Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning Lillehammer kommune 10.4.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning Lillehammer kommune 10.4.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning
Lillehammer kommune

2 Befolkningsvekst – er det et mål
Befolkningsvekst – er det et mål? Hvis ja – hvor skal veksten hentes fra? Befolkningsutvikling – de lange linjer, Innlandet, Lillehammer, Oslo/Akershus SSBs framskrivinger – hva forventes av vekst? Lillehammer skal ta sin del av veksten i Oslo/Akershus – hva innebærer det? IN-Landet 2040

3 Folketallet Innlandet 1951-2012

4 Folketallet Innlandet 1984-2012

5 Befolkningsutvikling 1970-2012. Indeks 1970:100

6 Folketall

7 Årlig endring i folketall 1990-2012

8 Sysselsatte etter arbeidssted 1986-2011

9 Sysselsatte etter arbeidssted. Endring 2006-2011. Prosent.

10 Lokaliseringskvotienter – arbeidsplasser 2011

11 Endring i folketall 2012 og 2007-2011. Prosent per år.

12 Endring i folketall 2012 fordelt på årsak
Endring i folketall 2012 fordelt på årsak . Prosent av befolkningsmengden.

13 Naturlig tilvekst

14 Netto innflytting

15 Flytting inn og ut av Lillehammer 1984-2012

16  Lillehammer Levendefødte 2 681 Døde 2 481 Fødselsoverskudd 200 Innflyttinger 15 276 Utflyttinger 13 561 Nettoinnflytting 1 715 ”Inn” i løpet av 10 år 17 957 ”Ut” i løpet av 10 år 16 042 Folketall 26 850  Andel av befolkningen som er ”byttet ut” i løpet av 10 år >60 %

17 SSBs framskrivinger Fødselsrater Dødssannsynligheter Innenlands flytting Innvandring Ren demografisk framskriving. MMMM: Mellomalternativ med middels anslag på alle parametere. Regionale framskrivinger til 2040

18 Faktisk befolkningsendring 1984-2013 og fremskrevet befolkningsendring 2013-2040 iht. MMMM

19 Mjøsbyprosjektet Innlandet 2040

20 Innlandets befolkningsendring 1984-2012 og -framskrivninger 2013-2040 under ulike forutsetninger

21 Befolkningsutvikling Oslo og Akershus 1984-2012, og framskrevet 2012-2040 (MMMM)

22 Årlig vekst i befolkningsmengde Oslo og Akershus 1984-2012, og framskrevet 2012-2040 (MMMM)

23 Ulike gruppers bidrag til framskrevet vekst (MMMM) Oslo og Akershus 2012-2040.  

24 Ulike gruppers bidrag til framskrevet befolkningsvekst i Oslo Akershus , MMMM. Prosentvis fordeling.

25 Nettoinnvandring til Norge 1970-2011 etter landbakgrunn

26 Mulig kommunefordeling av Innlandets MMMM +100.000

27 MMMM + 100 000. Endring i folketall 2012-2040
Endring i folketall Andel av veksten. Prosent. Løpende sum 0502 Gjøvik 18 000 10,7 0412 Ringsaker 21,3 0501 Lillehammer 15 500 30,4 0403 Hamar 15 300 39,5 0427 Elverum 12 400 46,8 0534 Gran 8 300 51,7 6 kom > 50 % av veksten 0417 Stange 7 600 56,2 0402 Kongsvinger 7 200 60,4 0528 Østre Toten 6 100 64,1 0529 Vestre Toten 5 400 67,2 0533 Lunner 4 700 70,0 0532 Jevnaker 4 600 72,7 0419 Sør-Odal 4 300 75,3 13 kom >75 % av veksten

28 Oppsummering Lav naturlig tilvekst i Lillehammer, Innlandet, Norge, Europa, … Vekst i Lillehammer må hentes utenfra, gjennom netto innflytting. Sterk vekst ligger inne i MMMM. Stor del av veksten kommer ved netto innvandring fra Øst-Europa og Asia/Afrika. 70-80 prosent av den forventede veksten i Oslo/Akershus kommer gjennom innvandring. Den forventede veksten i Oslo/Akershus er størst de første årene – avtar fram mot 2040. Det er nå Lillehammer og de andre Mjøskommunene kan hente stor vekst fra Oslo/Akershus. Hvordan legge til rette for så mange nye innbyggere? Over i MMMM. Over i IN-Landets målbilde.

29


Laste ned ppt "Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning Lillehammer kommune 10.4.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google