Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon
ASSS-hovedrapport 05 Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon

2 Regnskapsanalyse Overordnede mål Ha med konsernregnskap
Gir et riktigere bilde av kommunal virksomhet Dårligere kvalitet på data Helhetlig regnskapsanalyse Indikatorer som henger sammen Likheter og forskjeller Mellom ASSS-kommuner Mellom ASSS-kommunene og andre kommuner

3 Elementer i regnskapsanalysen (1)
Driftsregnskapet: Driftsinntekter - Driftsutgifter = Brutto driftsresultat - Netto renteutgifter og avdrag = Netto driftsresultat

4 Elementer i regnskapsanalysen (2)
Investeringer / finansiering: Investeringsutgifter - (Investeringsinntekter + Nto dr.res + premieavvik) = Finansieringsbehov - Netto lån = Netto bruk av midler

5 Regnskapsanalysen To-delt Kommunerapporter Hovedrapporten
3 års-periode Detaljert Referanse til gjennomsnitt øvrige ASSS-kommuner og de andre kommunene Hovedrapporten 2005 Referanse til de enkelte ASSS-kommunene, gjennomsnitt ASSS-kommunene eks Oslo og de andre kommunene

6 Figur 1 Skatteinntekter (inkl selskapsskatt) og frie inntekter
Figur 1 Skatteinntekter (inkl selskapsskatt) og frie inntekter. Andel av driftsinntekter. 2005

7 Figur 2 Prosentvis vekst i skatteinntekter (inkl selskapsskatt) og frie inntekter. 2005

8 Figur 3 Prosentvis vekst i lønnsutgifter (ekskl sosiale utgifter)
Figur 3 Prosentvis vekst i lønnsutgifter (ekskl sosiale utgifter). Kommunekasse og konsern. 2005

9 Figur 4 Brutto driftsresultat før avskrivninger
Figur 4 Brutto driftsresultat før avskrivninger. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

10 Figur 4 Netto renteinntekter (inkl utbytte) fratrukket avdrag
Figur 4 Netto renteinntekter (inkl utbytte) fratrukket avdrag. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

11 Figur 6 Netto driftsresultat. Prosent av driftsinntekt
Figur 6 Netto driftsresultat. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

12 Figur 7. Netto driftsresultat. Prosent av driftsinntekt. 2003-05

13 Handlingsrom. 2005

14 Figur 8 Investeringsutgifter i prosent av driftsinntekter. 2003-2005

15 Figur 7 Brutto investeringsutgifter. Prosent av driftsinntekt
Figur 7 Brutto investeringsutgifter. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

16 Figur 8 Finansieringsbehov (for bruk av fonds og lån)
Figur 8 Finansieringsbehov (for bruk av fonds og lån). Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

17 Figur 9 Finansieringsbehov i prosent av inntekt. 2003-2005

18 Figur 9 Netto bruk av lån. Prosent av driftsinntekt
Figur 9 Netto bruk av lån. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

19 Figur 10 Netto anskaffelse av midler. Prosent av driftsinntekt
Figur 10 Netto anskaffelse av midler. Prosent av driftsinntekt. Kommunekasse og konsern. 2005

20 Utgiftsbehov og ressursbruk
Indeksverdier: Landsgjennomsnittet = 100 Beregnet utgiftsbehov (per innb) K-nøklene i inntektssystemet Oppsplitting på sektorer Beregnet utgiftspotensial (per innb) Justert for forskjeller i korrigert inntekt Netto driftsutgifter (per innb)

21

22 Hva viser figurene? Forskjeller i beregnet utgiftsbehov
Forskjeller i korrigert inntekt Sammenstilling av utgiftsbehov og ressursbruk Sammenstilling av utgiftspotensial og ressursbruk

23 Figur 11 Sektorer omfattet av inntektssystemet
Figur 11 Sektorer omfattet av inntektssystemet. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

24 Figur 12 Administrasjon. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

25 Figur 13 Grunnskole. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

26 Figur 14 Pleie og omsorg. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

27 Figur 14 Helsetjenester. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

28 Figur 16 Sosialhjelp. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

29 Figur 16 Barnevern. Beregnet utgiftsbehov, utgiftspotensial og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

30 Figur 18 Stavanger og Trondheim
Figur 18 Stavanger og Trondheim. Beregnet utgiftsbehov og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

31 Figur 18 Sandnes og Tromsø
Figur 18 Sandnes og Tromsø. Beregnet utgiftsbehov og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

32 Figur 20 Fredrikstad og Drammen
Figur 20 Fredrikstad og Drammen. Beregnet utgiftsbehov og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

33 Figur 21 Bærum og Kristiansand
Figur 21 Bærum og Kristiansand. Beregnet utgiftsbehov og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

34 Figur 21 Oslo og Bergen. Beregnet utgiftsbehov og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2005

35 Utgiftsbehov, produksjon og ressursbruk
Produksjonsindeks Samlemål for kommunenes tjenesteproduksjon Delindekser for enkeltsektorer

36

37 Hva viser figurene? Sammenstilling tjenestebehov og produksjon (høy/lav produksjonsindeks) Sammenstilling produksjon og ressursbruk

38 Figur 17 Grunnskole. Beregnet utgiftsbehov, produksjon og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2004

39 Figur 17 Pleie og omsorg. Beregnet utgiftsbehov, produksjon og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2004

40 Figur 19 Helsetjenester. Beregnet utgiftsbehov, produksjon og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2004

41 Figur 19 Sosialhjelp. Beregnet utgiftsbehov, produksjon og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2004

42 Figur 20 Barnevern. Beregnet utgiftsbehov, produksjon og netto driftsutgift per innbygger. Indeks: Landsgj.sn = 1 År 2004

43 Forbehold Nto driftsutgifter: Produksjonsindekser: Kostnadsnøklene:
Føringsforskjeller f.eks husleie etc? Forskjeller i pensjon, arb.giv.avgift etc? Produksjonsindekser: Avvik mellom hva som måles gjennom prod.indeksen og hva driftsutgiftene går til? Kostnadsnøklene: Vekslende kvalitet mellom sektorer?


Laste ned ppt "Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google