Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Helsenett Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling 28.03.06 Jan-Tore Bosåen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Helsenett Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling 28.03.06 Jan-Tore Bosåen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Helsenett Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling 28.03.06 Jan-Tore Bosåen

2 29.09.2005www.norsk-helsenett.no2/8 Om Norsk Helsenett •Stiftet 27. september 2004 •Etablert 1. oktober 2004 •Eies av de regionale helseforetakene med 1/5 hver

3 29.09.2005www.norsk-helsenett.no3/8 Hovedkontor i Trondheim Installasjon, drift og support i Tromsø Regionkontor i Oslo Kundeansvarlige i alle landsdeler: Arendal, Førde, Oslo, Tromsø og Trondheim Nasjonalt selskap

4 29.09.2005www.norsk-helsenett.no4/8...ett Norsk Helsenett Norsk NorskHelsenett Øst-Norsk Helsenett HelseNett Sør Vest Nordnorsk Helsenett Midt-Norsk Helsenett Fra 5 regionale nett til...

5 29.09.2005www.norsk-helsenett.no5/8 Herlof Nilssen styreleder, Helse Vest Cay Bakkehaug, Helse Sør Inger Elisabeth Kvaase,SHdir (Hans Christian Holte) Steinar Marthinsen,Helse Øst Pernille Nylehn Den norske lægeforening Synnøve Farstad Helse Midt-Norge Terje Hellemo, ansatt Anette Fosse, Helse Nord Solfrid Fløystad ansatt, observatør Styret

6 29.09.2005www.norsk-helsenett.no6/8 Brukerrådet -Kommunenes Sentralforbund -Den Norsk Legeforening -Norsk Sykepleierforbund -Norges Apotekerforening -Rikstrygdeverket -Helseforetakene -Private Sykehus -Private laboratorier/røntgeninstitutt -Sosial- og helsedirektoratet

7 29.09.2005www.norsk-helsenett.no7/8 Norsk Helsenett har fått i oppgave å etablere og utvikle et lukket bransjenett for effektivt samarbeid i helse- og sosialsektoren De fem regionale helseforetakene er eiere ”Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.” Forutsetni ngene

8 29.09.2005www.norsk-helsenett.no8/8 Ener ett Nasjonalt ansvar: informasjonssikkerhet standardisere løsninger, enhetlig nett Helsedepartementet har kunngjort enerett for Norsk Helsenett AS for leveranse av nettverkstjenester.

9 29.09.2005www.norsk-helsenett.no9/8 Hva er Norsk Helsenett •Et sømløst, nasjonalt kommunikasjonsnett som er tilgjengelig for alle aktører i Helse- og sosialsektoren. •Målgruppene for Norsk Helsenett er tilbydere av helse- og sosialtjenester. •Norsk Helsenett skal gi tilgang til og støtte utveksling av informasjon knyttet til pasientbehandling og helsefaglig støtte. •Nettet skal gjøre det mulig for tilknyttede virksomheter å tilby medisinske og administrative tjenester over nettet. •Nettet skal gi nye muligheter for funksjonsdeling, spesialisering, vaktsamarbeid og fagsamarbeid i nettverk.

10 29.09.2005www.norsk-helsenett.no10/8 NHN’s marked og samfunnsansvar

11 29.09.2005www.norsk-helsenett.no11/8 Oppkoblet til NHN Helseforetakene Private sykehus Private leverandører av helsetjenester til legekontor og helseforetak Merkantile leverandører for bl.a. fjerndrift Ca 900 legekontor pr årsskiftet 2005/2006 Spesialistkontor Fysioterapeuter/manuellterapeuter Rehabiliteringssentre Registre

12 29.09.2005www.norsk-helsenett.no12/8 Forts aktører -Apotekene e-resept -Booking-leverandører -Hjemmeside-leverandører -IT-leveranmdører for fjerndrift

13 29.09.2005www.norsk-helsenett.no13/8 Hvilke nett har vi Tidligere regionale nett både mellom sykehus i regionen og ulike løsninger for ”legekontornett” ”Sykehus-nettene” - for eksempel ATM-nett i region øst Stort anbud på ett sømløst nett på landsbasis MPLS nett for hele sykehus-Norge og andre store aktører i helsevesenet Legekontornett, blant annet IP-VPN

14 29.09.2005www.norsk-helsenett.no14/8 Telemedisinske tjenester -Teleradiologi -Undervisning -Videokonferanse under behandling – f.eks dialyse f.eks ultralyd -Digital bildeoveføring – f.eks bilder av hudlidelser

15 29.09.2005www.norsk-helsenett.no15/8 Telemedisinske tjenester -Teleradiologi -Undervisning -Videokonferanse under behandling – f.eks dialyse f.eks ultralyd -Digital bildeoveføring – f.eks bilder av hudlidelser

16 29.09.2005www.norsk-helsenett.no16/8 Undervisning Diagnostikk og behandling Stillbilder og video Kringkasting av kirurgi Videokonferanse E-læring Opplæring av helsepersonell (studenter og spesialister) Multimediaserver Informasjon Pasienter og pårørende

17 29.09.2005www.norsk-helsenett.no17/8 Høyhastighetsnettet -Enerett på linjer til alle lokasjoner -Kontraktforhandlinger med Telenor vedtatt 24.03.06 -Gjennomgående, sømløst nett -Et gjennomgående ett på landsbasis med kvalitets- og sikkerhetsparametre -Garantert båndbredde til tale- og videotrafikk -Hvilke tjenester ønsker aktøren ? Veien ligger her med direkte elektronisk kommunikasjon for samhandling

18 29.09.2005www.norsk-helsenett.no18/8 Hvordan videokonferanse -I region nord er det pr dato 110 operative på videokonferanse I de andre regionene stort sett brukt mellom sykehus -Alle oppkoblede enheter får muligheter for flerpartskonferanse -Norsk Helsenett mottar bestilling og setter opp adresser til enheten -Norsk Helsenett kan også styre flerpartskonferanser -I region nord pr i dag betaling pr enhet pr år

19 29.09.2005www.norsk-helsenett.no19/8 Adressering -Alle kundene i Norsk Helsenett kan nå be om å få tilsendt liste over andre kunder i helsenettet, deres EDI-adresser, etc for å kunne legge inn partnere -HER (helsetjenesteenhetsregisteret) - Unike ID`er for alle aktørene i helsevesenet - Organisasjon, avdeling, rolle - Katalog

20 29.09.2005www.norsk-helsenett.no20/8 Nye tjenester -Betalingsterminal -Mobilt kontor - teknisk løsning klar - ROS 18.01. - Pilot feb 06 - Noe ustabilitet - Arbeider sammen med eksterne for å like bort disse -Antivirus- og windows oppdatering - Ny løsning klar - LK får tilgang via NHN, må ha avtale med leverandør - NHN i kontakt med alle de store leverandørene - ROS ferdig januar/feb - Er i pilot

21 29.09.2005www.norsk-helsenett.no21/8 Forts nye tjenester -Internett og e-post - Terminalserverløsning - Proxy-løsning Under arbeid med og i dialog med Datatilsynet - Mer funksjonell løsning i form av klipp og lim - Teknisk løsning feb 06 -ROS-vurdering ferdig primo mars -Nytt møte Datatilsynet

22 29.09.2005www.norsk-helsenett.no22/8 Kommuneoppkobling -Fyrtårnsprosjekt -www.telemed.nowww.telemed.no -Trondheim – medikamentkort -Nors-Gudbrandsdal – interkommunalt samarbeid -Eidskog/Kongsvinger – Indiviuell plan -Stavanger – Meldingsutveksling -Sandefjord – Kvalitetssikring/effektivisering -Tromsø – Samhandling i kommunesektoren

23 29.09.2005www.norsk-helsenett.no23/8 Kommuneoppkobling -Løsning klar for meldingsutveksling til kommunale LK og kommunale institusjoner -Prising klar april 06 -Erfaring fra fyrtårnsprosjekkommunene -Kommuneveileder

24 29.09.2005www.norsk-helsenett.no24/8 Hva ber kommunene om -Kommunalt oppkoblede legekontor - Meldingsformidling fra/til Sykehus Private spesialister Private leverandører av helsetjenester ASP-leverandører for online-tjenester RTV – sykemeldinger og refusjonsoppgjør -Legevakter - Meldingsformidling - Refusjonsoppgjør

25 29.09.2005www.norsk-helsenett.no25/8 Forts. kommune Andre eksempler: -Bærum kommune 100 lokasjoner for meldingsformidling mot fastleger og privat og off spesialisthelsetjeneste med ett aksesspunkt for kommunen Interne linjer kommunens ansvar Får 100 adresser fra NHN -Fyrtårnskommunene

26 29.09.2005www.norsk-helsenett.no26/8 www.norsk-helsenett.no


Laste ned ppt "Norsk Helsenett Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling 28.03.06 Jan-Tore Bosåen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google