Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 november 05 Norsk Helsenett AS Telemedisinsk brukerforum Bergen 16.11.2005 Sverre Nordgård Markedsansvarlig region vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 november 05 Norsk Helsenett AS Telemedisinsk brukerforum Bergen 16.11.2005 Sverre Nordgård Markedsansvarlig region vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.norsk-helsenett.no 1 november 05 Norsk Helsenett AS Telemedisinsk brukerforum Bergen 16.11.2005 Sverre Nordgård Markedsansvarlig region vest Norsk Helsenett

2 http://www.norsk-helsenett.no 2 november 05 Historisk tilbakeblikk Arkivkort – ”Arkivette” Håndskrevet journal Skrivemaskin Diktafon Elektronisk journal – PC-nettverk Elektronisk overføring av laboratoriesvar Proprietære løsninger for overføringer Trygd-Helse postkassen (SHdir).

3 http://www.norsk-helsenett.no 3 november 05 Historisk tilbakeblikk Elektronisk overføring av: –Røntgensvar –Patologisvar, mikrobiologisvar –Epikriser, polikliniske brev, osv… Regionale Helsenett –Nord Norsk Helsenett –Midt Norsk Helsenett –Øst Norsk Helsenett –Helsenett Sør primær –Helse Vest helsenett Prosjekt Nasjonalt Helsenett (SHdir)  Norsk Helsenett AS – etablert 1.oktober 2004 –Eies av de fem RHF med 20 % hver.

4 http://www.norsk-helsenett.no 4 november 05 Norsk Helsenett - organisering Hovedkontor – Trondheim Drift, installasjon og support – Tromsø Markedsansvarlige for regionene –Region nord/midtTrondheim –Region østOslo –Region sørArendal –Region vestFørde 30 Ansatte.

5 http://www.norsk-helsenett.no 5 november 05 Styret Observartør Ansatt – Norsk Helsenett

6 http://www.norsk-helsenett.no 6 november 05 Forankring Bakgrunn for etablering av Norsk Helsenett: Mer Helse for hver bit (Gudmund Hernes) –Innen utgangen av år 2000 skal elektronisk meldingsutveksling (EDI og epost) være hovedregelen og papirbasert overføring skal utgjøre unntakene, forbeholdt spesialforsendelser og pakkepost. Statlig tiltaksplan 2001-2003 for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren (Si@) S@mspill 2007, elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren Strategiplanen er samkjørt med ’Overordnet IKT-strategi’ for RHF’ene.

7 http://www.norsk-helsenett.no 7 november 05 Norsk Helsenett – del av en helhet Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene Strategi- og tiltaksplan for Norsk helsenett IKT-strategi for de enkelte RHF'er RHFenes mål og prioriteringer for felles strategier og tiltak Forretningspla n for Norsk helsenett

8 http://www.norsk-helsenett.no 8 november 05 Norsk Helsenetts 3 fundamenter Infrastruktur Aktører Innhold

9 http://www.norsk-helsenett.no 9 november 05 Rollefordeling ArkitekturInformasjonssikkerhet Fysisk infrastruktur; kabling og nettverkselektronikk Logisk nettstruktur; IP, routing, DNS, etc. Basis tjenester; epost, kataloger, intranett,… Tjenestespekter Norsk Helsenett Sykehus, laboratorier, kommuner…. Andre aktører

10 http://www.norsk-helsenett.no 10 november 05 Marked og samfunnsansvar

11 http://www.norsk-helsenett.no 11 november 05 Bakgrunn og formål: ”Sørge for… Sikker og effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og sosialsektoren At Helsenettet og tjenestene skal gi støtte for et helhetlig pasientforløp.

12 http://www.norsk-helsenett.no 12 november 05 Bakgrunn og formål: ”Skal… Etablere og utvikle en sikker kanal for informasjonsutveksling Legge til rette for samhandling i helse-Norge Samordne helsenettaktiviteten mellom de fem regionale helseforetakene.

13 http://www.norsk-helsenett.no 13 november 05 Bakgrunn og formål: ”Skal… Være rådgiver og tilrettelegger for dem som ønsker å etablere tjenester i tilknytning til helsenettet Legge til rette for økt faglig samarbeid Være kundens tilknytningspunkt for innhenting av informasjon og for faglig samarbeid.

14 http://www.norsk-helsenett.no 14 november 05 Bakgrunn og formål Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og skal ikke gå med overskudd utover å sikre en forsvarlig drift. Norsk Helsenett er gitt enerett på kommunikasjon til norske sykehus.

15 http://www.norsk-helsenett.no 15 november 05 Arbeidsoppgaver siden etablering Tilbudsbrev fra SHdir til alle fastleger m/kommunal avtale –Full støtte til nettetablering –Full støtte til PKI > 600 nye påmeldte legekontor Over 160 påmeldte i region vest ”Perfeksjonere” tjenester Oppkobling av legekontor Med mer….

16 http://www.norsk-helsenett.no 16 november 05 Hva helsenettet kan formidle/levere Elektroniske meldinger (EDI): –Klin biokjem svar, mikro svar, patologi svar, radiologisvar.. osv –Epikriser / polikliniske brev –Henvisning m/muligheter for timebestilling –Sykemelding og legeoppgjør til RTV, resepter til apotek –Kommunal PLOMS, pasientflyt, osv Telemedisinske tjenester HER register (helsevesenets ”Rosa Sider”) –Mulighet til å kommunisere med ikke etablerte partnere Fjerndrift Hjemmekontor / mobilt kontor / utekontor.

17 http://www.norsk-helsenett.no 17 november 05 Hva helsenettet kan formidle/levere Trygg E-post Trygg Internett –Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok –Druid (legemiddelinteraksjoner) –Relis (uavhengig legemiddelinformasjon) –NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) alltid oppdatert –Cochrane (tidsskriftoppslag) –Gule sider / telefonkatalogen –Fritt sykehusvalg –Osv... Antivirusoppdatering Oppdatering av Microsoft Windows 2000 / XP.

18 http://www.norsk-helsenett.no 18 november 05 Hva helsenettet kan formidle/levere Betalingsterminal ASP drift Med Access Videokonferanse IP-telefoni.

19 http://www.norsk-helsenett.no 19 november 05 Fyrtårnsprosjekt kommuneprogrammet - S@mspill 2007 Et tre-årig kommuneprogram skal bidra til økt og bedret samarbeid mellom kommunale helse- og sosialtjenester og spesialisthelsetjenesten. Dette skal skje gjennom utvikling og spredning av gode eksempler og gjennom ulike informasjonstiltak. 6 kommunale fyrtårn skal vise vei for øvrige kommuner.

20 http://www.norsk-helsenett.no 20 november 05 Fyrtårnsprosjekt Øke kvaliteten og effektiviteten i pasient- forløpet mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold /Helse Sør RHF. Utarbeide hensiktsmessige metoder og elektroniske løsninger for å minske risikoen for feilmedisinering. Elektronisk samhandling –mellom kommunene –med spesialisthelsetjenesten, fastlegene –andre samarbeidspartnere Forbedre metoder og elektroniske løsninger for arbeidet med individuell plan, som gjør det mulig å effektivisere og forbedre dagens papirbaserte rutiner. Forbedre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenestene, sykehuset og fastlegene. Sandefjord Trondheim Sel + 5 Eidsskog / Kongsvinge r Stavanger

21 http://www.norsk-helsenett.no 21 november 05 Fyrtårnsprosjektenes Internett-portal Inneholder informasjon om Sosial- og helsedirektoratets satsning på e-helse innen kommunehelsetjenesten: Kommuneprogrammet - S@mspill 2007 www.telemed.no/fyrtarn

22 http://www.norsk-helsenett.no 22 november 05 Eksempel på tilknytninger Direkte tilknytning av aktør via bredbånd Tilknytning av HF / sykehus Kommunetilknytning –Legekontor –PLOMS –Helsestasjon –Fysioterapi –Etc.

23 http://www.norsk-helsenett.no 23 november 05 www.norsk- helsenett.no sverre@nhn.no Tel: 75 42 58 40 Mob: 414 56 447 Takk for oppmerksomheten

24 http://www.norsk-helsenett.no 24 november 05 Sikkert elektronisk samarbeid SES@m Tromsø SES@m Tromsø er det første større prosjektet i Norge som prøver ut elektronisk samhandlingsteknologi i kommunikasjonen innen kommunehelsetjenesten og mot spesialisthelsetjenesten. Prosjektet er delt inn i fem delprosjekter: 1.Forberedelser 2.Oppkobling 3.Sikkerhet og jus 4.Telemedisinske tjenester 5.Følgeforskning

25 http://www.norsk-helsenett.no 25 november 05 Effektivisering / kvalitetssikring Sandefjord kommune Å øke kvaliteten og effektiviteten i pasientforløpet mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold /Helse Sør RHF. Prosjektet skal: –Effektivisere og kvalitetssikre rutiner ved overføring av pasienter mellom forvaltningsnivåene –Sikre kontinuitet i pasientforløpet; etterbehandling og oppfølging –Utvikle rutiner for nettbasert kunnskapsutveksling mellom kommunens fagteam og aktuelle fagområder ved sykehuset i Vestfold

26 http://www.norsk-helsenett.no 26 november 05 Elektroniske medikamentkort Trondheim kommune Prosjektet skal utarbeide hensiktsmessige metoder og elektroniske løsninger for å minske risikoen for feilmedisinering. Prosjektet skal bidra til å utvikle en sikrere håndtering av legemidler når helsepersonell samarbeider om behandling av pasienter utenfor sykehus. Dette målet skal nås ved å: –fremskaffe detaljert informasjon omkring behov og prosesser i håndtering av legemidler i hjemmetjenestene –utvikle ny teknologi for deling av legemiddelinformasjon mellom samarbeidende parter –implementere teknologien og organisere tjenestene i henhold til dette og kartleggingen –skaffe til veie kunnskaper om hva man kan oppnå med informasjonsteknologi på området Prosjektet skal utarbeide løsninger for å sende automatiske meldinger mellom fastlegen og samarbeidende instanser som hjemmesykepleie, sykehus, sykehjem og apotek.

27 http://www.norsk-helsenett.no 27 november 05 Individuell plan Eidskog/Kongsvinger kommuner Forbedre metoder og elektroniske løsninger for arbeidet med individuelle planer, som gjør det mulig å effektivisere og forbedre dagens papirbaserte individuelle plan. Prosjektet skal utvikle metoder for elektronisk oppfølging som gjør at brukeren får den støtte han/hun etter loven har krav på: –samordning –deling av informasjon –koordinering av aktiviteter som omfatter både bruker (pasient) nærpersoner behandlingsansvarlige –skal bidra til at kvaliteten på tjenestene øker –effektiviteten forbedres i alle involverte behandlingsledd.

28 http://www.norsk-helsenett.no 28 november 05 Interkommunalt samarbeid Nord-Gudbrandsdalen Felles interkommunal satsning i seks kommuner (Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel) og Nord-Gudbrandsdals DMS. Fokus skal være på elektronisk samhandling –mellom kommunene –med spesialisthelsetjenesten –andre samarbeidspartnere Utveksle informasjoner mellom kommunene og fastlegene via Norsk Helsenett. Oppkopling mot Sykehuset Innlandet fra alle kommunene slik at primærlegene kan kommunisere med spesialister på Sykehuset Innlandet. Løsningen hvor alle kommuner er tilkoplet Norsk Helsenett gjør det mulig med –Konsultasjoner hvor primærlege, pasient og spesialist benytter seg av video –Overføringer av pasientdata i et sikkert nettverk –Interkommunalt samarbeid mellom kommunehelsetjenestene.

29 http://www.norsk-helsenett.no 29 november 05 Meldingsutveksling Stavanger kommune Stavanger kommune skal forbedre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenestene, sykehuset og fastlegene. Det er fokus på følgende elektroniske meldinger: 1.Overføringsrapport mellom sykehus og kommune ved utskriving og innleggelse. 2.Utskrivingsklar pasient fra sykehus til kommune 3.Innleggelse og utskriving fra sykehus til kommune og fastleger 4.Fagrapport fra ulike fagavdelinger på sykehus til kommune og fastleger 5.Elektronisk pasientrelatert post mellom sykehus, kommune og fastleger 6.Medisinering fra fastlege til multidoseleverandør, kommune og sykehus Meldingene skal sendes mellom Stavanger kommune og SiR via Norsk Helsenett.


Laste ned ppt "1 november 05 Norsk Helsenett AS Telemedisinsk brukerforum Bergen 16.11.2005 Sverre Nordgård Markedsansvarlig region vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google