Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diakonhjemmet sykehus Felleskonsultasjon, tverrfaglige møter og samhandlingsnettverk Erfaringer fra DPS Vinderen Senioroverlege Petter Ekern Praksiskonsulent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diakonhjemmet sykehus Felleskonsultasjon, tverrfaglige møter og samhandlingsnettverk Erfaringer fra DPS Vinderen Senioroverlege Petter Ekern Praksiskonsulent."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diakonhjemmet sykehus Felleskonsultasjon, tverrfaglige møter og samhandlingsnettverk Erfaringer fra DPS Vinderen Senioroverlege Petter Ekern Praksiskonsulent Per Johan Askim

2 Diakonhjemmet sykehus Motto for Vinderen DPS: Med ansiktet mot bydelene, sykehuset i ryggen og pasientens arena i sentrum

3 Diakonhjemmet sykehus Hvordan gjør vi det i Diakonhjemmet sektor? ”De regionale helseforetakene må sørge for at DPSene får kapasitet til å drive skikkelig veiledning av fastleger. Og fastleger må prioritere samhandling. Det kan ikke bli god samhandling uten at det faktisk prioriteres og uten at man faktisk lager gjensidig forpliktende rutiner for samarbeid.” (Ellinor Major, SHDir 2010) ”Vinderenmøter” –månedlige samarbeidsmøter til faste tider –14 legesentra på 12 møter –Ca 60% av (registrerte) fastleger (Totalt ca 100 i sektor) –1-1,5 time pr møte

4 Diakonhjemmet sykehus Hva skjer? Deltakere: –fastleger –psykisk helsearbeidere i bydelen (i noen møtesteder) –lege/psykologspesialist DPS fast –annen teammedarbeider ved behov –akutteam 3-4 ggr pr år arena for samhandling –informasjon om og drøfting av pasienter –faglige drøftinger –gjensidig kompetanseutvikling –utgangspunkt for gode samhandlingsmetoder felleskonsultasjoner felles hjembesøk ansvarsgrupper osv løpende samhandling mellom møtene

5 Diakonhjemmet sykehus Nytte Gjensidig nytte og glede Avklare hva og hos hvem problemet er ”Trygghet i å våge å gå litt dypere inn i problematikken rundt pasienten” (Per Johan, Dagens Medisin des. 2009) Færre unødvendige eller feil-henvisninger –hvem kan best hjelpe denne pasienten bydelstjenesten DPS avtalespesialist (OBS OBS: Felles utfordring!! Jf clusterordning) –færre uteblitt pasienten ikke motivert problemet er hos andre ”Rett behandling på rett sted til rett tid”, sømløst samarbeid, helhetlige pasientforløp, bedre prioritering, bedre og riktigere sirkulasjon

6 Diakonhjemmet sykehus Fastlegers vurdering av DPS-ene N asjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, rapport 2-2009 Resultater for Vinderen DPS: 48 av 96 har svart Over landsgjennomsnittet på alle parametere, nest best i HSØ Alt i alt fornøyd: ikke/i liten grad 9% både/og15% stor/svært stor grad76% 6 hovedområder, indekser, evaluert. –Veiledning: samarbeidsmøter med DPS: halvparten har, halvparten ikke. Høy korrelasjon mellom fornøydhet og samarbeidsmøter!

7 Diakonhjemmet sykehus Samhandlingsnettverk Avtalespesialister, fastleger og DPS 14 nettverk i Oslo 3 nettverk i vår sektor ca 35 fastleger og ca 15 avtalespesialister i hvert nettverk 2 møter i året DPS koordinerer e-post, telefonlister, informasjon (og frustrasjoner) mange muligheter (men en lang vei å gå)

8 Diakonhjemmet sykehus Veiledning – eller gjensidig kompetansehevning? Månedlige tverrfaglige møter – viktig arena for gjensidig kompetanseheving Samhandlingsnettverk – viktig arena for bedre bruk av behandlingsressurser Kurs og faglige møter Felleskonsultasjon med pasient, fastlege og spesialist Færre – eller riktigere? – henvisninger Økt trivsel, bedre arbeidsmiljø i alle ledd Bedre behandlingstilbud til pasienter og pårørende

9


Laste ned ppt "Diakonhjemmet sykehus Felleskonsultasjon, tverrfaglige møter og samhandlingsnettverk Erfaringer fra DPS Vinderen Senioroverlege Petter Ekern Praksiskonsulent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google