Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommende prosjekt 2010-2013 i Region sør Regionvegsjef Andreas Setsaa Bransjemøte 28. april 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommende prosjekt 2010-2013 i Region sør Regionvegsjef Andreas Setsaa Bransjemøte 28. april 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommende prosjekt 2010-2013 i Region sør Regionvegsjef Andreas Setsaa Bransjemøte 28. april 2010

2 Store utbyggingsprosjekt Antall km Antatt utlysningMerknad Buskerud: Rv. 7 Sokna - Ørgenvika172011/2012KS 2 pågår, noe usikker oppstart E134 Damåsen - Saggrenda, 4-felt og 2-felt132013Reguleringsplan pågår Vestfold: E18 Gulli - Langåker, 4-felt242010/2011Bygge 2 nye felt, 10 nye overgangsbruer E18 Bommestad - Sky, 4-felt62011/2012Plan ikke vedtatt, usikkert bru- og tunnelvalg Telemark: E18 Midtrekkverk Langangen - Telemarksporten5,52010 E18 Rugtvedt – Dørdal E134 Gvammen - Århus11,620123 mindre bruer,tunnel 9,4 km Aust-Agder: Rv. 9 Krokå - Langeid22011Reguleringsplan pågår. Omfang bru ikke klart E18 Midtrekkverk Grimstadporten - Frivoll42011/2012Reguleringsplan pågår. Vest-Agder: Fv 460 Vigeland bru0,0642010 Fv. 465 Åpta - Ulland62011 Fv. 469 Hidra Landfast4,42011/2012 Undersjøisk tunnel, noe usikker oppstart 3,2 km

3 Tunnel- og broprosjekt Bro [km]Tunnel [km] Buskerud: Rv. 7 Sokna - Ørgenvika0,22,8 + 3,8 E134 Damåsen - Saggrenda, 4-felt og 2-felt0,15 + 0,152 + 1,5 toløps Vestfold: E18 Gulli - Langåker, 4-felt0,4 E18 Bommestad - Sky, 4-felt0,62,8 + 1 Telemark: E134 Gvammen - Århus 9,4 Vest-Agder: Fv 460 Vigeland bru64 m Fv. 469 Hidra Landfast 3,2

4 Andre utbyggingsprosjekt Strekningsvise bevilgninger på riksveger (stat/bom) –Sum statlige investeringer strekningsvise prosjekter: 2229 mill kr –Sum bompenger: 6056 mill kr Store fylkesvegprosjekter: 1709 mill kr inkl. bompenger Totalt investeringer programområder riksveger 2010-2013: 1235 mill kr. Totalt investeringer programområder fylkesveger 2010-2013: 2401 mill kr (Noe usikkert da ikke alle handlingsprogram er politisk vedtatte ennå.)

5 Vedlikehold Forventet bevilgning i millioner kroner: 2010201120122013 Asfalt100 Vegoppmerking20 Bro11080-90

6 Konsulenttjenester Region sør kjøper konsulenttjenester for ca 170 millioner per år. I 2009 utgjorde dette:  23 mil – plantjenester  118 mil – byggeplaner, byggeleder, registreringer  8 mil – KVU-utredning


Laste ned ppt "Kommende prosjekt 2010-2013 i Region sør Regionvegsjef Andreas Setsaa Bransjemøte 28. april 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google