Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partnerne bak Næringsbarometeret: Hordaland, 22. mai 2006 Sperrefrist: tirsdag 23. mai kl. 0600.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partnerne bak Næringsbarometeret: Hordaland, 22. mai 2006 Sperrefrist: tirsdag 23. mai kl. 0600."— Utskrift av presentasjonen:

1 Partnerne bak Næringsbarometeret: Hordaland, 22. mai 2006 Sperrefrist: tirsdag 23. mai kl. 0600

2 Partnerne bak Næringsbarometeret Aetat Hordaland Aetat Sogn og Fjordane Innovasjon Norge Hordaland Innovasjon Norge Sogn og Fjordane NHO Hordaland NHO Sogn og Fjordane Hordaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Sparebanken Vest Utarbeidet av Asplan Viak Samarbeid mellom fagområder og fylker

3 Tema i presentasjonen 1.Hovedfunn 2.Arbeidsmarkedet –tilgang på stillinger – ledige – forventede endringer for 2006 –mistilpasning på arbeidsmarkedet 3.Ny: Utviklingstrekk regioner Innhold

4 Grunnlag for analysen  Spørreundersøkelse som omfatter 918 bedrifter i Hordaland. Dette tilsvarer omtrent en tredjedel av alle sysselsatte i fylket  Aetats database og annen offentlig statistikk. SSB.  Intervjuer med næringslivsledere. Data, innspill og prognoser fra ulike fagmiljøer og bransjeorganisasjoner.

5 Oppsummering – Sterk økning i rekrutteringsbehovet  Sterk etterspørsel etter arbeidskraft i privat sektor – sysselsettingsnedgangen i offentlig sektor stopper opp.  Det ventes et rekrutteringsbehov på 6000 flere sysselsatte i år.  Hver tredje bedrift forventer flere sysselsatte inneværende år.  Alle regionene venter sysselsettingsvekst, men sterkest vekst ventes i Nordhordland og Bergen.  Arbeidsledigheten ventes å synke ytterligere i år.  Halvparten av bedriftslederne tror på økt omsetning.  Kapasitetsgrensen er i ferd med å bli nådd; arbeidsmarkedet strammer seg til.  Hver fjerde bedrift oppgir at de har rekrutteringsproblemer. Hele 15 % oppgir at de har så store vansker med å få rekruttert relevant arbeidskraft at virksomheten har færre ansatte enn den ellers ville hatt.  Det meldes om store rekrutteringsproblemer i verkstedsindustrien. Det er stor mangel på ingeniører.  Mangel på kvalifisert arbeidskraft kan bremse forventet vekst.  Hver tiende bedrift oppgir at de har vurderer å rekruttere arbeidskraft fra de nye EU-landene. Bedriftene planlegger også et høyt inntak av lærlinger. Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

6 Oppsummering: Optimisme preger store deler av næringslivet Bedriftsundersøkelsen Hordaland

7 Nettoandelen bedrifter som venter økt omsetning i 2006 sammenlignet med 2005 Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

8 Nettoandelen bedrifter som venter økt driftsresultat i 2006 sammenlignet med 2005 Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

9 Nettoandelen bedrifter som venter økt investeringer i 2006 sammenlignet med 2005 Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

10 Forventet endring i sysselsettingen, i prosent Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

11 Næringslivet i Hordaland trenger 6000 flere sysselsatte Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

12 Flere bedrifter har rekrutteringsproblemer Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

13 Arbeidsmarkedet

14 Tilgang stillinger i Hordaland 1. tertial 2005 og 2006 Fra Aetat sin database

15 Prosentvis endring i stillingstilgang fra 1. tertial 2005 til 1. tertial 2006 Fra Aetat sin database - Hordaland

16 Forventet sysselsettingsendring etter næring, i prosent Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

17 Forventet prosentvis endring i antall sysselsatte Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

18 Andel bedrifter med rekrutteringsproblem etter næring Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

19 Rekrutteringsproblemer etter industrigren Bedriftsundersøkelsen – Hordaland – vår 2006

20 Yrkesgrupper som er vanskeligst å rekruttere Bedriftsundersøkelsen - Hordaland 1.Rørleggere og VVS-montører 2.Ingeniører og teknikere innen petroleumsvirksomhet 3.Tømrere og snekkere 4.Sveisere og platearbeidere 5.Selgere 6.Industrimekanikere 7.Elektrikere, elektronikere o.l 8.Overflatebehandlere og lakkerere 9.Bil-, drosje- og varebilførere 10.Lastebil- og vogntogførere 11.Anleggsmaskinførere 12.Maskiningeniører og -teknikere 13.Sykepleiere 14.Andre ingeniører og teknikere 15.Operatører innen plastfag og plastproduksjon

21 Utviklingen av arbeidsledige og yrkeshemmede Arbeidsmarkedet - Hordaland

22 Andel bedrifter som venter å rekruttere fra utlandet Bedriftsundersøkelsen – Hordaland – vår 2006

23 Andel bedrifter som forventer å rekruttere fra utlandet Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

24 Yrkesdeltaking etter alder og kjønn, 2005 Data fra Arbeidsdirektoratet, landsbasis

25 Regionale utviklingstrekk

26 Næringsstrukturen i regionene i Hordaland Regionale utviklingstrekk

27 Relativ endring i sysselsettingen i regionene i Hordaland 2000-2004. År 2000=100 Bedriftsundersøkelsen – Hordaland – vår 2006

28 Forventet sysselsettingsendring etter regioner Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

29 Rekrutteringsproblem etter regioner Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

30


Laste ned ppt "Partnerne bak Næringsbarometeret: Hordaland, 22. mai 2006 Sperrefrist: tirsdag 23. mai kl. 0600."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google