Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET - Intensjon - Status - Utfordring - Videre prosess Formannskapet 20.05.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET - Intensjon - Status - Utfordring - Videre prosess Formannskapet 20.05.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET - Intensjon - Status - Utfordring - Videre prosess Formannskapet 20.05.2008

2 Intensjon: Avtale 20.04.07 ROM, SIF og kommunen har felles mål: • ROM har som mål å utvikle sine eiendommer på Sundland og ønsker etablering av ny virksomhet i området. • SIF har som mål å etablere nytt fotballstadion i nær tilknyting til kurs/konferanse/hotellfasiliteter og andre relevante næringsarealer. • Kommunen har som mål å tilrettelegge for økt tilgang på sentrumsnære bolig- og næringsarealer og etablere transportinfrastruktur som kan gi bedre miljøforhold for Gulskogen/Nybyen.

3 Intensjon: Avtale 20.04.07 ROM, SIF og kommunen skal i fellesskap bidra til : • ROM vil bidra finansielt til å utvikle - offentlig infrastruktur som er nødvendig for å utvikle området - fotballstadion og tilhørende lokaliteter innenfor området i samsvar med egen avtale med SIF • SIF vil bidra finansielt til - bygging av fotballstadion innen området - leie av diverse lokaliteter i samsvar med egen avtale med ROM • Kommunen vil i samråd med Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune bidra til - avklaring av reguleringsmessige rammer for utviklingen av området - finansiering av offentlig infrastruktur som er nødvendige for å utvikle området

4 Status: Plankonsept

5 Status: Plankonsept, omfang Planområdet

6 Status: Planarbeid •Reguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale er varslet og i gang. •Planprogram ble vedtatt i formannskapet 22.01.2008 (sak nr 2/08). •Detaljplan for Tilfartsveg Vest, etappe 1 er klar til å legges fram som en del av reguleringsplanen. •Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning er under bearbeidelse. Overføring av Konnerudtrafikk via Tilfartsveg Vest, etappe 1 utredes som en del av konsekvensutredningen for Sundland.

7 Status: Stadionkonsept •ROM eiendom AS og SIF har foreløpig ikke kommet fram til et konsept som partene er enige om. •Stadionkonseptet har store konsekvenser for totalkonseptet, både når det gjelder fysisk utforming, finansiering og framdrift

8 Status: Finansiering og gjennomføring •Drøftinger om reguleringsplan og utbyggingsavtale mellom ROM eiendom AS og Drammen kommune pågår hvor følgende tema er sentrale: –stadionkonsept –finansiering av offentlig infrastruktur, herunder Tilfartsvei Vest –etappevis utbygging

9 Status - Oppsummering •Plankonsept Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning er i sluttfasen. Stadion er innarbeidet i plankonseptet, men må detaljeres ytterligere. •Utbyggingsavtale ROM eiendom as - Drammen kommune Partene er enig om strukturen i avtalen. Den økonomiske fordelingen av investeringer i infrastruktur er ikke endelig avklart. Stadionkonseptet er en vesentlig del av dette. •Avtale ROM eiendom as – SIF ROM eiendom AS har foreslått et konsept som har usikkerhet byplanmessig, økonomisk og fremdriftsmessig. Partene har ikke kommet fram til enighet om avtale. Stadionkonseptet har konsekvenser for plankonsept og utbyggingsavtale.

10 Utfordring: Stadionkonsept •Stadionanlegget må få en utforming som gjør at det kan være et positivt element i utviklingen av plankonseptet. •Stadionkonseptet må kunne finansieres og gjennomføres innenfor en akseptabel tidsramme for alle parter. •Gjennomføringen må være tilpasset partenes økonomiske evne og fordeling av ansvar og risiko.

11 Videre arbeid •Tilfartsvei etappe Kreftingsgate- Sundland Det legges fortsatt til grunn at kommunens hovedbidrag til å oppfylle intensjonene knytter seg til planlegging, finansiering og bygging av tilfartsveien •Relokalisering godsaktivitet Drammen kommune vil fortsette arbeidet med å bistå ROM eiendom AS for å flytte godsvirksomheten •Stadionkonsept For å bidra til å muliggjøre et stadionkonsept som innfrir byformmessige krav i en urban stedsutvikling og for å sikre gjennomføring av de intensjoner som er nedfelt i avtalen mellom de tre partene, trer kommunen inn som en tydeligere aktør. Dette ivaretas gjennom arbeidet med reguleringsplanen. i utbyggingsavtale med ROM og gjennom en ny prosjektorganisasjon for stadionkonseptet der også Drammen kommune deltar. •Framdrift snarest Ny orientering til formannskapet i møte 19.08.2008 og behandling av reguleringsplan, utbyggingsavtale mv. snarest etter dette.

12


Laste ned ppt "UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET - Intensjon - Status - Utfordring - Videre prosess Formannskapet 20.05.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google