Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stavanger Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stavanger Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stavanger Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal

2 Status og utviklingstrekk for Stavanger-regionen

3 Regionene Stavanger: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal Dalane/Lister: Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal Sørlandet: Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnadal, Audnedal, Lindesnes Haugalandet: Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Ølen, Etne, Sauda, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar

4 Regionenes innbyggerantall (2005)
Sørlandet: Dalane/Lister: Stavanger: Haugalandet: SUM

5 Næringssammensetning
Andel sysselsatte etter hovednæring 2004

6 Beregningsgrunnlag Utgangspunkt for denne beregningen er de fire regioner med tilhørende kommuner samt befolkning år (arbeidsdyktig alder). Ved hjelp av SSB og en egen modell for befolkningsfremskrivning defineres region og tidsintervall. Her er det lagt til grunn Alternativ MMMM som står for middels nasjonal vekst med forutsetninger om middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels netto innvandring. Dernest tar en utgangspunkt i dagens sysselsettingsfrekvens (antall sysselsatte/befolkning år) for i neste omgang beregne behovet for arbeidsplasser fremover i den enkelte region. Det er lagt til grunn at dagens sysselsettingsfrekvens representerer en middels god konjunktursituasjon (alle disse data er fra 1993). Dette innebærer at denne frekvensen er lagt til grunn i middelalternativet, men sysselsettingsfrekvensen er økt/redusert ved de to andre alternativ.

7 Behov for antall arbeidsplasser i region Stavanger 2005-2020
Beregnet av Aetat ut fra befolkningsfremskrivinger, sysselsettingsprognoser og arbeidsledighetsprognoser

8 Andel foretak større enn 250 mill.
Viser andel foretak lokalisert i regionen etter totalt antall foretak. Lokaliseringskvotient = 1. Det vil si at Stavanger har en samling storforetak i overkant av det samlede antall aktive registrerte foretak skulle tilsi

9 Nyskapingsevne: Antall nyetableringer Endring i antall sysselsatte Fou-investeringer Offentlig tilrettelegging

10 Antall nyetableringer
pr 1000 innbyggere

11 Nyetablerte bedrifter 2003
Andel nyetablerte bedrifter etter hovednæringer 2003

12 Endring registrerte foretak 2000-03

13 Antall arbeidstakere 1995 - 2000
Endring % Sørlandet 71793 80289 8496 11,8 Dalane/Lister 18506 16563 4057 5,7 Stavanger 105717 117601 11884 11,2 Haugalandet 43958 47749 3791 8,6 Region 239974 265202 25225 10,5 Landet ellers 162473 10,8

14 Antall sysselsatte 2000-04 2000 2004 Endring % Sørlandet 91716 94983
3267 +3,6 Dalane/Lister 23443 24154 711 +3,3 Stavanger 134264 140652 6388 +4,8 Haugalandet 56974 59332 2358 +4,1 Region 306397 319121 12724 +4,2 Landet ellers -724 -0,04

15 Næringslivets FoU Kroner pr innbygger 2001

16 Andel av bedrifter med FoU

17 Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for næringslivet pr
Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for næringslivet pr innbygger Tilrettelegging og bistand for næringslivet: Utarbeide områder for næringsvirksomhet, Drift/tilskudd til utleielokaler for næringsvirksomhet, Direkte næringsstøtte (bl.a næringsfond, konsesjonsstøtte, tiltaksarbeid), Råd, veiledning og servicetjenester for næringsliv (Tiltaksarbeid, turistinfo, landbrukskontor, landbruksvikar)

18 Befolkning: Befolkningsutvikling og framskriving 2020 Andel arbeidsføre, status og 2020 Husholdningssammensetning Familiestruktur Flytting

19 Befolkningsutvikling

20 Befolkningsvekst

21 Befolkningsframskriving 2020
Beregnet ut fra 4xM modell

22 Alderssammensetning 2005

23 Alderssammensetning 2020 Beregnet ut fra 4XM modell: middels nasjonal vekst med forutsetning om middels fruktbarhet, levealder, innlands mobilitet og netto innvandring

24 Andel arbeidsføre (25-69 år)

25 Andel husholdstype 2001

26 Familiestruktur 2005 Andel familier uten barn øker, mens andel familier med barn blir mindre

27 Andel 0-24 år, inkl. framskriving

28 Andel 70 år og over

29 Netto flytting pr innb.

30 Drivkrefter Kompetanse: utdanningsnivå, kunnskapsnæringer
Globalisering, internasjonal orientering Innovasjons- drevet regional nærings- utvikling Nyskaping: Gründere, eierskap, FoU, nyetableringer Livskvalitet, oppvekstvilkår, kulturtilbud Nærings-klynge A Nærings-klynge B


Laste ned ppt "Stavanger Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google