Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrets årshjul for 2013 Planleggingsfasen Rapporteringsfasen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrets årshjul for 2013 Planleggingsfasen Rapporteringsfasen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrets årshjul for 2013 Planleggingsfasen Rapporteringsfasen
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Plan- og budsjettseminar Plan og budsjett Fordeling av studieplasser og måltall for opptak Rapporteringsfasen Planleggingsfasen Rapport og planer, inkl. årsrapport om kvalitets-sikring og kvalitetsutvikling i utdanningene Foreløpig regnskap foregående år Budsjettforslag utenfor rammen Virksomhetsrapportering pr og årsprognoser Statsbudsjettet 2014 Analysefasen 3.9.13 Lønnsforhandlinger fullmakt HMS-rapport Rapport fra LMU Rapport fra klagenemd Styreseminar om plan og budsjett : Vurderinger og analyser, foreløpige økonomiske rammer, prioriterings-diskusjoner, eventuelle tilleggsføringer fra styret Virksomhetsrapportering pr 30.4. Godkjenning av forrige års regnskap

2 Styringshjul 2013 - institusjonsnivå
Årsplan og budsjett Lokalt opptak avsluttes Styringshjul institusjonsnivå Studiestart Tildelingsbrev til enhetene HMS-uka Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Ledelsens prioriteringsforslag - sluttfrist 4.11. Plan og budsjett ferdigstilles 20.11 Lokale forhandlinger Arbeid med rapportering og analyser 2013, inkl. rapport om utdanningskvalitet Frist - foreløpig regnskap Ledersamling Frist - rapportering DBH Rapporteringsfasen Statsbudsjett offentliggjøres Prioriteringsdiskusjoner - plan og budsjett (RLM og RFA) Plan- og budsjettarbeid Budsjettforslag utenfor rammen 2015 ferdigstilles Ledersamling? Planleggingsfasen Rapport og planer – styresak til KD 15.3. Intern frist for rapportering til Christin 1.2. For plan- og styrings- prosessene utarbeides det detaljoversikt over frister, ansvarlige mv Styringsdialogmøter - heldag m/fakulteter og ½-dag m/SPS Virksomhetsrapportering pr og årsprognoser 2013 Brukerundersøkelse: Tilfreds-het med adm. tjenester Vurdere resultater/mål-oppnåelse, strategiske utfordringer , ev. justere strategier mv Forberede styreseminar 11.6. Medarbeidersamtaler Analysefasen Omdømmeundersøkelse Studiestart Forberedelse/tilrettelegging av plan- og budsjettprosessen HMS-rapport ferdigstilles Virksomhetsrapportering pr 30.4. Samlerapport - HMS-revisjon AMU Ledersamling ANSVARLIG: - Virksomhetsutvikling - Ressurs og infrastruktur - Studieavdelingen - FoU og bibliotek/læringssenter - Samfunnskontakt - Alle Samordnet opptak Lokalt opptak avsluttes Styreseminar (se årshjul for styret) Oppstartmøte for plan- og budsjettarbeidet, herunder foreløpige økonomiske rammer 2014

3 Styringshjul 2013 – fakulteter/enheter
Studiestart Rapportering og analyser Kvalitetssikring av data i FS Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Lønnsforhandlinger 2.3.3 Foreløpig plan og budsjett til fakultetsstyrene Fakultetsstyret behandler rapport (og planer) innen 1.2. Intern frist for rapportering i Cristin 1.2. Rapporteringsfasen Vernerunder Handlingsplan for HMS Planleggingsfasen Medarbeidersamtaler Enhetene supplerer etter behov sine viktigste oppgaver og prosesser Plan- og budsjettarbeid Styringsdialogmøte - heldag med hvert fakultet Analysefasen Interne styringsdialogmøter Rapport om HMS-revisjon til fakultetsstyrene Studiestart Forberede styringsdialogen i september Fakultetsstyret behandler fag- og studieplaner Virksomhetsrapportering pr 30.04 Revisjon av pensumlister Godkjenning av arbeidsplaner


Laste ned ppt "Styrets årshjul for 2013 Planleggingsfasen Rapporteringsfasen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google