Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugesundregionens Næringsforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugesundregionens Næringsforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugesundregionens Næringsforening

2 Visjon Kjerne- områder Mål .
Haugesundregionens Næringsforening skal være den naturlige samhandlingsarena for utvikling av et konkurransedyktig, variert og framtidsrettet næringsliv på Haugalandet. Medlemsservice og Regionalutvikling/ nettverksbygging næringspolitikk Talerør for medlemmene overfor politiske grupperinger. Sentral pådriver for regional samhandling og utvikling Nyttig samarbeidspartner for medlemmene i drift og utvikling Medlemmer Foreningen har i dag vel 200 direkte bedriftsmedlemmer – små og store i mange bransjer fra Haugalandet, Sunnhordland og noen fra Hardanger. I tillegg har vi 19 medlemsorganisasjoner.

3 Interesseorganisasjon for bedrifter og organisasjoner
FORMÅL Arbeide for næringslivets interesser overfor myndigheter og offentlighet for å skape best mulige rammebetingelser for lokalt næringsliv Aktivt bidra til positiv markeds -føring av regionen Skape møteplasser som gir økt kunnskap og samarbeid mellom bedriftene.

4 Medlemsorganisasjoner Haugesundregionens Næringsforening
Markedsamarbeidet Hgsd-regionen Haugaland Håndverkerforening Suldal Næringsutviklingsselskap Bokn Næringsforum Sveio Næringsservice ”Vindafjord Næringsforum” Haugaland Byggforum Norsk Lastebileierforbund SMB Odda Haugesund Handelsstandsforening Sauda Vekst Nord-Rogaland Bondelag Maritimt Forum LO- Haugesund og omegn NITO Nelfo Karmøy Næringsråd Tysvær Næringsforum Sør-Norges Trålerlag Utgjør foreningens Næringspolitiske Utvalg

5 HN-styret 2008 Rolf L. Sjursen, leder – Berge Sag AS
Jan Alne, nestleder – Statkraft Arne Førre – Berg Bygg Arne Haldorsen – Ølen Betong Hege Skogland Mokleiv – Haugesund Kjølelager Torill Lindbøl – Statoil Kårstø Bjørn Apeland – Steinsvik AS Egil Larsen – Norconsult AS Sverre Meling – Maritimt Forum Varamedlemmer: Ingolf Voll – Gassco Birgitte Velde – Tm7 Helge Grini Johansen - Hydro

6 Medlemssservice/ nettverksbygging
Møte-arenaer: - Haugalandskonferansen - ByggArena - Næringscafeer, kurs - Møter i forbindelse med større utbygginger * Statoil * Gasskraftverk * Aibel m.m. - Styrestall Haugalandet - Sosiale- og faglige arrangementer - Informasjon

7 Årets Bedrift for Haugalandet-Sunnhordland-Hardanger
Identifisere og synliggjøre våre fyrtårnsbedrifter Vinner Deep Ocean Vinner Solstad Offshore Vinner Kystdesign Vinner ???

8 Næringspolitikk Samferdsel (E 134 E 39 T-forbindelsen Havn Hgsd.Lufthavn ) Rammevilkår (avgifter, konkurransevilkår) Arealplanlegging ( næringsarealer, havn)

9 E134 HAUKELIVEGEN ”De grønne tunnelene”

10 Regionbygging * Verdiskapingsrapport fra HSH (industriavhengig region) * Marut (leverandørindustrien) * Prosessindustri - samfunnsregnskap * ”Velg realfag” * Sammen med andre: - Gassmesse - ONS Rekrutteringsprosjekt

11 Her er vi sterke Petromaritim klynge Gass Energi Handel Mote
Entreprenørskap

12 Her er vi svake Infrastruktur Få ”hovedkontor-bedrifter”
Liten rekrutteringsbase Tynt FoU-miljø ”Dynamiske næringsregioner har minst en internasjonal næringsklynge” Torger Reve

13 Jungelen.. Haugalandrådet, Haugaland Vekst, Energirike, Haugaland Kunnskapspark, Haugaland Næringspark,HN…. Nisjer skaper mangfold Nisjer gjør blind HN som brobygger

14 Hva skal HN være? Synlig Nyttig Handlekraftig Samlende
Jobb&Næring, Internett, media Nyttig Medlemsservice, talerør, sparringpartner Handlekraftig Pådriver, skape resultater, vise mot Samlende Bransjeoverskridende nettverksbygger, skape møteplasser

15 Visjoner for regionen Felles strategi
Hvor går veien …..? Visjoner for regionen Felles strategi Samhandling


Laste ned ppt "Haugesundregionens Næringsforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google