Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling Jan-Tore Bosåen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling Jan-Tore Bosåen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling 28.03.06 Jan-Tore Bosåen

2 Om Norsk Helsenett Stiftet 27. september 2004 Etablert 1. oktober 2004
Eies av de regionale helseforetakene med 1/5 hver

3 Hovedkontor i Trondheim
Nasjonalt selskap Hovedkontor i Trondheim Installasjon, drift og support i Tromsø Regionkontor i Oslo Kundeansvarlige i alle landsdeler: Arendal, Førde, Oslo, Tromsø og Trondheim

4 ...ett Norsk Helsenett Fra 5 regionale nett til... Øst-Norsk Helsenett
Sør Vest Nordnorsk Midt-Norsk Norsk Helsenett

5 Styret

6 Brukerrådet Kommunenes Sentralforbund Den Norsk Legeforening
Norsk Sykepleierforbund Norges Apotekerforening Rikstrygdeverket Helseforetakene Private Sykehus Private laboratorier/røntgeninstitutt Sosial- og helsedirektoratet

7 Forutsetningene Norsk Helsenett har fått i oppgave å etablere og utvikle et lukket bransjenett for effektivt samarbeid i helse- og sosialsektoren De fem regionale helseforetakene er eiere ”Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.”

8 Enerett Nasjonalt ansvar: informasjonssikkerhet
standardisere løsninger, enhetlig nett Helsedepartementet har kunngjort enerett for Norsk Helsenett AS for leveranse av nettverkstjenester.

9 Hva er Norsk Helsenett Et sømløst, nasjonalt kommunikasjonsnett som er tilgjengelig for alle aktører i Helse- og sosialsektoren. Målgruppene for Norsk Helsenett er tilbydere av helse- og sosialtjenester. Norsk Helsenett skal gi tilgang til og støtte utveksling av informasjon knyttet til pasientbehandling og helsefaglig støtte. Nettet skal gjøre det mulig for tilknyttede virksomheter å tilby medisinske og administrative tjenester over nettet. Nettet skal gi nye muligheter for funksjonsdeling, spesialisering, vaktsamarbeid og fagsamarbeid i nettverk.

10 NHN’s marked og samfunnsansvar

11 Oppkoblet til NHN Helseforetakene Private sykehus
Private leverandører av helsetjenester til legekontor og helseforetak Merkantile leverandører for bl.a. fjerndrift Ca 900 legekontor pr årsskiftet 2005/2006 Spesialistkontor Fysioterapeuter/manuellterapeuter Rehabiliteringssentre Registre

12 Forts aktører Apotekene e-resept Booking-leverandører
Hjemmeside-leverandører IT-leveranmdører for fjerndrift

13 Hvilke nett har vi Tidligere regionale nett både mellom sykehus i regionen og ulike løsninger for ”legekontornett” ”Sykehus-nettene” - for eksempel ATM-nett i region øst Stort anbud på ett sømløst nett på landsbasis MPLS nett for hele sykehus-Norge og andre store aktører i helsevesenet Legekontornett, blant annet IP-VPN

14 Telemedisinske tjenester
Teleradiologi Undervisning Videokonferanse under behandling – f.eks dialyse f.eks ultralyd Digital bildeoveføring – f.eks bilder av hudlidelser

15 Telemedisinske tjenester
Teleradiologi Undervisning Videokonferanse under behandling – f.eks dialyse f.eks ultralyd Digital bildeoveføring – f.eks bilder av hudlidelser

16 Undervisning Diagnostikk og behandling Stillbilder og video
Kringkasting av kirurgi Videokonferanse E-læring Opplæring av helsepersonell (studenter og spesialister) Multimediaserver Informasjon Pasienter og pårørende

17 Høyhastighetsnettet Enerett på linjer til alle lokasjoner
Kontraktforhandlinger med Telenor vedtatt Gjennomgående, sømløst nett Et gjennomgående ett på landsbasis med kvalitets- og sikkerhetsparametre Garantert båndbredde til tale- og videotrafikk Hvilke tjenester ønsker aktøren ? Veien ligger her med direkte elektronisk kommunikasjon for samhandling

18 Hvordan videokonferanse
I region nord er det pr dato 110 operative på videokonferanse I de andre regionene stort sett brukt mellom sykehus Alle oppkoblede enheter får muligheter for flerpartskonferanse Norsk Helsenett mottar bestilling og setter opp adresser til enheten Norsk Helsenett kan også styre flerpartskonferanser I region nord pr i dag betaling pr enhet pr år

19 Adressering Alle kundene i Norsk Helsenett kan nå be om å få tilsendt liste over andre kunder i helsenettet, deres EDI-adresser, etc for å kunne legge inn partnere HER (helsetjenesteenhetsregisteret) - Unike ID`er for alle aktørene i helsevesenet - Organisasjon, avdeling, rolle - Katalog

20 Nye tjenester Betalingsterminal Mobilt kontor - teknisk løsning klar
- ROS - Pilot feb 06 - Noe ustabilitet - Arbeider sammen med eksterne for å like bort disse Antivirus- og windows oppdatering - Ny løsning klar - LK får tilgang via NHN, må ha avtale med leverandør - NHN i kontakt med alle de store leverandørene - ROS ferdig januar/feb - Er i pilot

21 Forts nye tjenester Internett og e-post - Terminalserverløsning
- Proxy-løsning Under arbeid med og i dialog med Datatilsynet - Mer funksjonell løsning i form av klipp og lim - Teknisk løsning feb 06 ROS-vurdering ferdig primo mars Nytt møte Datatilsynet

22 Kommuneoppkobling Fyrtårnsprosjekt www.telemed.no
Trondheim – medikamentkort Nors-Gudbrandsdal – interkommunalt samarbeid Eidskog/Kongsvinger – Indiviuell plan Stavanger – Meldingsutveksling Sandefjord – Kvalitetssikring/effektivisering Tromsø – Samhandling i kommunesektoren

23 Kommuneoppkobling Løsning klar for meldingsutveksling til kommunale LK og kommunale institusjoner Prising klar april 06 Erfaring fra fyrtårnsprosjekkommunene Kommuneveileder

24 Hva ber kommunene om Kommunalt oppkoblede legekontor
- Meldingsformidling fra/til Sykehus Private spesialister Private leverandører av helsetjenester ASP-leverandører for online-tjenester RTV – sykemeldinger og refusjonsoppgjør Legevakter - Meldingsformidling - Refusjonsoppgjør

25 Forts. kommune Andre eksempler: Bærum kommune
100 lokasjoner for meldingsformidling mot fastleger og privat og off spesialisthelsetjeneste med ett aksesspunkt for kommunen Interne linjer kommunens ansvar Får 100 adresser fra NHN Fyrtårnskommunene

26


Laste ned ppt "Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling Jan-Tore Bosåen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google