Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning Lillehammer kommune 10.4.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning Lillehammer kommune 10.4.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning Lillehammer kommune 10.4.2013

2 Befolkningsvekst – er det et mål? Hvis ja – hvor skal veksten hentes fra? Befolkningsutvikling – de lange linjer, Innlandet, Lillehammer, Oslo/Akershus SSBs framskrivinger – hva forventes av vekst? Lillehammer skal ta sin del av veksten i Oslo/Akershus – hva innebærer det? IN-Landet 2040

3 Folketallet Innlandet 1951-2012

4 Folketallet Innlandet 1984-2012

5 Befolkningsutvikling 1970-2012. Indeks 1970:100

6 Folketall 1990-2013

7 Årlig endring i folketall 1990-2012

8 Sysselsatte etter arbeidssted 1986-2011

9 Sysselsatte etter arbeidssted. Endring 2006-2011. Prosent.

10 Lokaliseringskvotienter – arbeidsplasser 2011

11 Endring i folketall 2012 og 2007-2011. Prosent per år.

12 Endring i folketall 2012 fordelt på årsak. Prosent av befolkningsmengden.

13 Naturlig tilvekst 2003-2012

14 Netto innflytting 2003-2012

15 Flytting inn og ut av Lillehammer 1984-2012

16 Lillehammer 2003-2012 Levendefødte2 681 Døde2 481 Fødselsoverskudd200 Innflyttinger15 276 Utflyttinger13 561 Nettoinnflytting1 715 ”Inn” i løpet av 10 år17 957 ”Ut” i løpet av 10 år16 042 Folketall 1.1.201326 850 Andel av befolkningen som er ”byttet ut” i løpet av 10 år >60 %

17 SSBs framskrivinger Fødselsrater Dødssannsynligheter Innenlands flytting Innvandring Ren demografisk framskriving. MMMM: Mellomalternativ med middels anslag på alle parametere. Regionale framskrivinger til 2040

18 Faktisk befolkningsendring 1984-2013 og fremskrevet befolkningsendring 2013-2040 iht. MMMM

19 Mjøsbyprosjektet Innlandet 2040

20 Innlandets befolkningsendring 1984-2012 og - framskrivninger 2013-2040 under ulike forutsetninger

21 Befolkningsutvikling Oslo og Akershus 1984-2012, og framskrevet 2012-2040 (MMMM)

22 Årlig vekst i befolkningsmengde Oslo og Akershus 1984-2012, og framskrevet 2012-2040 (MMMM)

23 Ulike gruppers bidrag til framskrevet vekst (MMMM) Oslo og Akershus 2012-2040.

24 Ulike gruppers bidrag til framskrevet befolkningsvekst i Oslo Akershus 2012-2040, MMMM. Prosentvis fordeling.

25 Nettoinnvandring til Norge 1970-2011 etter landbakgrunn

26 Mulig kommunefordeling av Innlandets MMMM +100.000 i 2040

27 MMMM + 100 000. Endring i folketall 2012-2040 Endring i folketall 2012-2040 Andel av veksten. Prosent. Løpende sum 0502 Gjøvik18 00010,7 0412 Ringsaker18 00021,3 0501 Lillehammer15 50030,4 0403 Hamar15 30039,5 0427 Elverum12 40046,8 0534 Gran8 30051,7 6 kom > 50 % av veksten 0417 Stange7 60056,2 0402 Kongsvinger7 20060,4 0528 Østre Toten6 10064,1 0529 Vestre Toten5 40067,2 0533 Lunner4 70070,0 0532 Jevnaker4 60072,7 0419 Sør-Odal4 30075,3 13 kom >75 % av veksten

28 Oppsummering Lav naturlig tilvekst i Lillehammer, Innlandet, Norge, Europa, … Vekst i Lillehammer må hentes utenfra, gjennom netto innflytting. Sterk vekst ligger inne i MMMM. Stor del av veksten kommer ved netto innvandring fra Øst-Europa og Asia/Afrika. 70-80 prosent av den forventede veksten i Oslo/Akershus kommer gjennom innvandring. Den forventede veksten i Oslo/Akershus er størst de første årene – avtar fram mot 2040. Det er nå Lillehammer og de andre Mjøskommunene kan hente stor vekst fra Oslo/Akershus. Hvordan legge til rette for så mange nye innbyggere? Over 7 000 i MMMM. Over 15 000 i IN-Landets målbilde.

29


Laste ned ppt "Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning Lillehammer kommune 10.4.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google