Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Rammeverket i et overordnet perspektiv Av Annebeth Askevold Brukerforum KITH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Rammeverket i et overordnet perspektiv Av Annebeth Askevold Brukerforum KITH."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Rammeverket i et overordnet perspektiv Av Annebeth Askevold Brukerforum KITH Oslo 18. Oktober 2004

2 Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Hva er rammeverket ebXML = Electronical Buisness XML Verdensomspennende prosjekt for å standardisere utveksling av elektroniske ”business” data. Ende til ende B2B XML rammeverk XML-basert infrastruktur for å oppnå konsistent, sikker og interoperabel meldingsutveksling. omforent initiativ mellom UN/EDIFACT og OASIS Bred internasjonal støtte. Rammeverket skal ivareta konvolutt, kvittering, feilmelding, signatur

3 Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Behovet for rammeverket? Overgang til XML krever ny meldingsinnpakning Mange til mange kommunikasjon krever felles regelsett Anbefalte sikkerhetskrav (CEN ENV13608-2) stiller nye krav Økt behov for sende med andre typer vedlegg (bilder,lyd, etc) Ønske om å benytte andre transportprotokoller (helsenett – SMTP/IP) Ivareta transportsikkerhet og kontroll

4 Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Rammeverket i et nasjonalt perspektiv Implementering av rammeverket vil sikre transporten og forenkle sending av vedlegg. Realisere god og effektiv utnyttelse av katalogtjenester Forenkle mange-til-mange-kommunikasjon – koble informasjon om sertifikater, rekvirenter og meldingskommunikasjon kan hentes fra katalogtjenester Rammeverket ebXML understøtter bruk av PKI, og begge deler er ønsket av sentrale myndigheter, RTV og leverandører. Enhetlig måte å representere nøkkelinformasjon for meldingsutvekslingen på Forenkler muligheter for trafikkmåling RTV stiller krav om bruk av rammeverket Nasjonale føringer om bruk av rammeverket

5 Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Konvolutten Konvolutten skal kunne: gi en entydig identifikasjon av kommunikasjonspartene (avsender og mottaker) identifisere selve forretningstransaksjonen (sykmelding, resept, epikrise etc). Den elektroniske konvolutten kan sammenlignes med en papirkonvolutt med referanser til vedlegg. Konvolutten skal videre sikre mulighetene til å: overføre kvitteringer på mottak av meldinger rapportere eventuelle feil som oppdages i behandling av en mottatt melding.

6 Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Konvolutten Meldingsinnholdet og den medisinske informasjonen skal være frikoblet fra innholdet i konvolutten Det skal være mulig å kryptere bare deler av meldingen Konvolutten skal kunne benyttes samme med alle typer informasjon som skal utveksles asynkront strukturerte meldinger Bilder Lydopptak Videosekvenser ustrukturerte vedlegg. … Tilpasset virksomhetssertifikat og PKI

7 Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Gevinster Felles regelsett ikke nødvendig å vite hvilken metode/innpakning som skal benyttes til ulike aktører Ensartet adressering (HER er viktig) Feilsending er et stort problem som KAN ha store konesekvenser Samme forsendelsesmåte til RTV, apotek, sykehus, primærleger, kommunehelsetjenesten, … Muliggjør overvåkning (telling av meldingstrafikk) på en enklere måte enn via Trygd-Helse. Kan forenkle oppsettet av nye kommunikasjonsparter Spesielt hvis HER utvides til å inneholde informasjon om hvilke meldinger kommunikasjonspartene kan sende og motta.

8 Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Hva kan KITH og SSP gjøre? Teknisk dokumentasjon foreligger Informasjonssarbeid mot helseforetak Få helseforetak til å bestille rammeverket og ta det i bruk Leverandørene må implementere rammeverket Praktisk arbeidsmøte er planlagt i januar Stille krav om bruk av rammeverket i all relevant dokumentasjon

9 Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Utfordringer Få alle til å gå i takt (mange aktører) Leverandører tilknyttet ELIN-prosjektet skal implementere rammeverket Motivere sykehus/HF/RHF til å prioritere innføringen Nasjonale krav om å benytte ebXML (samordnes med Norsk helsenett). Se innføringen av rammeverket sammen med en med styrt avvikling av Helse-Trygd postkassen Kostnader Nasjonale føringer Tidsperspektiv (dato for når alle tar det i bruk)


Laste ned ppt "Rammeverket i et overordnet perspektiv  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Rammeverket i et overordnet perspektiv Av Annebeth Askevold Brukerforum KITH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google