Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felleskonsultasjon, tverrfaglige møter og samhandlingsnettverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felleskonsultasjon, tverrfaglige møter og samhandlingsnettverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felleskonsultasjon, tverrfaglige møter og samhandlingsnettverk
Erfaringer fra DPS Vinderen Senioroverlege Petter Ekern Praksiskonsulent Per Johan Askim Diakonhjemmet sykehus

2 Motto for Vinderen DPS:
Med ansiktet mot bydelene, sykehuset i ryggen og pasientens arena i sentrum Diakonhjemmet sykehus

3 Hvordan gjør vi det i Diakonhjemmet sektor?
”De regionale helseforetakene må sørge for at DPSene får kapasitet til å drive skikkelig veiledning av fastleger. Og fastleger må prioritere samhandling. Det kan ikke bli god samhandling uten at det faktisk prioriteres og uten at man faktisk lager gjensidig forpliktende rutiner for samarbeid.” (Ellinor Major, SHDir 2010) ”Vinderenmøter” månedlige samarbeidsmøter til faste tider 14 legesentra på 12 møter Ca 60% av (registrerte) fastleger (Totalt ca 100 i sektor) 1-1,5 time pr møte Diakonhjemmet sykehus

4 Diakonhjemmet sykehus
Hva skjer? Deltakere: fastleger psykisk helsearbeidere i bydelen (i noen møtesteder) lege/psykologspesialist DPS fast annen teammedarbeider ved behov akutteam 3-4 ggr pr år arena for samhandling informasjon om og drøfting av pasienter faglige drøftinger gjensidig kompetanseutvikling utgangspunkt for gode samhandlingsmetoder felleskonsultasjoner felles hjembesøk ansvarsgrupper osv løpende samhandling mellom møtene Diakonhjemmet sykehus

5 Diakonhjemmet sykehus
Nytte Gjensidig nytte og glede Avklare hva og hos hvem problemet er ”Trygghet i å våge å gå litt dypere inn i problematikken rundt pasienten” (Per Johan, Dagens Medisin des. 2009) Færre unødvendige eller feil-henvisninger hvem kan best hjelpe denne pasienten bydelstjenesten DPS avtalespesialist (OBS OBS: Felles utfordring!! Jf clusterordning) færre uteblitt pasienten ikke motivert problemet er hos andre ”Rett behandling på rett sted til rett tid”, sømløst samarbeid, helhetlige pasientforløp, bedre prioritering, bedre og riktigere sirkulasjon Diakonhjemmet sykehus

6 Diakonhjemmet sykehus
Fastlegers vurdering av DPS-ene Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, rapport Resultater for Vinderen DPS: 48 av 96 har svart Over landsgjennomsnittet på alle parametere, nest best i HSØ Alt i alt fornøyd: ikke/i liten grad % både/og 15% stor/svært stor grad 76% 6 hovedområder, indekser, evaluert. Veiledning: samarbeidsmøter med DPS: halvparten har, halvparten ikke. Høy korrelasjon mellom fornøydhet og samarbeidsmøter! Diakonhjemmet sykehus

7 Samhandlingsnettverk Avtalespesialister, fastleger og DPS
14 nettverk i Oslo 3 nettverk i vår sektor ca 35 fastleger og ca 15 avtalespesialister i hvert nettverk 2 møter i året DPS koordinerer e-post, telefonlister, informasjon (og frustrasjoner) mange muligheter (men en lang vei å gå) Diakonhjemmet sykehus

8 Veiledning – eller gjensidig kompetansehevning?
Månedlige tverrfaglige møter – viktig arena for gjensidig kompetanseheving Samhandlingsnettverk – viktig arena for bedre bruk av behandlingsressurser Kurs og faglige møter Felleskonsultasjon med pasient, fastlege og spesialist Færre – eller riktigere? – henvisninger Økt trivsel, bedre arbeidsmiljø i alle ledd Bedre behandlingstilbud til pasienter og pårørende Diakonhjemmet sykehus

9


Laste ned ppt "Felleskonsultasjon, tverrfaglige møter og samhandlingsnettverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google