Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BESSI Behandlingskjede m sløyfeinnleggelser PROSJEKTERFARINGER fra metodeutprøvning AD/HD konferansen 29-30 mai 2006 Anne Marie Willesen sosionom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BESSI Behandlingskjede m sløyfeinnleggelser PROSJEKTERFARINGER fra metodeutprøvning AD/HD konferansen 29-30 mai 2006 Anne Marie Willesen sosionom."— Utskrift av presentasjonen:

1 BESSI Behandlingskjede m sløyfeinnleggelser PROSJEKTERFARINGER fra metodeutprøvning AD/HD konferansen 29-30 mai 2006 Anne Marie Willesen sosionom

2 Flaskehalser i •Mangelfull kartlegging av funksjonssvikt, •Fragmentariske og vilkårlige hjelpetiltak, •Mangelfulle avklaringer mellom 1 og 2 linjetjenesten, •Brutte behandlinger, brutte tiltak •Lite eller ingen samhandling mellom fagfolk og forvaltningsnivåer •Liten kompetanse på AD/HD på alle nivå.

3 Hjelp meg !! jeg glem- mer avta- ler, ting jeg tror jeg er dum Jeg får ikke gjort det jeg gjerne vil Jeg mister hurtig interessen Jeg gjør så lett dumme ting Jeg føler meg urolig og rastløs jeg sover dårligt Jeg var en djevelunge Jeg sliter meg ut Jeg tenner Så fort Jeg føler meg nedfor, urolig Jeg ønsker å dø Min økonomi er et rot Jeg må ha noe å roe meg på Jeg blir let hektet på spill Jeg kom- mer aldri i gang jeg får aldri hjelp Jeg føler meg usikker med andre

4 Ramme for BESSI •Varighet 1 år •10 pasienter m rus + 1 uten Kr.sand sosialtjeneste (8) og Ungetat (3) Samarbeidsmodell •Kommunal forankring – Individuell Plan •Prosjekt –Undervisning/veiledning av fagfolk –Funksjonskartlegging –Psykoedukasjon

5 AD/HD i praksis Alle instanser: Ikke start opp utredning for AD/HD uten at det er gjort en vurdering om behov for igangsetting av en individuell plan. –Den helsemessige og sosiale historien –tidsaspektet •IP må forankres kommunalt så tidlig som mulig.

6 Kommunal forankring  Koordinator  Kompetanse på tverrfaglig samarbeide  Kompetanse på ledelse  Kompetanse på konsekvenser av AD/HD/rus/psykiatri  Nødvendig ressurser - tid  Spesialisttjenestekompetanse ”når de trenger det”

7 Kommun….. •Samarbeidsavtaler Mellom koordinator, pas og samarbeidspartnere. •Faste avtaler m –Klient (min tid) –Ansvarsgruppe/overordnet ansvargruppe –Arbeidsgruppe •Skriftliggjøring

8 Spesialisttjenestene’s ansvarsområde henvisningdiagnose Behandling PSYKOSOSSIAL MEDIKAMNETELL DIAGNOSTISERING KARTLEGGING psykoedukasjon AD/HD-utredning omfatter:

9 Å sy sammen de enkelte tjenester Ikke et lappeteppe, men en vev Prioritering av tiltak og behandling: –Hva trenger vi å vite mer om? –Hva må legges til rette for å lykkes? –Hva begynner vi med? –Hvem kan hjelpe os videre? Vurdering av psykososial tilrettelegging: – i det enkelte tiltak, – i den enkelte behandlingstiltak Proaktive planer/rutiner

10 TILRETTELEGGING/ STRUKTUR •Rus –Faste urinprøver –Innleggelse kort/lang, sløyfe (skjerming/behandling) •Medisiner –Administrering hjemmesykepleien •Økonomi –Nettbank, sosialtjenesten –Frivillig hjelpeverge –Tvungen forvaltning

11 Tilrettelegging fortsatt…. •Avtaler –Mobil, huskelapp –PDA –Ringetjeneste/miljøterapeut •Ernæring •Trening –Fast aktivitet –Fast følge •Jobb eller meningsfull beskæftigelse •Og så videre

12 Hva trenger vi mer? •Tålmodighet/ryddighet •Faglig pålitelighet/samarbeidsevne •Loyalitet i ansvarsgruppen •Smidighet og ikke-byrokrati •En utpreget sans for tverrfaglig og tverretatlig samarbeide •Tro på det vi gjør

13 AD/HD-teamet Ruspoliklinikken Avdeling for rus og avhengighet Bispegra 50C – 4632 Kristiansand Tlf 38 14 80 50 Takker for oppmerksomheten og hilser fra teamet: Åse T. Johansen, testtekniker Anne Marie Willesen, sosionom Marta Lomeland, miljøterapeut/vernepleier Hilde T Aateigen, miljøterapeut/vernepleier Olav Espegren, overlege/sjeflege, spesialist i psykiatri Kontakt oss gjerne martha.lomeland@sshf.no anne.willesen@sshf.no


Laste ned ppt "BESSI Behandlingskjede m sløyfeinnleggelser PROSJEKTERFARINGER fra metodeutprøvning AD/HD konferansen 29-30 mai 2006 Anne Marie Willesen sosionom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google