Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EVERYTHING MATTERS Partnering 27. februar 2008. Innhold 1.Bakgrunnen for partnering 2.Hva er partnering? 3.Viktige elementer i avtalen 4.Suksesskriterier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EVERYTHING MATTERS Partnering 27. februar 2008. Innhold 1.Bakgrunnen for partnering 2.Hva er partnering? 3.Viktige elementer i avtalen 4.Suksesskriterier."— Utskrift av presentasjonen:

1 EVERYTHING MATTERS Partnering 27. februar 2008

2 Innhold 1.Bakgrunnen for partnering 2.Hva er partnering? 3.Viktige elementer i avtalen 4.Suksesskriterier og fallgruver

3 1. Bakgrunnen for partnering  Hvorfor  Historikk  USA – UK - Danmark – Norge – Sverige  Offshore  Den danske modellen

4 Målpris Konfliktløsning Incitament Workshops Åpen økonomi Fokus på positivt samarbeid Flere faser Endret NS Vanlig entreprisekontrakt 2. Hva er partnering? 2.1Partnering i et nøtteskall Endret avtalestruktur

5 Partnering krever ikke en avansert avtalestruktur  Overordnet partneringavtale som organiserer samarbeidet  Det legges inn drivere for å stimulere til positivt samarbeid  Basert på NS med visse modifikasjoner  Åpent målprisdokument utarbeidet i felleskap  Andre kontraktsdokumenter 2.2Avtalestruktur

6 Avtalestruktur (eksempel) Partneringavtale Målprisdokument Andre kontraktsdokumenter (møtereferater, beskrivelse, tegninger, forprosjekt) Aktuell NS (NS 3431) EBH Ark/Rib UE

7 2.3Åpen økonomi  Fullstendig åpenhet omkring alle øk forhold  Alle parter fullt innsyn til enhver tid  Anskaffelse av UE / lev i åpenhet (i felleskap)  Løpende oppfølgning av økonomi:  Løpende oppdaterte prosjektkalkyler  kalkyle vs målpris

8 2.4 Avtalens faser ProsjekteringUtførelse Partnering kontrakt Målpris låses BH kan tre ut Overlevering FASE 1 FASE 2 ProsjekteringUtførelse Kontrakt entreprenør Overlevering Tradisjonelt prosjekt : Partnering : Pris låst Øk rammer

9 2.5 Målprisen (felles øk. interesser) Målpris 100% Selvkost 81% Påslag / fortjeneste 12% Uforutsett / risiko 5% Garantiavsetning 2% GMP 110 %

10 2.6Incitament (felles øk. interesser) Målpris GMP Overskridelse deles 50/50 Overskridelse bæres 100% av E Sluttkostnad Besparelse deles 50/50

11  Hurtig løsning  trappemodell 2.7Konflikthåndtering Produksjonsledelsen / prosjekteringsledelsen Prosjektledelsen Styringsgruppen Problem oppstår på byggeplass 1 døgn 2 døgn

12 2.8Felles aktiviteter - workshops  Workshops, oppstart, underveis, avslutning  Samarbeidsånd og felles målsetninger etableres etableres  Prosjektgruppe og styringsgruppe etableres  Partneringerklæring – moralske forpliktelser

13  Varslingsregler  Søksmålsregler  Konfliktløsning  Reklamasjon – garantiavsetning  Frigjøringsklausul 2.9Typiske avvik fra NS

14 3. Viktige elementer i avtalen  Partsforholdet  Hvor mange parter?  Mellom hvem er rettigheter og forpliktelser etablert?  Betalingsstrøm, levering av arbeider, endringskompetanse  Incitamentsmodell mot sentrale tekniske fagentrepriser / leverandører ?  Hva slags incitamentsmodell  Målpris / GMP  Fordelingsnøkkel

15  Klar mekanisme for endring av målpris  Kontraktsdokumentene  Hvilke inngår, siste versjon  Rangering  Overgang fra prosjekteringsfase til utførelsesfase må reguleres  Møtereferat med vedlegg signeres  Valg av NS  NS 3431 Viktige elementer i avtalen (forts)

16 4.Suksesskriterier og fallgruver 4.1Suksesskriterier:  Partene må forstå hva partnering er  Incitament er ikke det samme som partnering  Partnering stiller strengere krav til involvering fra BH  TEAM:  Partnering må være forankret hos de involverte parter  Positiv innstilling  ”Ønske og vilje i prosjektorganisasjon til å gjennomføre et prosjekt som partneringprosjekt: dvs samarbeide åpent, ærlig og tillitsfullt ”

17 Forts suksesskriterier  Kontinuerlig oppfølgning  Både av partneringsamarbeidet og  økonomi  En fornuftig partneringavtale  Jobbe med å finne felles reelle målsetninger

18 4.2De største fallgruvene – typiske tabber  Man er ikke i samme båt!  Partene har interessemotsetninger, dette må håndteres ikke glemmes  Fall ikke i den naive fellen !  Uklare roller og ansvarsforhold  Konsekvens av tett integrering – tett samarbeid  Hvem tok avgjørelsen om å bygge slik?  Var det en bestilling av endring?  Hvem sin ide var det ?  Hvem satte i gang ark / rib?  Hvem har ansvaret for at det ble feil?

19  Uklart partsforhold  Hva er forholdet mellom BH – TE – UE / lev  Hvem har kontraktsforholdet med ark / rib og UE / lev  Uklar reguleringsmekanisme for målpris  Når?  Hvordan?  Hvilken prosjektversjon ble vi egentlig enige om?  Pass på overgang mellom fase 1 og 2 De største fallgruvene (forts)

20 5. Oppsummering 5.1Erfaringer så langt:  Fra entreprenørens ståsted:  Jevn resultatgrad  Man slipper de store tapsprosjektene  Forutsigbarhet  Muligens vanskeligere å ”gjøre en kule”  Potensiell fare for at prosjektet er så gjennomarbeidet og prisene så ”barbert” at upside er svært begrenset

21 Forts. oppsummering  5.2BHs ståsted  Økt kundetilfredshet, kvalitet og lønnsomhet (dansk undersøkelse)  Byggherres behov og ønsker imøtekommes bedre innenfor avtalte rammer enn i tradisjonelle prosjekter  Bedre til å oppfylle avtalte målsetninger  Felles: Langt færre konflikter og rettstvister

22 DLA Piper Oslo: Olav Vs gate 4 P.O. Box 1364 Vika NO-0114 Oslo, Norway T +47 24 13 15 00 F +47 24 13 15 01 Bergen: Torgallmenningen 3B P.O. Box 1150 Sentrum NO-5811 Bergen, Norway T +47 55 30 10 00 F +47 55 30 10 01 Hans Chr. Brodtkorb Partner hans.christian.brodtkorb@dlapiper.com +47 92 22 22 31 +47 24 13 15 85


Laste ned ppt "EVERYTHING MATTERS Partnering 27. februar 2008. Innhold 1.Bakgrunnen for partnering 2.Hva er partnering? 3.Viktige elementer i avtalen 4.Suksesskriterier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google