Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk samhandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk samhandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk samhandling
Mulighetsområde: Elektronisk meldingsutveksling Nettmøte og Videokonferanse Telemedisin - MTU Steinkjer, 1. september 2011

2 IT-organisering i Helse Midt-Norge
Helse Midt-Norge IT – HEMIT Heleforetakene i HMN sin databehandler Avtalte leveranser av IT-tjenester Drift og utvikling av programvare Drift av servere og nettverk Periferutstyr (PC, skrivere, mobiltelefoner m.m) Regional kundesenter i kombinasjon med stedlig support Videokonferanse – utstyr og support Forvalter av leverandøravtaler All datakommunikasjon foregår via Norsk Helsenett

3 Norsk Helsenett Norsk Helsenett
Elektronisk samhandling gjennom Norsk Helsenett NAV Primærlege RTV Norsk Helsenett Helseforetak HEMIT RHF DMS’er Sykehus Apotek Rus behandling Kommuner Kommuner

4 Elektronisk meldingsutveksling
Helse Nord-Trøndelag avleverer elektroniske meldinger Til fastleger: Elektroniske epikriser Elektroniske røntgenbeskrivelser Laboratoriesvar Avslutter parallell papirforsendelse i løpet av høsten 2011 Forutsetning / utfordring: Fastleger må være tilknyttet Norsk Helsenett Ha system som muliggjør sending og mottak av e-meldinger Fastleger må handtere meldingsavvik for å slippe svar på papir

5 Elektronisk meldingsutveksling
Elektroniske henvisninger til Helse Nord-Trøndelag: 12 legekontor sender elektroniske henvisninger i Nord-Trøndelag Tilbud til alle legekontor i løpet av 2011 Forutsetning / utfordring: Fastleger må være tilknyttet Norsk Helsenett Ha system som muliggjør sending av elektroniske henvisninger Fastleger må handtere meldingsavvik – system for meldingshandtering HNT må ha på plass mottak av elektroniske henvisninger

6 Elektronisk meldingsutveksling
Andre rekvirenter / mottakere av e-meldinger: Barnevernet Jordmødre Helsesøster BUP – Barne- og ungdomspsykiatrien Rehabiliteringsinstitusjoner m.f

7 Nasjonalt Meldingsløft
Utvikling og innføring av nye Nasjonale løsninger Elin-K Løsning for samhandling mellom kommuner og fastleger Gjennomføres i regi av Sykepleierforbundet Elin-A Elektronisk informasjonsutveksling for alllmennleger og avtalespesialister Gjennomføres i regi av Den norske legeforening Adresseregister NHN sitt adresseregister skal inneholde oppdatert informasjon om kommunikasjonsparter i helsesektorern. Betinger en unik HER-id for å identifisere alle kommunikasjonspartnerene

8 Nasjonalt Meldingsløft
Utvikling og innføring av nye Nasjonale løsninger Kjernejournal Skal inneholde kritisk informasjon om pasienten, legemiddelbruk og kontakt med spesialisthelsetjenesten Omdiskutert – reduserte forventninger eResept System for behandling av elektroniske resepter mellom aktører som handterer reseptinformasjon Utprøvd i Os kommune – fastlege - apotek Innføres i løpet av 2012 Dialogmeldinger Vil fortløpende bli utviklet og tatt i bruk. Blir en viktig del i utvekslingen av informasjon mellom samhandlingsaktørene.

9 Nettmøte og videokonferanse
Helse Nord-Trøndelag - strategisk satsing: Videokonferanse Leier standardisert og komplett videoløsning av HEMIT Oppgraderer studio – krav til mer bruk Nettmøter PC basert flerpartsløsning (OCS) Kombineres med videokonferanse Utveksling av dokumenter Målsetting: Reduserte reisekostnader Effektivisere samhandlingen Enkelt å betjene – lett tilgjengelighet

10 Nettmøte og videokonferanse
Mulighetsområde: Undervisning Internundervisning – samkommuner, kommuner, HF Eksternt: NTNU, HINT m.f. Konferanser (nasjonale og internasjonale) Konferanser tilrettelagt for video / multimedia Møter Arena for samhandling Fagmøter Pasientrettet virksomhet Veiledning av pasienter og pårørende Polikliniske konsultasjon

11 Nettmøte og videokonferanse
Utfordring i å få dette til: Mange kommuner mangler kompetanse i å utnytte mulighetene som ligger i tilkoblingen til Norsk Helsenett Utstyr av eldre årgang – tekniske hindringer Lite tilrettelagt for videokonferanse – tungvint å innkalle til møte Opplæring i bruk av den tekniske løsningen Koordinerte anskaffelser Kultur for bruk av videokonferanse

12 Nettmøte og videokonferanse
HEMIT kan tilby tilrettelagte tjenester til kommuner i Nord-Trøndelag: Utrede og bistå med anskaffelse og oppkoblig av videokonferanseløsninger i Norsk Helsenett Tilrettelegge og etablere en arena i bruken av video og nettmøte Kommuner i Nord-Trøndelag kan være pilot for resten av regionen Betinger interesse, aksept og vilje hos kommunene.

13 Telemedisin Definisjon: Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om
helseformål. Det handler om å forflytte eller utveksle pasientinformasjon istedenfor pasienten. Telemedisin kan også gi pasienter mulighet for å ha direkte kontakt med helsepersonell fra eget hjem via datamaskin, mobiltelefon, TV og video.

14 Telemedisin Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (Tromsø):
Utvikler sikre løsinger for bruk av telemedisin mellom sykehus og kommuner – også for pasienter i hjemmet Deltar i mange prosjekter også i Helse Midt-Norge: Telemedisin i samhandling mellom intermediærenheten ved Fosen DMS og St. Olavs Styrket samhandling i akuttberedskapen fra Fosen mot St. Olavs

15 Telemedisin Mulighetsområde: Løsning

16 Telemedisin Medisinteknisk utstyr (MTU):
Mange kommuner er ikke kjent med at MTU er underlagt en egen forskrift. Flere legekontor og sykehjem i Nord-Trøndelag har i dag ikke tilfredsstilende avtaler om service og vedlikehold på MTU Kan representere en risiko for pasienten Lite koordinert anskaffelse av MTU i kommuner - kostbart Mulig løsning: Samarbeid på MTU-området mellom kommuner, fastleger og HNT Reguleres gjennom forpliktende avtaler

17 Oppsummert Videokonferanseutstyr og løsning for nettmøte:
Helse Midt-Norge IT – HEMIT kan inngå avtale med interesserte kommuner om utreding, anskaffelse og etablert driftsopplegge. Mulig prosjekt om det er tilstrekkelig interesse i Nord-Trøndelag Bistand til anskaffelse og service på MTU: Helse Nord-Trøndelag kan tilby avtale med vår medisinteknisk avdeling om vedlikehold / tilsyn og bistand i anskaffelse av nytt utstyr Betinger tilstrekkelig med interesse og at dette reguleres gjennom avtaler mellom kommune og HNT Avventer utspill i forholdet til videre prosess.


Laste ned ppt "Elektronisk samhandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google