Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommende prosjekt i Region sør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommende prosjekt i Region sør"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommende prosjekt 2010-2013 i Region sør
Regionvegsjef Andreas Setsaa Bransjemøte 28. april 2010

2 Store utbyggingsprosjekt
Antall km Antatt utlysning Merknad Buskerud: Rv. 7 Sokna - Ørgenvika 17 2011/2012 KS 2 pågår, noe usikker oppstart E134 Damåsen - Saggrenda, 4-felt og 2-felt 13 2013 Reguleringsplan pågår Vestfold: E18 Gulli - Langåker, 4-felt 24 2010/2011 Bygge 2 nye felt, 10 nye overgangsbruer E18 Bommestad - Sky, 4-felt 6 Plan ikke vedtatt, usikkert bru- og tunnelvalg Telemark: E18 Midtrekkverk Langangen - Telemarksporten 5,5 2010 E18 Rugtvedt – Dørdal E134 Gvammen - Århus 11,6 2012 3 mindre bruer,tunnel 9,4 km Aust-Agder: Rv. 9 Krokå - Langeid 2 2011 Reguleringsplan pågår. Omfang bru ikke klart E18 Midtrekkverk Grimstadporten - Frivoll 4 Reguleringsplan pågår. Vest-Agder: Fv 460 Vigeland bru 0,064 Fv. 465 Åpta - Ulland Fv. 469 Hidra Landfast 4,4 Undersjøisk tunnel, noe usikker oppstart 3,2 km

3 Tunnel- og broprosjekt
Bro [km] Tunnel [km] Buskerud: Rv. 7 Sokna - Ørgenvika 0,2 2,8 + 3,8 E134 Damåsen - Saggrenda, 4-felt og 2-felt 0,15 + 0,15 2 + 1,5 toløps Vestfold: E18 Gulli - Langåker, 4-felt 0,4 E18 Bommestad - Sky, 4-felt 0,6 2,8 + 1 Telemark: E134 Gvammen - Århus 9,4 Vest-Agder: Fv 460 Vigeland bru 64 m Fv. 469 Hidra Landfast 3,2

4 Andre utbyggingsprosjekt
Strekningsvise bevilgninger på riksveger (stat/bom) Sum statlige investeringer strekningsvise prosjekter: 2229 mill kr Sum bompenger: 6056 mill kr Store fylkesvegprosjekter: 1709 mill kr inkl. bompenger Totalt investeringer programområder riksveger : 1235 mill kr. Totalt investeringer programområder fylkesveger : 2401 mill kr (Noe usikkert da ikke alle handlingsprogram er politisk vedtatte ennå.)

5 Vedlikehold Forventet bevilgning i millioner kroner: 2010 2011 2012
2013 Asfalt 100 Vegoppmerking 20 Bro 110 80-90

6 Konsulenttjenester Region sør kjøper konsulenttjenester for ca 170 millioner per år. I 2009 utgjorde dette: 23 mil – plantjenester 118 mil – byggeplaner, byggeleder, registreringer 8 mil – KVU-utredning


Laste ned ppt "Kommende prosjekt i Region sør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google