Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ullensaker kommune 1 Dialogtorg i Kristiansand 26.09.2006 Gardermoen Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ullensaker kommune 1 Dialogtorg i Kristiansand 26.09.2006 Gardermoen Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ullensaker kommune 1 Dialogtorg i Kristiansand 26.09.2006 Gardermoen Oslo

2 Ullensaker kommune 2 Etter at vi fikk flyplassen har vi fått en framtid i endring Med honningkrukka på bordet, men også biene som kan stikke Flyplassen er mye mer enn støy – gir positive ringvirkninger - 5.500 nye innbyggere siden 2000 - 25.500 idag - 2.500 nye boliger eller leiligheter siden 2000 - Snart mer enn 20.000 arbeidsplasser - Kommunesenteret Jessheim og Kløfta utvikler seg til småbyer - Vi laget Byplan Jessheim

3 Ullensaker kommune 3 Tilhørighet

4 Ullensaker kommune 4 Mangfold

5 Ullensaker kommune 5 Kultur

6 Ullensaker kommune 6 Helse for alle Gjennom dette grepet var veien til universell utforming enklere

7 Ullensaker kommune 7 Miljø

8 Ullensaker kommune 8 Areal og transport

9 Ullensaker kommune 9 Vårt hovedmål ”Universell utforming skal bidra til å utvikle et velfungerende lokalsamfunn, der alle innbyggerne sikres en likeverdig mulighet for aktiv deltakelse på alle samfunnsområder.”

10 Ullensaker kommune 10 Kvalitet De beste løsningene er de som ikke synes!

11 Ullensaker kommune 11 Likeverdig

12 Ullensaker kommune 12 Enkelt

13 Ullensaker kommune 13 Alltid…

14 Ullensaker kommune 14 ”Midt i Jessheim”

15 Ullensaker kommune 15 Hva har vi? -En stasjonsbygning fra 1907 som er fredet -Buss, tog, taxi, bilister, syklister, gående -En ledelinje som leder til intet -Økende biltrafikk inn til sentrum -1000 nye boliger på østsiden av jernbanen -Et storsenter ved stasjonen på 25 000 m² og som planlegges med nye 16 000 m² -En park som oppleves utrygg og lite vakker -Områder som er lite trafikksikre -Ungdom som savner et sted å være..og så vet vi at alle har ulike behov…

16 Ullensaker kommune 16

17 Ullensaker kommune 17

18 Ullensaker kommune 18

19 Ullensaker kommune 19

20 Ullensaker kommune 20 Sentrale avklaringer •Oversikt, funksjon og kvalitet •Jernbanens trafikkgrunnlag på lang og kort sikt •Terminal og –funksjoner med jernbane, buss og taxi •Barriereeffekter ved jernbane, veier og ny bydel øst for jernbanen •Byrommet som møteplass •Bebyggelsen •Parkeringsbehov – og løsninger •Rammer for gjennomføring; økonomi og tid

21 Ullensaker kommune 21 Vi står foran et krevende samarbeid… -Hvordan kan vi skape motivasjon og engasjement? Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune, NSB, Kommunalt råd for funksjonshemmede, ROM eiendom, Jernbaneverket, Jessheim storsenter, private interesser, Statens vegvesen, buss og taxi

22 Ullensaker kommune 22 Målet er universell utforming.. •Hvilke erfaringer har dere med samarbeid på tvers av interesser og sektorer? •Hvordan kan en skape felles engasjement for å fremme uu i slike prosjekter? •Hvordan skal en kvalitetssikre løsningene som velges i slike prosjekter?

23 Ullensaker kommune 23 Å gjøre alle til lags… •Handling er i seg selv viktig •Konkrete resultater blir lagt merke til •Vi må ta oss tid til å finne løsninger som har god kvalitet •Samarbeid på tvers •Brukermedvirkning •Rådet for funksjonshemmede •Kunnskap og kompetanse •Økonomi •Integrere uu i eksisterende prosesser


Laste ned ppt "Ullensaker kommune 1 Dialogtorg i Kristiansand 26.09.2006 Gardermoen Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google