Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet ”Aktiv Hverdag” i Narvik Kommune Shem Feka Aktiv Hverdag Narvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet ”Aktiv Hverdag” i Narvik Kommune Shem Feka Aktiv Hverdag Narvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet ”Aktiv Hverdag” i Narvik Kommune Shem Feka Aktiv Hverdag Narvik

2 Bakgrunn for prosjektet  Bekymring fra Sosialsjefen at mange ungdommer slutter på skolen og går på sosialhjelp.  Ønske om å endre denne trenden.  En del av et nasjonalt prosjekt om arbeidsretta tiltak for unge sosialhjelpsmottakere i regi av SHDIR.  FAFO skal evaluere prosjektene.

3 Hvordan drive dette prosjektet effektivt?  Prosjektskisse  Forankring  Styringsgruppe, prosjektgr. og referansegr.  Målgruppe  Målsetting  Arbeidsmetode  Rapportering  Evaluering

4 Målgruppe og målsetting  Unge sosialhjelpsmottakere, 18-24 år.  Bort fra sosialkontoret og helst arbeidsretta tiltak. AKTIV HVERDAG

5 Slik gjorde vi det…. Arbeidsform  Samtale/grundig kartlegging  Utarbeidelse av handlingsplaner  Aktivitet og bruk av eksterne tiltak Struktur  Avtaler, muntlig og skriftlig  Ofte kontakt (OBS: Tidsplan)  Lett tilgjengelig/inovativ  4-6 aktive deltakere AKTIV HVERDAG

6 METODE (OOT- oppgave orientert tilnærming)  OOT er en systematisk, målrettet korttidsmodell  Modellen vektlegger at klient og sosialarbeider får til å samarbeide  Klient er hovedoppdragsgiver og kommer med sine ønsker til sosialarbeider  Sosialarbeider og klient kartlegger klientens problemer, og velger tre hovedproblem som skal arbeides med.  Arbeidsoppgaver har en sentral plass i denne modellen

7 OOT  Det bør utformes en skriftlig samarbeidsavtale m.h.t. arbeidsoppgavene  Både klient og sosialarbeider skal planlegge og være enige i oppgavene  Oppgavene skal være realistiske, dvs. at oppgavene må ikke være så vanskelige at klienten blir avhengig av hjelp.  Klienten må utføre oppgaver på sin måte, slik at han lærer til å bruke sine ressurser.

8 OOT  Både sosialarbeider, klient og andre samarbeidspartnere i klientens nettverk forplikter seg til å utføre avtalte oppgaver innen avtalt tid.  Klienten skal få mest mulig kontroll over sin livssituasjon for å bli myndiggjort.  Da OOT er en korttidsmodell anbefales samarbeidsperioden å skulle vare inntil 3mnd.  Dette fordi sjansen for avhengighet øker, jo lenger samarbeidsperioden forlenges.  Alt samarbeid er i utgangspunktet frivillig?

9 OOT Kort oppsummert kan man si at bruk av OOT er en problemløsende prosess som består av 3 faser: 1. Problemkartlegging 2. Oppgaver/Samarbeidsavtale 3. Evaluering/avslutning Den mest sentrale verdien i OOT er likeverdighet i relasjonen mellom klient og sosialarbeider.

10 Resultater Tilbakemeldinger  Brukerne i hovedsak positiv  Saksbehandlerne på sosialkontoret og Aetat i hovedsak positiv Fakta (mai 2004)  235 deltakere  140 helt ute av sosialkontoret (i Narvik)  20 kun passiv mottak av sosialhjelp  Andre under behandling AKTIV HVERDAG

11 Suksesskriterier  Klare mål og metode  Avgrensning av aktivitet, bl.a. ikke økonomisk saksbehandling  Ansvarsavklaring mot samarbeidspartnere (ikke fortelle andre hvordan de skal gjøre sin jobb)  Nettverks- og relasjonsbygging (formelt/uformelt)  Bevissthet på egen identitet og rolle  ”Fristilling” – enkelt å tilpasse seg omgivelsene  Legitimitet  Fokus på, og respekt for hovedpersonene, dvs. deltakerne AKTIV HVERDAG

12 Utfordringer  Tydelig delegering av myndighet  Styringsgruppe og prosjektansvarlig må avkreves å vise interesse, - på eget initiativ  Lokalisering – mer vurdering, mindre tilfeldighet AKTIV HVERDAG


Laste ned ppt "Prosjektet ”Aktiv Hverdag” i Narvik Kommune Shem Feka Aktiv Hverdag Narvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google