Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASSS-hovedrapport 05 Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASSS-hovedrapport 05 Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASSS-hovedrapport 05 Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon

2 Regnskapsanalyse Overordnede mål –Ha med konsernregnskap Gir et riktigere bilde av kommunal virksomhet Dårligere kvalitet på data –Helhetlig regnskapsanalyse Indikatorer som henger sammen –Likheter og forskjeller Mellom ASSS-kommuner Mellom ASSS-kommunene og andre kommuner

3 Elementer i regnskapsanalysen (1) Driftsregnskapet: Driftsinntekter -Driftsutgifter = Brutto driftsresultat - Netto renteutgifter og avdrag = Netto driftsresultat

4 Elementer i regnskapsanalysen (2) Investeringer / finansiering: Investeringsutgifter - (Investeringsinntekter + Nto dr.res + premieavvik) =Finansieringsbehov -Netto lån = Netto bruk av midler

5 Regnskapsanalysen To-delt –Kommunerapporter 3 års-periode Detaljert Referanse til gjennomsnitt øvrige ASSS-kommuner og de andre kommunene –Hovedrapporten 2005 Referanse til de enkelte ASSS-kommunene, gjennomsnitt ASSS-kommunene eks Oslo og de andre kommunene

6 Figur 1 Skatteinntekter (inkl selskapsskatt) og frie inntekter. Andel av driftsinntekter. 2005

7 Figur 2 Prosentvis vekst i skatteinntekter (inkl selskapsskatt) og frie inntekter. 2005

8 Figur 3 Prosentvis vekst i lønnsutgifter (ekskl sosiale utgifter). Kommunekasse og konsern. 2005

9 Figur 4 Brutto driftsresultat før avskrivninger. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

10 Figur 4 Netto renteinntekter (inkl utbytte) fratrukket avdrag. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

11 Figur 6 Netto driftsresultat. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

12 Figur 7. Netto driftsresultat. Prosent av driftsinntekt. 2003-05

13 Handlingsrom. 2005

14 Figur 8 Investeringsutgifter i prosent av driftsinntekter. 2003-2005

15 Figur 7 Brutto investeringsutgifter. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

16 Figur 8 Finansieringsbehov (for bruk av fonds og lån). Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

17 Figur 9 Finansieringsbehov i prosent av inntekt. 2003-2005

18 Figur 9 Netto bruk av lån. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

19 Figur 10 Netto anskaffelse av midler. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

20 Utgiftsbehov og ressursbruk Indeksverdier: Landsgjennomsnittet = 100 –Beregnet utgiftsbehov (per innb) K-nøklene i inntektssystemet –Oppsplitting på sektorer –Beregnet utgiftspotensial (per innb) Justert for forskjeller i korrigert inntekt –Netto driftsutgifter (per innb)

21

22 Hva viser figurene? Forskjeller i beregnet utgiftsbehov Forskjeller i korrigert inntekt Sammenstilling av utgiftsbehov og ressursbruk Sammenstilling av utgiftspotensial og ressursbruk

23 Figur 11 Sektorer omfattet av inntektssystemet. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

24 Figur 12 Administrasjon. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

25 Figur 13 Grunnskole. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

26 Figur 14 Pleie og omsorg. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

27 Figur 14 Helsetjenester. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

28 Figur 16 Sosialhjelp. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

29 Figur 16 Barnevern. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

30 Figur 18 Stavanger og Trondheim. Beregnet utgiftsbehov og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

31 Figur 18 Sandnes og Tromsø. Beregnet utgiftsbehov og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

32 Figur 20 Fredrikstad og Drammen. Beregnet utgiftsbehov og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

33 Figur 21 Bærum og Kristiansand. Beregnet utgiftsbehov og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

34 Figur 21 Oslo og Bergen. Beregnet utgiftsbehov og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

35 Utgiftsbehov, produksjon og ressursbruk Produksjonsindeks –Samlemål for kommunenes tjenesteproduksjon –Delindekser for enkeltsektorer

36

37 Hva viser figurene? Sammenstilling tjenestebehov og produksjon (høy/lav produksjonsindeks) Sammenstilling produksjon og ressursbruk

38 Figur 17 Grunnskole. Beregnet utgiftsbehov, produksjon og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2004

39 Figur 17 Pleie og omsorg. Beregnet utgiftsbehov, produksjon og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2004

40 Figur 19 Helsetjenester. Beregnet utgiftsbehov, produksjon og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2004

41 Figur 19 Sosialhjelp. Beregnet utgiftsbehov, produksjon og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2004

42 Figur 20 Barnevern. Beregnet utgiftsbehov, produksjon og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2004

43 Forbehold Nto driftsutgifter: –Føringsforskjeller f.eks husleie etc? –Forskjeller i pensjon, arb.giv.avgift etc? Produksjonsindekser: –Avvik mellom hva som måles gjennom prod.indeksen og hva driftsutgiftene går til? Kostnadsnøklene: –Vekslende kvalitet mellom sektorer?


Laste ned ppt "ASSS-hovedrapport 05 Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google