Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ensjø T-bane – ”Tyngdepunktet”: Planforslag til offentlig ettersyn Orientering om planprosess og PBEs alternativ 5 Informasjonsmøte Fyrstikkalléen skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ensjø T-bane – ”Tyngdepunktet”: Planforslag til offentlig ettersyn Orientering om planprosess og PBEs alternativ 5 Informasjonsmøte Fyrstikkalléen skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ensjø T-bane – ”Tyngdepunktet”: Planforslag til offentlig ettersyn Orientering om planprosess og PBEs alternativ 5 Informasjonsmøte Fyrstikkalléen skole 02.12.2013 v/seniorarkitekt Magnus Boysen

2 Ensjø T-bane – ”Tyngdepunktet” OFFENTLIG HØRING: SKRIFTLIGE UTTALELSER ER VIKTIGE: DET ER AVGJØRENDE AT MENINGER OG INNSPILL KOMMER INN NÅ. PBE SKAL FREMSTILLE OG FORMIDLE UTTALELSENE TIL BEHANDLING I BYSTYRET FRIST FOR UTTALELSER TIL PBE: 23.12.2013

3 Planprosessen: 1. Planleggingsprogrammet: Utarbeidet av PBE, vedtatt i bystyret 28.02.2004 2. ENSJØ: Veiledende prinsipplan for det offentlige rom (VPOR): Utarbeidet av PBE, vedtatt 20.06.2007 3. ENSJØ: Reguleringsplaner og boligprosjekter - bit for bit

4 Ensjø: Bit for bit: = reguleringer og prosjekter EKS: Tiedemannsbyen og Gladenga : Gladengveien 15 Gladengtunet: Gladengveien 6, 8, 10 Gladengveien 2 Tiedemannsbyen: 14 -1500 boliger Gladenga: ca 1200 boliger

5 ENSJØ T-BANE – TYNGDEPUNKTET: KOMPLEKS PLANSAK som skal forene to utfordringer: I. Sammensatt, oppdelt og fragmentert område med 5 eiendommer II. Del av Ensjø med høyest tetthet: Planleggingsprogrammet har satt en høyeste maks øvre grense for utnytting innenfor Ensjøområdet Tyngdepunktet: et viktig forbilde for fortetting ved T-banestasjoner og kollektivknutepunkter: Må bli et positivt forbilde for fremtidig boligfortetting i Oslo: Derfor spesielt viktig å sikre bokvalitet og utearealer her.

6 Ensjø T-bane: er bygd

7 77 Byplangrepet : ”Amfi”: Åpen kvartalsstruktur

8 8 ALTERNATIV 5: 1. Utearealer for både barnehage og boliger i felt B1 2. Byform og uterom 3. Levahn som ressurs for almennyttige formål i Ensjøbyen –likeverdig alternativ for bevaring av Levahn: iht anmodning fra Byråden v/program for planarbeid 4. Høyder: –likeverdig alternativ innenfor bystyrets vedtak om høyhus (42 meter) 5. Arkitektoniske utfordringer –høyhus multibygg E17 –fasader mot Ensjø Torg –høyhus over T-banen 6. Boligpotensial – utnyttingsgrad 8

9 Sikre utearealer for boliger Sikre bevaring av Levahn Sikre utearealer for barnehage K1 S1 B1 B2 Boliger Utearealer for både boliger og barnehage Alternativ 5 Alternativ 1 1. Utearealer

10 Boliger mot Rolf Hofmos gt og bygg 3A langs T- banen sikrer: bevaring av Levahn + uteareal for boliger + uteareal for barnehage Hvis Levahn rives: Boliger mot Rolf Hofmos gt og bygg 3A langs T- banen sikrer: uteareal for boliger + uteareal for barnehage 2. Byform og uterom

11 Uterom og gangforbindelser sikres ved rekkefølgebestemmelse Passasje fra boligene til Kampenaksen og EnsjøT-bane 2. Byform og utearealer

12 PBEs alternativ 5 Bevaring av Levahn 3. Levahn

13 Alternativ 5: Byråden har bedt om Et likeverdig alternativ: Bevaring gir viktig tidsdybde i et relativt ferskt byområde Dessuten: 2000 m2 BRA til offentlig/allmennyttig formål: barnehage treningssenter eldretreff bydelsfunksjoner trening: atletikk/dans/karate basket etc (6 m takhøyde) Nødvendig i en ny bydel med i alt 7 000 boliger – 2000m2 nytt tilsv. bygg = 50 – 100 millioner? 3. Levahn

14 4. Høyder: 28 meter, 42 meter eller 60 meter ? 42 meter: 60 meter: Bystyrevedtak om høyhus: maks 42 meter, unntatt i Bjørvika skal også vise alternativ med 28 meter PBEs alternativ 5: EBYs forslag alternativ 1 og 3 Kvartal over T-banestasjonen, sett mot øst:

15 4. Høyder: 28 meter, 42 meter eller 60 meter ? Høyhus over inngang til T-banestasjonen, sett fra Ensjøveien mot vest: 42 meter: 60 meter: PBEs alternativ 5: EBYs forslag alternativ 1 og 3 Bystyrevedtak om høyhus: maks 42 meter, unntatt i Bjørvika skal også vise alternativ med 28 meter

16 Ensjøveien 17: Publikumsorienterte funksjoner mot Ensjø torg Konferansesenter, kino kultur, forretning, undervisning og kontorer etc. > 20 000m2 BRA 5. Arkitektoniske utfordringer

17 Ensjø-torg, fasader og forretnings/multibygg i Ensjøveien 17 5. Arkitektoniske utfordringer

18 Høyhus over T-baneinngangen mot Rolf Hofmos gate 5. Arkitektoniske utfordringer 60 meter: 42 meter: Bystyrevedtak om høyhus: maks 42 meter, unntatt i Bjørvika skal også vise alternativ med 28 meter

19 Foreløpige konklusjoner Alternativ 5 - sikrer et likeverdig bevaringsalternativ for Levahn - sikrer utearealer for både boliger og barnehage - har en tetthet opp til maks grad av utnytting fastsatt i planleggingsprogrammet vedtatt i bystyret - sikrer planforslag innenfor bystyrets høyhusvedtak Alternativ 1 – 4: - Sikrer ikke gode nok utearealer for boligene - Avveier ikke tetthet mot bevaring av Levahn jfr byrådets anmodning - Alternativene (2 og 4) innenfor bystyrets vedtak om høyhus maks 42 meter har altfor dårlige utearealer uten sol, når volumer iht ønsket høyde 60 meter (i alt. 1 og 3) skal kompenseres i disse alternativene - Alternativene overskrider Planleggingsprogrammets maks grad av utnyttelse. Send inn uttalelse til offentlig høring innen 23.12.2013 til PBE!


Laste ned ppt "Ensjø T-bane – ”Tyngdepunktet”: Planforslag til offentlig ettersyn Orientering om planprosess og PBEs alternativ 5 Informasjonsmøte Fyrstikkalléen skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google