Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsprogram for fylkesveger 2014-17. Bindinger Som det fremgår av utsendt materiale er bindingen på de største prosjektene som følger: Fv 312 Storhovearmen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsprogram for fylkesveger 2014-17. Bindinger Som det fremgår av utsendt materiale er bindingen på de største prosjektene som følger: Fv 312 Storhovearmen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsprogram for fylkesveger 2014-17

2 Bindinger Som det fremgår av utsendt materiale er bindingen på de største prosjektene som følger: Fv 312 Storhovearmen (21 mill kr) Fv 33 Skreifjell-Totenvika (65 mill kr) Fv 254 Tretten bru og jernbane (42 mill kr) Fv 33 Høljarast-Bergli (27 mill kr) Fv 172 Bråstad-Kolberg (23 mill kr)

3 Bindinger – fortsettelse Spleiselagene gir også binding: –Fv244 Rundkjøring Lena (7,5 mill kr) –Fv51Rundkj. Leira (5,5 mill kr) –FV 213 Rundkj. Rosenlund (7 mill kr) –Diverse tiltak iGjøvik, jf Ft sak 51/12. Ikke med i de 238 mill. VIL bli vurdert i en snarlig rev. av HP 2010-13.

4 Bindinger – fortsettelse Sum binding pr 01.01.2014 forventes etter dette å bli 238 mill kr. - fremover vil vi ha en kontinuerlig oppfølging for å sikre et så korrekt bindingtall fra 01.01.14 som mulig. Vi vil også foreta en intern gjennomgang/ revisjon av HP 2010-13. Dette for å sikre at aktivitetsnivået til en hver tid er tilpasset de fylkeskommunale rammene.

5 Planreserver Fv 285 Bokkemyrsbråten (del av Fv51 Coop-Rogne) FV110 Raufoss rundkjøring (innen -13) Fv5 Oulie-Solvang Fv428 rekkverk Selsvatn (del av) Fv264 Våningsvegen-Øvrevegen (innen - 13)

6 Planreserver - fortsettelse Fv436 del av Veggemsflåten-Amundgård. Del av de fire prosjektene med lav ÅDT (på deler av disse). Skåbuvegen (ferdig innen 2013). Viktig i forhold til planreservene er at en reguleringsplan har en begrenset rettsvirkning på 10 år. Vi kan derfor risikere at plan må opp til ny behandling hvis denne ikke realiseres.

7 Prioritering av prosjekt – ÅDT er et sentralt begrep! 1. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er: Summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning. ÅDT beregnes ut fra trafikktellinger på ulike dager gjennom året. Tellepunkt med:kjøretøy -automatiske telleapparater eller -på basis av antall passeringer av bomstasjoner. bomstasjoner

8 Tre kriterier for valg av G/S prosjekt Skoleveg : Få/mange skolebarn? Ulykkesfrekvens: Stor/liten? ÅDT: Høy/Lav ÅDT? I vedlagt fil vises angitt poeng på disse kriteriene. For å vise hvordan metodikken fungerte forrige gang har vi tatt frem den konkrete poengivingen innenfor G/S veg, jf oversikt på neste side.

9 Eksempel på rangering etter denne metodikken på G/S veg

10 Kriterier for strekningsvise - / utbedringstiltak 1.Trafikkmengde, jf G/S omtalt foran 2. Ulykkesfrekvens, jf G/S omtalt foran 3. Framkommelighetsproblem. Små/store? 4. Spesielle næringsbehov: Lite/Høyt ? 5. Omkjøring for hovedveg: Uaktuell/svært aktuelt?


Laste ned ppt "Handlingsprogram for fylkesveger 2014-17. Bindinger Som det fremgår av utsendt materiale er bindingen på de største prosjektene som følger: Fv 312 Storhovearmen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google