Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 1 Samkommunestyret 20.10.2005 Økonomiplan 2006-2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 1 Samkommunestyret 20.10.2005 Økonomiplan 2006-2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 1 Samkommunestyret 20.10.2005 Økonomiplan 2006-2009

2 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 2 Regional analyse (fra felles formannskap Levanger, Verdal, Inderøy,Steinkjer og Verran 21.09

3 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 3 Trondheimsregionen

4 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 4 Trondheimsområdet - Utvikling Trondheimsområdet har i dag rundt 224.000 innbyggere og vel 100.000 arbeidsplasser Ifølge SSB’s framskriving MMMM02 ventes dette å øke med ca 15.000 innbyggere fram til 2020 Samtidig ventes Trondheimsområdet å få vel 8.000 nye arbeidsplasser For regional utvikling rundt Trondheimsfjorden gir denne veksten store perspektiver

5 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 5 Tunge regionale utviklingstrekk Trondheimsområdet er under utvikling til et integrert regionalt storbyområde Større aksjonsradius på arbeidsmarkedet gir nye bosettingsmuligheter Jakten på det gode bosted gir en boligstyrt befolkningsutvikling i pendlingsomlandet Det skjer en sterk økning i kompetansetetthet og det menneskelige ressursgrunnlag Det skjer en rask transformasjon fra industrisamfunn til informasjonssamfunn

6 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 6 Utflyttingshorisonten fra Trondheim Unge familier flytter ut av Trondheim på jakt etter det gode bosted og trygge oppvekstvilkår for barn. Mange ønsker likevel fortsatt å kunne benytte seg av Trondheims arbeidsmarked gjennom tilbakependling Utflyttingshorisonten fra Trondheim er avhengig av reisetiden. For tiden er den på 30 - 40 minutter, noe mer i høykonjunktur enn i lavkonjunktur Utenfor utflyttingshorisonten faller utflyttingsraten og dermed også befolkningsveksten betydelig Utflyttingshorisonten avgrenser i stor grad storbyområdets utstrekning

7 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 7 Innherred – Utvikling framover Innherred har i dag rundt 61.000 innbyggere og rundt 24.000 arbeidsplasser Fram til 2020 ventes dette ifølge SSBs framskriving MMMM02 å øke med rundt 1350 innbyggere eller vel 2% Veksten avtar raskt fra sør til nord i regionen: – Levanger:1000 innbyggere – Verdal: 370 innbygger – Inderøy: 230 innbygger – Steinkjer: 150 innbyggere – Verran:- 400 innbyggere Dette kan gi betydelige spenninger internt på Innherred

8 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 8 Hvem jobber hvor på Innherred? Verdal og Levanger henger tett sammen med utstrakt pendling begge veier Inderøy går mest mot Steinkjer, men trolig i økende grad sørover Det er betydelig pendling mellom Steinkjer og Levanger/Verdal Verran henger bare sammen med Steinkjer, ikke med de andre Alle kommunene har stor pendling til Trondheimsregionen

9 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 9 Fordeling på næring, arbeidstakere 1702 Steinkjer 1719 Levanger 1721 Verdal 1724 Verran 1729 Inderøy totalt Jordbruk, skogbruk og fiske9047815821103052377 Industri, bergv., olje- og gassutv.713103811691852393105 Kraft- og vannforsyning27749123510373 Bygge- og anleggsvirksomhet621300701901661712 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet17841141930471903902 Transport og kommunikasjon4643521252068961 Finansiell tjenesteyting168814048293 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift65528927211401227 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr.1163452260621151937 Undervisning869939431802402319 Helse- og sosialtjenester151027247322753645241 Andre sosiale og personlige tjenester309266228936812 Uoppgitt394227517113 I alt, alle næringer947684545509933179824372 Sysselsatte etter arbeidssted

10 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 10 Jakten på det gode bosted De sørlige deler av Innherred, særlig Levanger, kan forsøke å henge seg på utviklingen i Trondheim og Stjørdal ved å bli det gode bosted: Økt velstand og økt utdannelsesnivå i samfunnet gir større mobilitet og økte muligheter og større bevissthet for valg av bosted Kommuner med trygge oppvekstmiljøer og et attraktivt boligtilbud vinner kampen om befolkningsveksten Befolkningsveksten gir samtidig en raskt økende kompetansetetthet, og blir en ny drivkraft i kommunens næringsutvikling.

11 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 11 Kampen om næringskompetansen Næringslivets krav til kompetanse øker mye raskere enn det arbeidsmarkedet kan tilby Næringskompetanse blir dermed en betydelig knapphetsfaktor for bedriftene Næringskompetansen søker mot det gode bosted og fellesskap med likesinnede mennesker Kompetansekrevende bedrifter tenderer mot å flytte etter, dit næringskompetansen velger å bo Attraktive bostedskommuner vinner på alle fronter

12 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 12 Image; kompetansesamfunnets mantra Kompetansesamfunnets folk velger sitt bosted Steder med en utviklingspreget og utviklings-rettet image vinner kampen om kompetansen En slik image skapes gjennom: – Suksess med befolknings og næringslivsvekst – Bostedskvaliteter og kommunal service – Kulturelle vannhull og møteplasser – Urbane storbykvaliteter – Aktiv markedsføring, profilering, arrangementer Det gjelder å skape et utviklingspreget image! MIN KOMMENTAR: ISK ER ET SLIKT GREP!

13 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 13 Styringskort 2006 - 2009

14 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 14 Rammene

15 www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 15 Effekt-høsting Det er viktig å merke seg at kommunene startet å realisere målene som ble satt i 2001allerede i 2002 og 2003 og at en måtte ha hatt brukt mer ressurser i 2004 om ikke ISK var planlagt.


Laste ned ppt "Www.innherred-samkommune.no Økonomiplan ISK 2006-2009 - Samkommunestyret 20.10.2005 1 Samkommunestyret 20.10.2005 Økonomiplan 2006-2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google