Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til bruk for fakultetene, instituttene og SPS i forbindelse med forberedelse og opplegg til høstens styringsdialogmøter og arbeid med langtidsplan 2014-16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til bruk for fakultetene, instituttene og SPS i forbindelse med forberedelse og opplegg til høstens styringsdialogmøter og arbeid med langtidsplan 2014-16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til bruk for fakultetene, instituttene og SPS i forbindelse med forberedelse og opplegg til høstens styringsdialogmøter og arbeid med langtidsplan 2014-16 Forslag sendes Stab VU og økonomi innen 21.10.13. Fakultetsstyrebehandlet innen 29.10.13 (Oppdatert av Stab VU, 2.10.13)

2 Utdanning: Prioriterte satsinger, inkl strategisk utvikling av studieporteføljen, nedlegging, omprioritering av og behov for ev nye studieplasser *) Prioritert strateginr. s e planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risiko -nivå *) Eksempel: Strategisk og operativ utvikling av studieporteføljen 1 Få ledere på alle nivåer til å mobilisere nødvendige ressurser for å holde fremdrift i prosessen. Tiltak 1: Tiltak 2: Fakultet/enhet: *) Risikonivå. = lavt/uproblematisk. = må følges opp av fakultetsledelsen. = må følges opp av HiOAs ledelse. 2

3 Utdanning: Måltavle Eier Kilde Risiko- nivå *) Mål og resultater 20122013201420152016 Inntakskvalitet Avd. STU Kvalitative Beskrives, se neste foil Rammekvalitet Programkvalitet Læringskvalitet Samfunnsrelevans Antall nye egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent (årsgjennomsnitt pr 60-studiepoengenhet) (Målsettes på fakultet og institutt) Avd. STU DBH Mål Resultat Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) med varighet > 4 uker. (Målsettes på fakultet og institutt ) Avd. STU DBH og FS Mål Resultat Antall uteksaminerte kandidater – BA (Målsettes på fakultet og institutt) Avd. STU DBH Mål Resultat Antall uteksaminerte kandidater – MA (Målsettes på fakultet og institutt) Avd. STU BDH Mål Resultat Fakultet/enhet: *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: = lavt (uproblematisk). = må følges opp av fakultetsledelsen. = må følges opp av HiOAs ledelse. 3

4 Utdanning: Resultatindikator Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene Inntakskvalitet Rammekvalitet Programkvalitet Læringskvalitet Samfunnsrelevans Fakultet/enhet: 4

5 Forskning og utviklingsarbeid: Prioriterte satsinger Prioritert strateginr. se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risiko- nivå *) Eksempel: Utvikle robuste doktorgradsprogrammer 1 og 2 Sikre jevnlig opptak av stipendiater Sikre god gjennomstrømming Tiltak 1: Tiltak 2: Fakultet/enhet: *) Risikonivå. = lavt/uproblematisk. = må følges opp av fakultetsledelsen. = må følges opp av HiOAs ledelse. 5

6 Forskning og utviklingsarbeid: Måltavle Eier Kilde Risiko -nivå *) Mål og resultater 20122013201420152016 Antall publikasjonspoeng pr uff-årsverk (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB Cristin/ DBH Mål Resultat NY: Publiseringspoeng pr UFF-årsverk som er avsatt til FoU. (Målsettes sentralt – frivilling for enhetene) Avd. FB HiOAs regnskap Mål Resultat EU-tildeling pr uf-årsverk - i hht KDs/DBHs definisjon og beregning (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB HiOAs regnskap Mål Resultat NFR-tildeling pr uff-årsverk -i hht KDs/DBHs definisjon og beregning. (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB HiOAs regnskap Mål Resultat Antall avlagte doktorgrader på egen institusjon/ enhetens egne programmer (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB DBH Mål Resultat Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner. (Målsettes på fakultet og institutt) Avd. FB DBH/egne rutiner Mål Resultat Gjennomstrømming/stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. på enhetens egne program. (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB Egen beregning Mål Resultat *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: = lavt/uproblematisk. = må følges opp av fakultetsledelsen. = må følges opp av HiOAs ledelse. Fakultet/enhe t: 6

7 Forskning og utviklingsarbeid: Resultatindikator Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene Fakultet/enhet: 7

8 Samfunnsrettet virksomhet og formidling: Prioriterte satsinger Prioritertstrateginr. se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risiko- nivå *) Fakultet/enhet: *) Risikonivå. = lavt/uproblematisk. = må følges opp av fakultetsledelsen. = må følges opp av HiOAs ledelse. 8

9 Samfunnsrettet virksomhet og formidling: Måltavle Eier Kilde Risiko- nivå *) Mål og resultater 20122013201420152016 Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv - kvalitativt Avd. SK Kvalitativ vurdering Beskrives, se neste foil Formidlingspoeng – i hht budsjettfordelingsmodellens spesifikasjon (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. SK Cristin Mål Resultat Andel inntekter fra oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom NFR og EU - i hht KDs/DBHs definisjon og beregning. (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB HiOAs regnskap Mål Resultat Andel eksternt finansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE (Målsettes på fakultet og institutt) Avd. STU DBH Mål Resultat NY: Difi – kvalitetsmål på nettsider (Målsettes sentralt) Avd. SK ? Mål Resultat NY: Brukertilfredshet med «HiOA.no» (Målsettes sentralt) Avd. SK ? Mål Resultat *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: = lavt/uproblematisk. = må følges opp av fakultetsledelsen. = må følges opp av HiOAs ledelse. Fakultet/enhe t: 9

10 Samfunnsrettet virksomhet og formidling: Resultatindikator Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv - kvalitativt Fakultet/enhet: 10

11 Menneskelige og økonomiske ressurser: Prioriterte satsinger Prioritertstrateginr. se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risiko- nivå *) Fakultet/enhet: *) Risikonivå. = lavt/uproblematisk. = må følges opp av fakultetsledelsen. = må følges opp av HiOAs ledelse. 11

12 Menneskelige og økonomiske ressurser: Måltavle Eier Kilde Risiko- nivå *) Mål og resultat 20122013201420152016 Langsiktig virksomhetsplanlegging - kvalitativ Avd. RI Kvalitativ vurdering Beskrives, se neste foil Robuste fagmiljøer – kvalitativ (KD-parameter) Avd. RI Kvalitativ vurdering Beskrives, se neste foil Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uff-årsverk (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. RI DBH/egen beregning Mål Resultat NY: Andel administrative årsverk av totalt antall årsverk - Forslag til definisjon er utarbeidet (Målsettes sentralt ) Avd. RI DBH/egen beregning Mål Resultat Antall studenter pr faglig årsverk – i hht DBHs definisjon (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. RI DBH Mål Resultat Brukertilfredshet med administrative tjenester (Måles ved brukerundersøkelse annethvert år) Avd. RI MålXX Resultat Medarbeidertilfredshet (Måles ved brukerundersøkelse annethvert år) Avd. RI Mål ResultatXXX Prosentavvik mellom budsjett og regnskap (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. RI HiOAs regnskap Mål Resultat *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: = lavt/uproblematisk. = må følges opp av fakultetsledelsen. = må følges opp av HiOAs ledelse. Fakultet/enhe t: 12

13 Menneskelige og økonomiske ressurser: Resultatindikator Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene Langsiktig virksomhetsplanlegging Robuste fagmiljøer Fakultet/enhet: 13

14 Fakultet/enhet: Vurdering av de viktigste risikoene relatert til drift, etterlevelse, HMS, informasjonshåndtering, sikkerhet for eiendeler, etc. (dvs ikke risikoer knyttet til manglende måloppnåelse på strategiområdene). Høgskoleledelse legger inn risikoer. Fakultet/SPS vurdere risikonivå og tiltak for egen enhet. Risikoer relatert drift, etterlevelse, rapportering etc Risiko- nivå*) Tiltak for å redusere risiko/bringe risiko i samsvar med akseptabel risiko (f.eks. de tre viktigste tiltakene) *) Risiko for finansielle tap, tap av omdømme, HMS-hendelser, etc. Risikonivå: = lavt/uproblematisk. = må følges opp av fakultetsledelsen. = må følges opp av HiOAs ledelse. 14


Laste ned ppt "Til bruk for fakultetene, instituttene og SPS i forbindelse med forberedelse og opplegg til høstens styringsdialogmøter og arbeid med langtidsplan 2014-16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google