Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stavanger Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stavanger Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stavanger Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal

2 Status og utviklingstrekk for Stavanger-regionen

3 STAVANGER Regionene Stavanger: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal Dalane/Lister: Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal Sørlandet: Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnadal, Audnedal, Lindesnes Haugalandet: Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Ølen, Etne, Sauda, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar

4 STAVANGER Regionenes innbyggerantall (2005) Sørlandet: 208.337 Dalane/Lister: 55.252 Stavanger:278.407 Haugalandet:131.205 SUM673.201

5 STAVANGER Næringssammensetning Andel sysselsatte etter hovednæring 2004

6 STAVANGER Beregningsgrunnlag Utgangspunkt for denne beregningen er de fire regioner med tilhørende kommuner samt befolkning 16-74 år (arbeidsdyktig alder). Ved hjelp av SSB og en egen modell for befolkningsfremskrivning defineres region og tidsintervall. Her er det lagt til grunn Alternativ MMMM som står for middels nasjonal vekst med forutsetninger om middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels netto innvandring. Dernest tar en utgangspunkt i dagens sysselsettingsfrekvens (antall sysselsatte/befolkning 16-74 år) for i neste omgang beregne behovet for arbeidsplasser fremover i den enkelte region. Det er lagt til grunn at dagens sysselsettingsfrekvens representerer en middels god konjunktursituasjon (alle disse data er fra 1993). Dette innebærer at denne frekvensen er lagt til grunn i middelalternativet, men sysselsettingsfrekvensen er økt/redusert ved de to andre alternativ.

7 STAVANGER Behov for antall arbeidsplasser i region Stavanger 2005-2020 Beregnet av Aetat ut fra befolkningsfremskrivinger, sysselsettingsprognoser og arbeidsledighetsprognoser

8 STAVANGER Andel foretak større enn 250 mill. Viser andel foretak lokalisert i regionen etter totalt antall foretak. Lokaliseringskvotient = 1. Det vil si at Stavanger har en samling storforetak i overkant av det samlede antall aktive registrerte foretak skulle tilsi

9 Nyskapingsevne: Antall nyetableringer Endring i antall sysselsatte Fou-investeringer Offentlig tilrettelegging

10 STAVANGER Antall nyetableringer pr 1000 innbyggere

11 STAVANGER Nyetablerte bedrifter 2003 Andel nyetablerte bedrifter etter hovednæringer 2003

12 STAVANGER Endring registrerte foretak 2000- 03

13 STAVANGER Antall arbeidstakere 1995 - 2000 19952000Endring% Sørlandet7179380289849611,8 Dalane/Lister185061656340575,7 Stavanger1057171176011188411,2 Haugalandet439584774937918,6 Region2399742652022522510,5 Landet ellers1509812167228516247310,8

14 STAVANGER Antall sysselsatte 2000-04 20002004Endring% Sørlandet91716949833267+3,6 Dalane/Lister2344324154711+3,3 Stavanger1342641406526388+4,8 Haugalandet56974593322358+4,1 Region30639731912112724+4,2 Landet ellers19556031954879-724-0,04

15 STAVANGER Næringslivets FoU Kroner pr innbygger 2001

16 STAVANGER Andel av bedrifter med FoU

17 STAVANGER Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for næringslivet pr. 1000 innbygger Tilrettelegging og bistand for næringslivet: Utarbeide områder for næringsvirksomhet, Drift/tilskudd til utleielokaler for næringsvirksomhet, Direkte næringsstøtte (bl.a næringsfond, konsesjonsstøtte, tiltaksarbeid), Råd, veiledning og servicetjenester for næringsliv (Tiltaksarbeid, turistinfo, landbrukskontor, landbruksvikar)

18 Befolkning: Befolkningsutvikling og framskriving 2020 Andel arbeidsføre, status og 2020 Husholdningssammensetning Familiestruktur Flytting

19 STAVANGER Befolkningsutvikling

20 STAVANGER Befolkningsvekst 1995-2005

21 STAVANGER Befolkningsframskriving 2020 Beregnet ut fra 4xM modell

22 STAVANGER Alderssammensetning 2005

23 STAVANGER Alderssammensetning 2020 Beregnet ut fra 4XM modell: middels nasjonal vekst med forutsetning om middels fruktbarhet, levealder, innlands mobilitet og netto innvandring

24 STAVANGER Andel arbeidsføre (25-69 år)

25 STAVANGER Andel husholdstype 2001

26 STAVANGER Familiestruktur 2005 Andel familier uten barn øker, mens andel familier med barn blir mindre

27 STAVANGER Andel 0-24 år, inkl. framskriving

28 STAVANGER Andel 70 år og over

29 STAVANGER Netto flytting pr. 1000 innb.

30 STAVANGER Innovasjons- drevet regional nærings- utvikling Livskvalitet, oppvekstvilkår, kulturtilbud Kompetanse: utdanningsnivå, kunnskapsnæringer Nærings- klynge A Nærings- klynge B Nyskaping: Gründere, eierskap, FoU, nyetableringer Globalisering, internasjonal orientering Drivkrefter


Laste ned ppt "Stavanger Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google