Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes

2 SØRLANDET Regional dokumentasjon Innovasjons- drevet regional nærings- utvikling Befolkning og levekår og livskvalitet: • Befolkningsutvikling • Andel arbeidsføre • Husholdningsstruktur • Familiestruktur • Flytting • Bruttoinntekt • Levekårsproblemer • Kultur og fritid • Barnehagedekning Kompetanse: • Høyere utdanning • Ansatte i kunnskapsintensive næringer • Hovedkontorer store foretak Nærings- klynge A Nærings- klynge B Nyskapingsevne: • Antall nyetableringer • Endring i antall sysselsatte • Fou-investeringer Internasjonal orientering: • Innvandrerbakgrunn • Flybevegelser til/fra utlandet • Internett

3 SØRLANDET NYSKAPINGSEVNE: Nyetableringer pr. 1000 innb.

4 SØRLANDET Nyetableringer i storbyregionene

5 SØRLANDET Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger

6 SØRLANDET Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger, etter fylke

7 SØRLANDET Andel av bedrifter med FoU

8 SØRLANDET Samlet nyskapingsevne

9 SØRLANDET KOMPETANSE: Andel med høyere utdanning

10 SØRLANDET Andel med høyere utdanning i de ulike storbyregionene

11 SØRLANDET Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer

12 SØRLANDET Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer i storbyregionene

13 SØRLANDET INTERNASJONAL ORIENTERING: Innvandrerbakgrunn (% av bef.)

14 SØRLANDET Innvandrerbakgrunn (% av bef.) i storbyregionene

15 SØRLANDET Antall flybevegelser til/fra utlandet i rutetrafikk

16 SØRLANDET BEFOLKNING OG LEVEKÅR: Befolkningssammensetning, alder

17 SØRLANDET Andel 0-24 år, inkl. fremskriving

18 SØRLANDET Andel arbeidsføre (25-69 år), inkl. framskriving

19 SØRLANDET Andel 70 år og over, inkl. framskriving

20 SØRLANDET Netto flytting i promille av befolkningen

21 SØRLANDET Bruttoinntekt Gjennomsnittlig bruttoinntekt for bosatte personer 17 år og over

22 SØRLANDET Bruttoinntekt i storbyregionene

23 SØRLANDET Levekårsproblemer Sosialhjelp, dødelighet, uførepensjonister, attføringspengetilfeller, voldskriminalitet, arbeidsledige, overgangsstønad, lav utdanning

24 SØRLANDET Levekårsproblemer i storbyregionene

25 SØRLANDET Barnehagedekning

26 SØRLANDET Sammenfattende om drivkreftene for verdiskaping i storbyregionene:

27 SØRLANDET Hovedinntrykk: Innovasjons- drevet regional nærings- utvikling Befolkning og levekår og livskvalitet: • Befolkningsutvikling: • FÆRRE UNGE • Andel arbeidsføre: • BÅDE OG • Flytting: • NEGATIV TREND • Bruttoinntekt: • RELATIVT LAVERE • Levekårsproblemer • RELATIVT STORE • Barnehagedekning • BÅDE OG Kompetanse: • Høyere utdanning: • DÅRLIG • Ansatte i kunnskapsintensive næringer: • DÅRLIG Nærings- klynge A Nærings- klynge B Nyskapingsevne: • Antall nyetableringer: • BRA •Fou-investeringer: • LAVE INVESTERINGER, MEN HØYT ANTALL BEDRIFTER Internasjonal orientering: • Innvandrerbakgrunn: • BRA • Flybevegelser til/fra utlandet: • NEGATIV TREND


Laste ned ppt "Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google