Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes

2 SØRLANDET Status og utviklingstrekk for region Sørlandet

3 SØRLANDET Regionene Stavanger: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal Dalane/Lister: Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal Sørlandet: Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes Haugalandet: Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Ølen, Etne, Sauda, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar

4 SØRLANDET Regionenes innbyggerantall (2005) Sørlandet: Dalane/Lister: Stavanger: Haugalandet: SUM:

5 SØRLANDET Næringssammensetning Andel sysselsatte etter hovednæring 2004

6 SØRLANDET Sysselsetting på sektorer Andel sysselsatte etter sektor 2004

7 SØRLANDET Beregningsgrunnlag Utgangspunkt for denne beregningen er de fire regioner med tilhørende kommuner samt befolkning år (arbeidsdyktig alder). Ved hjelp av SSB og en egen modell for befolkningsfremskrivning defineres region og tidsintervall. Her er det lagt til grunn Alternativ MMMM som står for middels nasjonal vekst med forutsetninger om middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels netto innvandring. Dernest tar en utgangspunkt i dagens sysselsettingsfrekvens (antall sysselsatte/befolkning år) for i neste omgang beregne behovet for arbeidsplasser fremover i den enkelte region. Det er lagt til grunn at dagens sysselsettingsfrekvens representerer en middels god konjunktursituasjon (alle disse data er fra 1993). Dette innebærer at denne frekvensen er lagt til grunn i middelalternativet, men sysselsettingsfrekvensen er økt/redusert ved de to andre alternativ.

8 SØRLANDET Behov for arbeidsplasser i region Sørlandet

9 SØRLANDET Behov for arbeidsplasser i region Stavanger

10 SØRLANDET Andel foretak større enn 250 mill. Sier noe om andel foretak lokalisert i regionen etter totalt antall foretak. Lokaliseringskvotient = 1.

11 SØRLANDET NYSKAPINGSEVNE

12 Nyetableringer pr innb.

13 SØRLANDET Netto tilvekst foretak pr innbyggere

14 SØRLANDET Andel IT bedrifter blant nyetableringene

15 SØRLANDET Nyetableringer i storbyregionene

16 SØRLANDET Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger

17 SØRLANDET Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger, etter fylke

18 SØRLANDET Andel av bedrifter med FoU

19 SØRLANDET Nyetablerte bedrifter 2003 Andel nyetablerte bedrifter etter hovednæringer 2003

20 SØRLANDET Endring registrerte foretak

21 SØRLANDET Antall arbeidstakere Endring% Agder ,8 Dalane/Lister ,7 Stavanger ,2 Haugalandet ,6 Region ,5 Landet ellers ,8

22 SØRLANDET Antall sysselsatte Endring% Agder ,6 Dalane/Lister ,3 Stavanger ,8 Haugalandet ,1 Region ,2 Landet ellers ,04

23 SØRLANDET Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for næringslivet pr innbygger Tilrettelegging og bistand for næringslivet: Utarbeide områder for næringsvirksomhet, Drift/tilskudd til utleielokaler for næringsvirksomhet, Direkte næringsstøtte (bl.a. næringsfond, konsesjonsstøtte, tiltaksarbeid), Råd, veiledning og servicetjenester for næringsliv (Tiltaksarbeid, turistinfo, landbrukskontor, landbruksvikar)

24 SØRLANDET KOMPETANSE

25 Andel med høyere utdanning

26 SØRLANDET Andel med høyere utdanning i de ulike storbyregionene

27 SØRLANDET Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer

28 SØRLANDET Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer i storbyregionene

29 SØRLANDET Lærlinger

30 Antall som bestod fagprøve

31 SØRLANDET INTERNASJONAL ORIENTERING

32 SØRLANDET Innvandrerbakgrunn (% av bef.)

33 SØRLANDET Innvandrerbakgrunn (% av bef.) i storbyregionene

34 SØRLANDET Andel førstegenerasjonsinnvandrere som andel av arbeidsstyrken

35 SØRLANDET Antall flybevegelser til/fra utlandet i rutetrafikk

36 SØRLANDET Vareeksport

37 BEFOLKNING

38 Befolkningsutvikling

39 Befolkningsvekst

40 SØRLANDET Befolkningsframskriving 2020

41 SØRLANDET Alderssammensetning 2005

42 SØRLANDET Alderssammensetning 2020 Beregnet ut fra 4XM modell: (middels nasjonal vekst med forutsetning om middels fruktbarhet, levealder, innlands mobilitet og netto innvandring)

43 SØRLANDET Andel husholdstype 2001

44 SØRLANDET Andel familier etter struktur 2005

45 SØRLANDET Andel 0-24 år, inkl. fremskriving

46 SØRLANDET Andel arbeidsføre (25-69 år), inkl. framskriving

47 SØRLANDET Andel 70 år og over, inkl. framskriving

48 SØRLANDET Netto flytting i promille av befolkningen

49 SØRLANDET Inn/utflytting i storbyene Stavanger Oslo BergenKristiansand

50 SØRLANDET LEVEKÅR

51 Bruttoinntekt Gjennomsnittlig bruttoinntekt for bosatte personer 17 år og over

52 SØRLANDET Bruttoinntekt i storbyregionene

53 SØRLANDET Levekårsproblemer Sosialhjelp, dødelighet, uførepensjonister, attføringspengetilfeller, voldskriminalitet, arbeidsledige, overgangsstønad, lav utdanning

54 SØRLANDET Levekårsproblemer i storbyregionene

55 SØRLANDET Arbeidsledighetsindeks

56 Arbeidsledige innvandrere

57 SØRLANDET Sysselsatte innvandrere

58 SØRLANDET Antall sysselsatte i kultur og idrett Pr innb.

59 SØRLANDET Driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger Omfatter: bl.a. bibliotek, kino, idrett, aktiviteter for barn og unge, museer, musikkskoler, fritidsklubber

60 SØRLANDET Barnehagedekning 3-5 år Andel barn 3 – 5 år med barnehageplass

61 SØRLANDET Barnehagedekning 1-2 år Andel barn 1 – 2 år med barnehageplass

62 SØRLANDET Likestilling (2003)

63 SØRLANDET Boligpriser (kvadratmeterpris) Enebolig Agderfylkene Rogaland Hordaland Leilighet Agderfylkene Rogaland Hordaland

64 SØRLANDET Sammenfattende om drivkreftene for verdiskaping i storbyregionene:


Laste ned ppt "Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google