Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Sosialtjenestens ansvar etter LOST § 6-1 og § 3-2 - den sier at det koordinerende arbeid i forhold til rusmisbrukere er tillagt sosialtjenesten. - §

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Sosialtjenestens ansvar etter LOST § 6-1 og § 3-2 - den sier at det koordinerende arbeid i forhold til rusmisbrukere er tillagt sosialtjenesten. - §"— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Sosialtjenestens ansvar etter LOST § 6-1 og § 3-2 - den sier at det koordinerende arbeid i forhold til rusmisbrukere er tillagt sosialtjenesten. - § 6-1 viser videre til § 4-1 og § 4-2 (opplysninger, råd og veiledning, samt tjenester). Dvs. at sosialtjenesten skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. - - Kan ikke sosialtjenesten selv gi hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. - LOST § 3-2 sier blant annet: ”Sosialtjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse de oppgaver som den er pålagt etter denne loven”.

3 Erfaringene fra Kristiansand kommune  Tydelig rolle og ansvarsfordeling.  Håndtering av krevende saker oppleves og mestres bedre gjennom samarbeidet med spesialistene, ”står sammen”–følelsen.

4  Spesialisthelsetjenesten sin kompetanse og erfaring er viktig kunnskap som kommunen kan nyttiggjøre seg av i sitt arbeid i forhold til ad-hd klienter.  Ad-hd teamet veileder ansatte og brukere bl.a. i arbeidsgrupper. Vi benytter metoden i andre saker.  Samarbeidet blir konkret og målrettet.  Sosialkontoret har innført tydelige rammeavtaler, samarbeidsavtaler, kontrakter osv. som er realistiske og beskriver en detaljert plan.

5  Utredningen (ex. funksjonsnivå, diagnose) vektlegges før tiltak iverksettes.  Sosialtjenesten har gjennom samarbeidet med ad-hd teamet kunne tilrettelegge og tilby et mer tilpasset opplegg for brukeren.  Læreeffekten for ansatte har vært god, økt kompetanse på området.  Sosialtjenesten må åpne for ressursbruk (krevende i starten, merarbeid, skriftliggjøring, men lønner seg i lengden).  Viktig at samarbeidet forankres ut i kommunen med tanke på at det er i kommunen bruker skal leve og bo. (Sos.tj. kan ikke velge å ”skrive ut” klienter. Det kan spesialisttj.)

6  Erfaringene fra de ulike enhetene i Kr.sand kommune er meget positive.  Videre blir disse erfaringer tatt hensyn til i kommunens handlingsprogram.  Utfordringen kan være organiseringen internt - den byråkratiske delen - merarbeid, tid

7  Her er det to likeverdige aktører som ikke kan tilby et adekvat tilbud uten hverandres innsikt og oversikt.  Sosialtjenesten i Kristiansand ønsker med bakgrunn i de erfaringene vi har høstet til nå at dette samarbeidet skal prioriteres og forankres godt inn i kommunen.


Laste ned ppt " Sosialtjenestens ansvar etter LOST § 6-1 og § 3-2 - den sier at det koordinerende arbeid i forhold til rusmisbrukere er tillagt sosialtjenesten. - §"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google