Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Rep. - Songdalen (USH) - Kristiansand -Vennesla - Søgne - Mandal - Marnardal -Audnedal - Lindesnes - Kvinesdal -Lyngdal - Farsund - Flekkefjord - Hægebostad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Rep. - Songdalen (USH) - Kristiansand -Vennesla - Søgne - Mandal - Marnardal -Audnedal - Lindesnes - Kvinesdal -Lyngdal - Farsund - Flekkefjord - Hægebostad."— Utskrift av presentasjonen:

1  Rep. - Songdalen (USH) - Kristiansand -Vennesla - Søgne - Mandal - Marnardal -Audnedal - Lindesnes - Kvinesdal -Lyngdal - Farsund - Flekkefjord - Hægebostad - Åseral - Sirdal - Kvadraturen Nord - Kvadraturen Sør - Kvadraturen Øst - Nedre Lund - Randesund - Strai - Strømme -Tveit -Valhalla -Ytre Vågsbygd - Indre Vågsbygd - Grim - Kongsgård Nettverk for ressurssykepleiere i Kristiansand kommune Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Lindrende team ved Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord Lindrende team ved Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Fagnettverk i regi av Undervisningssykehjemmet Fagnettverk lindrende omsorg i Vest-Agder Fysioterapeut, lege, prest, praksiskonsulent / repr. lindrende team SSK

2 Kartlegging av kompetansebehov Avdekket stort behov for kompetanseheving innen etikk Etterutdanning for fagarbeidere som forskningsprosjekt Bedre kvalitet gjennom økt kompetanse? Tønsberg og Thygesen 2004 Resulterte i følgende modell  Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

3 Perm: ”Min kompetanseutvikling” Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Faglighet Faglighet  Teoretisk kunnskap  Praktisk kunnskap Etiskrefleksjon Etisk refleksjon  Etiske prinsipper  Etisk usikkerhet  Etiske dilemmaerMedmenneskelighet  Verdier  Holdninger  Folkeskikk  Omsorg Tønsberg og Thygesen (2004)  systematisering, dokumentasjon, refleksjon relatert til de 3 områdene

4 Motivasjon til å satse på etikk Viktig fokus for organisasjons- og lederutvikling, der forankring er avgjørende Stimulerer kreativiteten i organisasjonen Styrke motivasjonen hos ansatte Styrke brukeren gjennom gode system for brukermedvirkning Videreutvikle tillit til innbyggere og brukere Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

5 Etikk i den daglige drift av hovedUSH Songdalen - Systematisere de ulike møteplassen der etisk refleksjon er et fast punkt - Etisk refleksjon over aktuelle lederutfordringer jevnlig i lederteam sammen med FoU avdelingen - Etisk refleksjon over aktuelle brukerutfordringer jevnlig i tverrfaglig tiltaksteam - Etisk refleksjon over aktuelle tema jevnlig i den enkelte avdelingens personalmøter Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

6 planlegger sammen med hovedUSH og Helse Foretaket kompetanseutvikling innen etikk med 8 undervisningskvelder HovedUSH medvirker til at flere kommuner i fylket blir med på etikksatsingen Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene


Laste ned ppt " Rep. - Songdalen (USH) - Kristiansand -Vennesla - Søgne - Mandal - Marnardal -Audnedal - Lindesnes - Kvinesdal -Lyngdal - Farsund - Flekkefjord - Hægebostad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google