Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 30. juni 2005. Norges Bank 2 Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent Kilde: Norges Bank.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 30. juni 2005. Norges Bank 2 Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent Kilde: Norges Bank."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 30. juni 2005

2 Norges Bank 2 Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent Kilde: Norges Bank

3 Norges Bank 3 KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina 1) Prosentvis vekst fra samme måned året før Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder USA Euroområdet Japan 1) KPI Kina

4 Norges Bank 4 Konsumprisvekst i Skandinavia Prosentvis vekst fra samme måned året før Kilde: EcoWin/Nasjonale statistikkkilder Norge (KPI-JAE) Sverige (UND1X) Danmark* * KPI eksl. energi, mat, alkohol og tobakk Finland*

5 Norges Bank 5 Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer målt i utenlandsk valuta. Årstall. Prosent. 1995 – 2008 1) 1) Anslag for 2005 – 2008 Kilde: Norges Bank

6 Norges Bank 6 Utviklingen i 10 års statsobligasjonsrenter Kilde: Ecowin Norge USA Tyskland

7 Norges Bank 7 Renteforventninger for USA, euroområdet og Sverige Kilder: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 28. juni 24. mai Sverige

8 Norges Bank 8 Oljepris Brent Blend og terminpriser. Dagstall, dollar per fat. Januar 2002 – juni 2005 10. mars (IR 1-05) Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank 28. juni 24. juni (IR 2-05) 24. mai

9 Norges Bank 9 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. Dagstall. Januar 2001 – juni 2005 Levering om 6-7 år Levering om 1 måned Kilde: EcoWin/ NYMEX

10 Norges Bank 10 KPI-JAE. Totalt og fordelt etter importerte og norskproduserte varer og tjenester Historisk og anslag IR 1/05 (stiplet). Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

11 Norges Bank 11 3 måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) Synkende verdi innebærer depresierende valuta. Dagstall Kilder: Norges Bank og Bloomberg I-44, høyre akse Veid rentedifferanse 3 mnd, venstre akse 24. mai 05 28. juni 05

12 Norges Bank 12 Kilder: Norges Bank og Ecowin. I-44, rentedifferanse (3 mnd) og forventet rentedifferanse (12 mnd) om ett år I-44 1), venstre akse Forventet ettårs rentedifferanse om ett år, høyre akse (Euro, USD, SEK og GBP). Rentedifferanse (3 mnd.) mot handelspartnerne, høyre akse (9 valutaer) 1) Stigende kurve innebærer appresierende valuta

13 Norges Bank 13 Tremåneders pengemarkedsrente og I-44 1) i alternativ med sterkere valutakurs (IR 1/05) Kvartalstall. 1. kv. 2004 – 4. kv. 2008 I-44 i alternativ med sterkere valutakurs (høyre akse) Rente i referansebane (venstre akse) Rente i alternativ med sterkere valutakurs (venstre akse) I-44 29. juni 2005 1) Kvartalstall for 2. kvartal er basert på snittet til og med 29. juni Kilde: Norges Bank

14 Norges Bank 14 Renteforventninger Norge Kilder: Norges Bank og Reuters 24. mai 28. juni

15 Norges Bank 15 Oppsummering fra regionalt nettverk Runde 3 2005 Etterspørselen øker i alle næringer i om lag samme veksttakt som i forrige runde. Forventer samme veksttakt framover. Reduserte forventninger i eksportindustrien og bygg og anlegg Om lag 40 % av kontaktene har noen eller betydelige problemer med å møte vekst i etterspørselen. Bygg og anlegg og deler av oljerelatert industri har nådd kapasitetsgrensen Planer om moderat økning i investeringene, som i forrige runde. Forventer moderat vekst i sysselsettingen i alle næringer, bortsett fra offentlig sektor Fremover er det flere som venter høyere enn lavere prisvekst, men andelen som venter høyere er lavere enn tidligere i år. Lønnsomheten øker fortsatt i hele privat sektor, mest i oljeleverandørnæringen

16 Norges Bank 16 Sysselsetting og utførte timeverk. Sesongjustert. Indeks. 1. kv. 1996 = 100. Kvartalstall. 1 kv. 1996–1. kv. 2005 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Sysselsatte personer Timeverk

17 Norges Bank 17 Arbeidsledige. AKU, registrerte og personer på tiltak Antall i tusen. Sesongjustert. Månedstall, januar 2001 – mai 2005 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Aetat arbeidsdirektoratet Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet Registrerte ledige

18 Norges Bank 18 Investeringstellingen. Olje- og gassutvinning inkl. rørtransport. Antatte og utførte investeringer. Mrd. kroner 2002 2003 2005 2004 Anslag gitt året førAnslag gitt samme år Kilde: Statistisk sentralbyrå Endelige tall 2006

19 Norges Bank 19 Boligpriser fra eiendomsmeglerbransjen 3 mnd. annualisert glidende sentrert vekst. Sesongjusterte tall. Prosent Kilde: Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF) og Norges Bank

20 Norges Bank 20 Utvikling i bankenes rentemarginer Prosent Kilde: Norges Bank Rentemargin totalt Utlånsmargin Innskuddsmargin

21 Norges Bank 21 Tremåneders pengemarkedsrente og importveid valutakurs (I-44) 1) 2) i referansebanen Kvartalstall. 1. kv. 2004 – 4. kv. 2008 IR 2/05 Importveid kronekurs (I-44), høyre akse 1) Stigende kurve betyr svakere kronekurs. Gjenspeiler terminkursen 24. juni 2) Tallene for 2. kvartal 2005 er basert på gjennomsnittet til og med 24. juni Kilde: Norges Bank Rente, venstre akse IR 2/05 IR 1/05

22 Norges Bank 22 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet i referansebanen. Kvartalstall. Prosent. 1. kv. 2004 – 4. kv. 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI-JAE Produksjonsgap


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 30. juni 2005. Norges Bank 2 Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent Kilde: Norges Bank."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google