Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk samhandling Mulighetsområde: Mulighetsområde: 1.Elektronisk meldingsutveksling 2.Nettmøte og Videokonferanse 3.Telemedisin - MTU Steinkjer,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk samhandling Mulighetsområde: Mulighetsområde: 1.Elektronisk meldingsutveksling 2.Nettmøte og Videokonferanse 3.Telemedisin - MTU Steinkjer,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk samhandling Mulighetsområde: Mulighetsområde: 1.Elektronisk meldingsutveksling 2.Nettmøte og Videokonferanse 3.Telemedisin - MTU Steinkjer, 1. september 2011

2 IT-organisering i Helse Midt-Norge • Helse Midt-Norge IT – HEMIT • Heleforetakene i HMN sin databehandler • Avtalte leveranser av IT-tjenester • Drift og utvikling av programvare • Drift av servere og nettverk • Periferutstyr (PC, skrivere, mobiltelefoner m.m) • Regional kundesenter i kombinasjon med stedlig support • Videokonferanse – utstyr og support • Forvalter av leverandøravtaler • All datakommunikasjon foregår via Norsk Helsenett

3 Norsk Helsenett Rus behandling Sykehus Apotek RHF Helseforetak HEMIT Primærlege NAV RTV Kommuner Norsk Helsenett DMS’er Elektronisk samhandling gjennom Norsk Helsenett Kommuner

4 Elektronisk meldingsutveksling Helse Nord-Trøndelag avleverer elektroniske meldinger Til fastleger: • Elektroniske epikriser • Elektroniske røntgenbeskrivelser • Laboratoriesvar Avslutter parallell papirforsendelse i løpet av høsten 2011 Forutsetning / utfordring:  Fastleger må være tilknyttet Norsk Helsenett  Ha system som muliggjør sending og mottak av e-meldinger  Fastleger må handtere meldingsavvik for å slippe svar på papir

5 Elektronisk meldingsutveksling Elektroniske henvisninger til Helse Nord-Trøndelag: • 12 legekontor sender elektroniske henvisninger i Nord- Trøndelag • Tilbud til alle legekontor i løpet av 2011 Forutsetning / utfordring:  Fastleger må være tilknyttet Norsk Helsenett  Ha system som muliggjør sending av elektroniske henvisninger  Fastleger må handtere meldingsavvik – system for meldingshandtering  HNT må ha på plass mottak av elektroniske henvisninger

6 Elektronisk meldingsutveksling Andre rekvirenter / mottakere av e-meldinger: Barnevernet Jordmødre Helsesøster BUP – Barne- og ungdomspsykiatrien Rehabiliteringsinstitusjoner m.f

7 Nasjonalt Meldingsløft Utvikling og innføring av nye Nasjonale løsninger  Elin-K • Løsning for samhandling mellom kommuner og fastleger • Gjennomføres i regi av Sykepleierforbundet  Elin-A • Elektronisk informasjonsutveksling for alllmennleger og avtalespesialister • Gjennomføres i regi av Den norske legeforening  Adresseregister • NHN sitt adresseregister skal inneholde oppdatert informasjon om kommunikasjonsparter i helsesektorern. • Betinger en unik HER-id for å identifisere alle kommunikasjonspartnerene

8 Nasjonalt Meldingsløft Utvikling og innføring av nye Nasjonale løsninger  Kjernejournal • Skal inneholde kritisk informasjon om pasienten, legemiddelbruk og kontakt med spesialisthelsetjenesten • Omdiskutert – reduserte forventninger  eResept • System for behandling av elektroniske resepter mellom aktører som handterer reseptinformasjon • Utprøvd i Os kommune – fastlege - apotek • Innføres i løpet av 2012  Dialogmeldinger • Vil fortløpende bli utviklet og tatt i bruk. Blir en viktig del i utvekslingen av informasjon mellom samhandlingsaktørene.

9 Nettmøte og videokonferanse Helse Nord-Trøndelag - strategisk satsing:  Videokonferanse • Leier standardisert og komplett videoløsning av HEMIT • Oppgraderer 8 - 10 studio – krav til mer bruk  Nettmøter • PC basert flerpartsløsning (OCS) • Kombineres med videokonferanse • Utveksling av dokumenter Målsetting: • Reduserte reisekostnader • Effektivisere samhandlingen • Enkelt å betjene – lett tilgjengelighet

10 Nettmøte og videokonferanse Mulighetsområde:  Undervisning • Internundervisning – samkommuner, kommuner, HF • Eksternt: NTNU, HINT m.f.  Konferanser (nasjonale og internasjonale) • Konferanser tilrettelagt for video / multimedia  Møter • Arena for samhandling • Fagmøter  Pasientrettet virksomhet • Veiledning av pasienter og pårørende • Polikliniske konsultasjon

11 Nettmøte og videokonferanse Utfordring i å få dette til:  Mange kommuner mangler kompetanse i å utnytte mulighetene som ligger i tilkoblingen til Norsk Helsenett  Utstyr av eldre årgang – tekniske hindringer  Lite tilrettelagt for videokonferanse – tungvint å innkalle til møte  Opplæring i bruk av den tekniske løsningen  Koordinerte anskaffelser  Kultur for bruk av videokonferanse

12 Nettmøte og videokonferanse HEMIT kan tilby tilrettelagte tjenester til kommuner i Nord- Trøndelag:  Utrede og bistå med anskaffelse og oppkoblig av videokonferanseløsninger i Norsk Helsenett  Tilrettelegge og etablere en arena i bruken av video og nettmøte  Kommuner i Nord-Trøndelag kan være pilot for resten av regionen Betinger interesse, aksept og vilje hos kommunene.

13 Telemedisin Definisjon: Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål. Det handler om å forflytte eller utveksle pasientinformasjon istedenfor pasienten. Telemedisin kan også gi pasienter mulighet for å ha direkte kontakt med helsepersonell fra eget hjem via datamaskin, mobiltelefon, TV og video.

14 Telemedisin Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (Tromsø):  Utvikler sikre løsinger for bruk av telemedisin mellom sykehus og kommuner – også for pasienter i hjemmet  Deltar i mange prosjekter også i Helse Midt-Norge: o Telemedisin i samhandling mellom intermediærenheten ved Fosen DMS og St. Olavs o Styrket samhandling i akuttberedskapen fra Fosen mot St. Olavs

15 Telemedisin Mulighetsområde:  Løsning

16 Telemedisin Medisinteknisk utstyr (MTU):  Mange kommuner er ikke kjent med at MTU er underlagt en egen forskrift.  Flere legekontor og sykehjem i Nord-Trøndelag har i dag ikke tilfredsstilende avtaler om service og vedlikehold på MTU  Kan representere en risiko for pasienten  Lite koordinert anskaffelse av MTU i kommuner - kostbart Mulig løsning:  Samarbeid på MTU-området mellom kommuner, fastleger og HNT  Reguleres gjennom forpliktende avtaler

17 Oppsummert A. Videokonferanseutstyr og løsning for nettmøte:  Helse Midt-Norge IT – HEMIT kan inngå avtale med interesserte kommuner om utreding, anskaffelse og etablert driftsopplegge.  Mulig prosjekt om det er tilstrekkelig interesse i Nord- Trøndelag B. Bistand til anskaffelse og service på MTU:  Helse Nord-Trøndelag kan tilby avtale med vår medisinteknisk avdeling om vedlikehold / tilsyn og bistand i anskaffelse av nytt utstyr  Betinger tilstrekkelig med interesse og at dette reguleres gjennom avtaler mellom kommune og HNT Avventer utspill i forholdet til videre prosess.


Laste ned ppt "Elektronisk samhandling Mulighetsområde: Mulighetsområde: 1.Elektronisk meldingsutveksling 2.Nettmøte og Videokonferanse 3.Telemedisin - MTU Steinkjer,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google