Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning Lillehammer kommune 10.4.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning Lillehammer kommune 10.4.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning Lillehammer kommune

2 Befolkningsvekst – er det et mål? Hvis ja – hvor skal veksten hentes fra? Befolkningsutvikling – de lange linjer, Innlandet, Lillehammer, Oslo/Akershus SSBs framskrivinger – hva forventes av vekst? Lillehammer skal ta sin del av veksten i Oslo/Akershus – hva innebærer det? IN-Landet 2040

3 Folketallet Innlandet

4 Folketallet Innlandet

5 Befolkningsutvikling Indeks 1970:100

6 Folketall

7 Årlig endring i folketall

8 Sysselsatte etter arbeidssted

9 Sysselsatte etter arbeidssted. Endring Prosent.

10 Lokaliseringskvotienter – arbeidsplasser 2011

11 Endring i folketall 2012 og Prosent per år.

12 Endring i folketall 2012 fordelt på årsak. Prosent av befolkningsmengden.

13 Naturlig tilvekst

14 Netto innflytting

15 Flytting inn og ut av Lillehammer

16 Lillehammer Levendefødte2 681 Døde2 481 Fødselsoverskudd200 Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting1 715 ”Inn” i løpet av 10 år ”Ut” i løpet av 10 år Folketall Andel av befolkningen som er ”byttet ut” i løpet av 10 år >60 %

17 SSBs framskrivinger Fødselsrater Dødssannsynligheter Innenlands flytting Innvandring Ren demografisk framskriving. MMMM: Mellomalternativ med middels anslag på alle parametere. Regionale framskrivinger til 2040

18 Faktisk befolkningsendring og fremskrevet befolkningsendring iht. MMMM

19 Mjøsbyprosjektet Innlandet 2040

20 Innlandets befolkningsendring og - framskrivninger under ulike forutsetninger

21 Befolkningsutvikling Oslo og Akershus , og framskrevet (MMMM)

22 Årlig vekst i befolkningsmengde Oslo og Akershus , og framskrevet (MMMM)

23 Ulike gruppers bidrag til framskrevet vekst (MMMM) Oslo og Akershus

24 Ulike gruppers bidrag til framskrevet befolkningsvekst i Oslo Akershus , MMMM. Prosentvis fordeling.

25 Nettoinnvandring til Norge etter landbakgrunn

26 Mulig kommunefordeling av Innlandets MMMM i 2040

27 MMMM Endring i folketall Endring i folketall Andel av veksten. Prosent. Løpende sum 0502 Gjøvik , Ringsaker , Lillehammer , Hamar , Elverum , Gran ,7 6 kom > 50 % av veksten 0417 Stange , Kongsvinger , Østre Toten , Vestre Toten , Lunner , Jevnaker , Sør-Odal ,3 13 kom >75 % av veksten

28 Oppsummering Lav naturlig tilvekst i Lillehammer, Innlandet, Norge, Europa, … Vekst i Lillehammer må hentes utenfra, gjennom netto innflytting. Sterk vekst ligger inne i MMMM. Stor del av veksten kommer ved netto innvandring fra Øst-Europa og Asia/Afrika prosent av den forventede veksten i Oslo/Akershus kommer gjennom innvandring. Den forventede veksten i Oslo/Akershus er størst de første årene – avtar fram mot Det er nå Lillehammer og de andre Mjøskommunene kan hente stor vekst fra Oslo/Akershus. Hvordan legge til rette for så mange nye innbyggere? Over i MMMM. Over i IN-Landets målbilde.

29


Laste ned ppt "Lillehammer og Innlandet – befolkningsutvikling og vekstkraft Svein Erik Hagen Østlandsforskning Lillehammer kommune 10.4.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google