Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Selbuseminaret” Ambulante tjenester – i brukerperspektivet 2. – 3. november 2006 Sykehuset Innlandet Avdeling BUP døgn Hagen behandlingsenhet Anne Kirkeby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Selbuseminaret” Ambulante tjenester – i brukerperspektivet 2. – 3. november 2006 Sykehuset Innlandet Avdeling BUP døgn Hagen behandlingsenhet Anne Kirkeby."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Selbuseminaret” Ambulante tjenester – i brukerperspektivet 2. – 3. november 2006 Sykehuset Innlandet Avdeling BUP døgn Hagen behandlingsenhet Anne Kirkeby Inger Lise Berg Tove Huggins

2 Hvorfor ambulante tjenester? •Hva skjedde? •Ny inntakspraksis – drøftingssamtaler •Foreldre og barn medvirker i - utforming av tiltak og tilnærming - evaluere om hjelpen er nyttig/fører behandling til ønsket endringer - justeringer og endringer underveis - når og hvordan behandling avsluttes

3 Ambulante tjenester på Hagen •Endringsarbeid på arena klienten opplever som nyttig •Ulike former for tjenester utenfor institusjon •Flytting av ressurser og kompetanse •Terapeut følger saken uavhengig av tiltak •Ambulant tjenester er integrert i det øvrige tilbudet

4 Hvordan tilrettelegge for brukermedvirkning i ambulante tjenester?

5 Hvordan evaluere om det vi gjør sammen med barn og foreldre er nyttig for dem Gjennom barn og foreldres tilbakemeldinger Feedback-kultur

6 •Drøftingssamtaler •Deltakelse i møter •Evalueringsmøter med reflekterende prosesser •Team •Arbeidsgrupper •Klientens vurderinger underveis •Tilbakemeldingsskala •Justering av tiltak underveis

7 Klientstyring – konsekvenser for Hagen •Fleksibel bruk av metode •Fleksibel bruk av ressurser •Fleksibel bruk av behandlingsarena •Fleksibel bruk av tid •Tilpasse tilnærming i stil

8 Å spørre barnet om råd

9 Hvordan få informasjon om at det vi gjør er nyttig for klienten? Duncan, Miller og Sparks tilbakemeldingsskalaer En systematisk måte å sikre at vi er på rett spor. Vurdering av behandlingsalliansen.

10 Endringsskala •Mor til Bernt

11 Endringsskala •Erling

12

13 Tilbakemeldingsskala – Åpner for at barn får uttrykke seg •Konkret og visuell i utformingen. •Kreative måter å uttrykke seg på. •Uttrykksmiddel for barn med få ord. •Når barnet ikke vil fortelle med ord.

14 Hva sier barnet om tilbakemeldingssskala? ”Skulle ikke jeg hatt skala i dag?” ”Hent skalaen til meg, så skal jeg fortelle hvordan jeg har det.” ”Det nytter å si ifra.” ”Dette er viktig for meg.”

15 Hvordan opplever barna å være i en feedback-kultur? Opplever seg som betydningsfulle. Opplever å bli hørt og tatt på alvor. De virker mer motivert når de opplever å ha reell innflytelse. Økt bevisstgjøring av livskvalitet og egen kompetanse. Kan gi opplevelse av håp.

16 Effektivt psykisk helsearbeid med barn •Hagen behandlingsenhet to femårsperioder •1990 – 1994 •2000 – 2004

17 Pasienter 1990 – 1994

18 Pasienter 2000-2004.

19 Pasienter 1990 – 1994 og 2000 – 2004

20 Pasienter 2000-2004 fordeling av institusjons - og ambulante tiltak

21 Pasienter Dag/døgn og ambulant

22 Tiltak 2005 for Hagen Behandlingsenhet Antall tiltak pr. år

23 Hvorfor økte aktiviteten? Noen kommentarer •Klientstyrt og resultatstyrt behandling har ført : –Terapeutiske tilbud tilpasses det enkelte barn; mer virksomme tiltak –Virksomme tiltak; effektiv behandling –Effektive tiltak fører til kortere behandlingstid; flere barn får hjelp

24 Klientstyrt og resultatstyrt behandling •Organisk - planlagt økt effektivitet –Det var ideologiske og verdibaserte holdninger fremfor administrative tiltak som var foranledningen til økte aktivitetstall


Laste ned ppt "”Selbuseminaret” Ambulante tjenester – i brukerperspektivet 2. – 3. november 2006 Sykehuset Innlandet Avdeling BUP døgn Hagen behandlingsenhet Anne Kirkeby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google