukt på bibliotekets elektroniske ressurser/tjenester

26 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bruk 2.1Åpningstider, besøk og bruk av bibliotekfaglig personale i de fysiske biblioteklokaler 2.2Forholdet mellom virtuelle og fysiske bibliotekbesøk 2.3Deltakelse på arrangementer 2.4Andel deltakere i bibliotekopplæring 2.5Del av spesifisert(e) målgruppe(r) som bruker bibliotektjenestene (% av målgruppe nådd)* 2.6 Lån fordelt på potensielle brukere i målgruppen(e) * 2.7 Andel utlån til eksterne brukere * 2.8 Bruk av bibliotekets digitale samlinger og tjenester *

27 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Kostnadseffektivitet 3.1 Utgifter til lønn og innkjøp/tilgang i forhold til eierinstitusjonens total regnskap * 3.2 Eiertilskudd 3.3 Totale utgifter fordelt på totalt antall personer i målgruppen(e) (Kostnader pr. bruker) * 3.4 Utgifter til innkjøp/tilgang fordelt på totalt antall personer i målgruppen(e) * 3.5 Forholdet mellom utgifter til innkjøp/tilgang og til lønn* 3.6 Del av bibliotekets utgifter til innkjøp/tilgang brukt på elektroniske ressurser * 3.7 Kostnader pr. nedlastet dokument


Laste ned ppt "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Evaluering av fagbibliotek Torill Redse seniorrådgiver ABM-utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google