Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12.3.13 • Rapport og planer, inkl. årsrapport om kvalitets- sikring og kvalitetsutvikling i utdanningene • Foreløpig regnskap foregående år 11.6.13 • Styreseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12.3.13 • Rapport og planer, inkl. årsrapport om kvalitets- sikring og kvalitetsutvikling i utdanningene • Foreløpig regnskap foregående år 11.6.13 • Styreseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 • Rapport og planer, inkl. årsrapport om kvalitets- sikring og kvalitetsutvikling i utdanningene • Foreløpig regnskap foregående år • Styreseminar om plan og budsjett : Vurderinger og analyser, foreløpige økonomiske rammer, prioriterings- diskusjoner, eventuelle tilleggsføringer fra styret • Virksomhetsrapportering pr • Godkjenning av forrige års regnskap • Plan- og budsjettseminar • Plan og budsjett • Fordeling av studieplasser og måltall for opptak Styrets årshjul for • Lønnsforhandlinger fullmakt • HMS-rapport • Rapport fra LMU • Rapport fra klagenemd • Budsjettforslag utenfor rammen • Virksomhetsrapportering pr og årsprognoser • Statsbudsjettet 2014 Rapporteringsfasen Analysefasen Planleggingsfasen

2 • Studiestart • Tildelingsbrev til enhetene • HMS-uka • Rapport og planer – styresak til KD • Intern frist for rapportering til Christin 1.2. • Styreseminar (se årshjul for styret) • Oppstartmøte for plan- og budsjettarbeidet, herunder foreløpige økonomiske rammer 2014 • Statsbudsjett offentliggjøres • Prioriteringsdiskusjoner - plan og budsjett (RLM og RFA) • Plan- og budsjettarbeid • Budsjettforslag utenfor rammen 2015 ferdigstilles • Ledersamling? • Ledelsens prioriteringsforslag - sluttfrist • Plan og budsjett ferdigstilles • Lokale forhandlinger Styringshjul institusjonsnivå • Styringsdialogmøter - heldag m/fakulteter og ½-dag m/SPS Virksomhetsrapportering pr og årsprognoser 2013 • Brukerundersøkelse: Tilfreds- het med adm. tjenester • Vurdere resultater/mål- oppnåelse, strategiske utfordringer , ev. justere strategier mv • Forberede styreseminar • Medarbeidersamtaler • Omdømmeundersøkelse • Studiestart • Forberedelse/tilrettelegging av plan- og budsjettprosessen • HMS-rapport ferdigstilles • Virksomhetsrapportering pr • Samlerapport - HMS-revisjon AMU • Ledersamling • Arbeid med rapportering og analyser 2013, inkl. rapport om utdanningskvalitet • Frist - foreløpig regnskap • Ledersamling • Frist - rapportering DBH • Samordnet opptak • Lokalt opptak avsluttes • Årsplan og budsjett • Lokalt opptak avsluttes Rapporteringsfasen Analysefasen Planleggingsfasen For plan- og styrings- prosessene utarbeides det detaljoversikt over frister, ansvarlige mv

3 • Revisjon av pensumlister • Godkjenning av arbeidsplaner • Fakultetsstyret behandler fag- og studieplaner • Virksomhetsrapportering pr Styringshjul 2013 – fakulteter/enheter • Vernerunder • Handlingsplan for HMS • Interne styringsdialogmøter • Rapport om HMS-revisjon til fakultetsstyrene • Medarbeidersamtaler • Studiestart • Forberede styringsdialogen i september • Studiestart • Rapportering og analyser • Kvalitetssikring av data i FS • Fakultetsstyret behandler rapport (og planer) innen 1.2. • Intern frist for rapportering i Cristin 1.2. • Plan- og budsjettarbeid • Styringsdialogmøte - heldag med hvert fakultet Rapporteringsfasen Analysefasen Planleggingsfasen • Lønnsforhandlinger • Foreløpig plan og budsjett til fakultetsstyrene Enhetene supplerer etter behov sine viktigste oppgaver og prosesser


Laste ned ppt "12.3.13 • Rapport og planer, inkl. årsrapport om kvalitets- sikring og kvalitetsutvikling i utdanningene • Foreløpig regnskap foregående år 11.6.13 • Styreseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google