Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjordbyplanen Program for Planarbeid Alternativstudier Stein Kolstø leder Fjordbykontoret www.fjordbyen.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjordbyplanen Program for Planarbeid Alternativstudier Stein Kolstø leder Fjordbykontoret www.fjordbyen.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjordbyplanen Program for Planarbeid Alternativstudier Stein Kolstø leder Fjordbykontoret www.fjordbyen.com

2 Christiania sett fra Ekeberg malt 1699 av Jacob Coning (75 år etter anleggelsen) Første maleri av den nye byen Perspektiver på planleggingen: Bærekraftig byutvikling Lokaldemokrati, bystyrets valg Utvikling av hovedstaden Økonomi og redusert risiko Havneterminalenes grenseflate

3 Kommuneplan 2004 Bystyrevedtatt 260504 ”Det utarbeides et overordnet plangrunnlag som angir kvalitetskrav og sikrer felles verdier, og danner basis for gjennomføring av Fjordbyvedtaket”

4 Fjordbystrategien vedtatt av bystyret 19.01.2000 Kommuneplan 2004 vedtatt av bystyret 26.05.2004 Tre fremtidsbilder Oslo P N L 2005

5 Utredningsprogram for KU Forutsigbarhet i planarbeidet Avklare rammer og premisser Klargjøre planarbeidets formål Beskrive alternativer Beskrive problemstillinger UTREDNINGSTEMAER : Tilgjengelighet Kvalitet Fjordbyens innhold Mobilisering HVA ER PROGRAM FOR PLANARBEID?

6 Fjordbyplanen Program for planarbeid Etter KU forskrift 010405, og BYUs brev av 080206 1.1 Gjenbruk 1.2 Sentrums utvidelse 3.1 Alna Fjord- park 3.2 Ormsund lokalsenter FilipstadVippetangen-RevierkaiaAlnas utløp-Ormsund 2.1 Gjenbruk 2.2 Destina- sjon 1.3 Nabolag 2.3 Aktivitets park HAV-ROMs parallelloppd (gjennom- ført) Først rolleavklaring for delområdene – så detaljering Alternativ studie Alternativ studie Alternativ studie Alternativ studie Alternativ studie Alternativ studie Alternativ studie Fjordbyplanen, Program for Planarbeid, KU utredningsprogram Konsekvensutredninger og reguleringsmessig avklaring av delområdene Bystyrevedtak

7 Gjenbruk, Vancouver Sentrumsutvikling, Aarhus Park, New YorkNabolag, Amsterdam Foto: Gemzøe

8 Hvor er Fjordbyplanen, Program for Planarbeid i prosessen nå? Fremdrift 1.28. september 2005: Program for planarbeid lagt ut på høring av PBE (delegert fra byrådet 7. september 2005). 2.5. desember 2005: Høringsfristen går ut. Ca 70 innkomne merknader er oppsummert. 3. 21 mars- 31 mai 2006: Fase for alternativstudier og bearbeiding av høringsmerknader 4. Sommer og tidlig høst 2006 Fase for diskusjonsgruppe, referansegruppe og faglig evaluering. Fjordbyplanen PP justeres og forelegges M dep og andre berørte 5. August 2006: Ferdig hørt og justert Program for planarbeid oversendes fra PBE til BYU for politisk behandling. 6. 2006/2007: BUK/Bystyret behandler saken og fastsetter Program for planarbeid. Plan- og utredningsarbeid for arealbruksavklaring i reguleringsplan.

9

10 Alt. 1.1 Gjenbruk Arkitektskap m fl Alt. 1.3 Nabolag Er utført Alt. 1.2 Sentrumsutvidelse 3RW arkitekter m fl Alternativstudier Filipstad i Program for planarbeid Park: 20 daa 80 daa 30 daa Bolig %: 30 % 40 % 75 %

11 Gjennomført parallelloppdrag Filipstad Nabolagsalternativet Høsten 2005

12

13 alt. 2.1 – gjenbruk Metropolitan Workshop LLP m.fl alt. 2.2 – destinasjon Dark arkitekter m.fl Alternativstudier Vippetangen - Revierkaia i Program for planarbeid (Skissene justeres) Alt. 2.3 – aktivitetspark Asplan Viak Ghilardi+Hellsten m.fl Bolig %: 25 % 40-50 % 40-50 %

14

15 Studier Alnas utløp – Ormsund i Program for planarbeid 3.1 Alna fjordpark Multiconsult as m.fl 3.2 Ormsund lokalsenter Dyrvik Arkitekter as m.fl

16 Lykke til! med disse krevende oppgavene som er så avgjørende for å gi Oslo bystyre et konkret valg om dette spørsmålet: Hvordan skal Fjordbyen komme oss alle til gode for fremtiden?


Laste ned ppt "Fjordbyplanen Program for Planarbeid Alternativstudier Stein Kolstø leder Fjordbykontoret www.fjordbyen.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google