Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Byggforedrag ved NTNU 13.02.06 Prosjekteringsledelse Trond Bølviken, Veidekke Entreprenør As Nils A Mogstad, Veidekke Entreprenør As.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Byggforedrag ved NTNU 13.02.06 Prosjekteringsledelse Trond Bølviken, Veidekke Entreprenør As Nils A Mogstad, Veidekke Entreprenør As."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Byggforedrag ved NTNU 13.02.06 Prosjekteringsledelse Trond Bølviken, Veidekke Entreprenør As Nils A Mogstad, Veidekke Entreprenør As

2 2 Innhold Forretningsmessige og strategiske overveielser Prosjekteringslederens hverdag Tanker om fremtiden

3 3 Prosjekteringsledelse – kontraktsavhengige modeller Byggherrens funksjonskrav Byggherrens funksjonskrav/spesifikasjon Byggherrestyrt prosjektering er konseptrettet Riktig konsept Hovedentreprise Generalentreprise byggherrestyrt sideentreprise Entreprenør styrt prosjektering er produksjonsrettet Optimalisert funksjon Totalentreprise

4 4 Prosjekteringsledelse i Totalentreprise Totalentreprise: En kontrakt som omfatter både prosjektering og utførelse av et bygg eller anleggsarbeid – (NS 3431)

5 5 Prosjektledelsen Prosjektleder Anleggsleder Prosjekteringsleder

6 6 Prosjekteringsledelse er en avgjørende del av prosjektledelsen Prosjekteringsledelse må være integrert i vår ledelsesfunksjon Prosjekteringsledelse kan ikke ”outsources”

7 7 ProsjekteringsLEDELSE prosjekteringsLEDELSE = + Målstyring + Prosessledelse = LEDELSE, ikke koordinering

8 8 Målstyring = Beslutningsledelse Beslutningsprosessen er suksessiv – og består av en mengde veivalg Optimalisere beslutninger teknisk og kommersielt basert på produksjon, innkjøp og prosjektering Prosjektering med underentreprenører og vareprodusent krever tidlig innkjøp

9 9 Veivalg og utvikling Fremdriftsplan Prosjekteringsplan Kontrakt Kalkyle Kundebeslutninger Kundeønsker Beslutningsplaner Beslutningsunderlag Produksjonsunderlag Tilbudsunderlag, Kundens funksjonskrav/spesifikasjon Innkjøpsplan

10 10 Prosjekteringsavhengig kontrahering Tidlig kontrahering Leverandørprosjektering TotalUnderEntreprise Sein kontrahering Ferdig prosjektert underlag Utførelseentreprise Vurdering av prosjekteringskritiske leveranser

11 11 Prosjekteringsledelse = Prosessledelse  Kompleks kontraktsstruktur med ledelse av ikke kontraktspartnere Prosjektleder Prosjekteringsleder Anleggsleder NN EL Rør Vent RIE RIV ARK RIB RI Geo NN Kontraktsvei Ledelsesvei/ faglig autoritet

12 12 Prosjekteringsledelse = Fagbasert ledelse Tverrfaglig kompetanse Ledelseskompetanse Produksjonskompetanse

13 13 P - rosa Prosjekteringsleder Leverandør Offentlig myndighet Offentlig myndighet Arkitekt Rådgivere Arkitekt Rådgivere Kunde Under- entreprenører Under- entreprenører Internt i Veidekke Internt i Veidekke HMS Leietakere

14 14 Kundens økonomi er driveren Felles suksessfaktorer er derfor Rett løsning til rett tid (teknisk og økonomisk) - og med rett kvalitet ihht kontrakt Rettidige beslutninger (både fra entreprenør og kunde)

15 15 Forventet utvikling 1 Fremtiden vil vise et økt behov for prosjekteringsledere i byggeprosessen Økt andel Totalentrepriser Andre kontraktsformer med innslag av prosjektering i leveransen 1.Samspillkontrakter 2.Funksjonskontrakter 3.Hovedentrepriser med leverandørprosjektering- NS 8405 4.OPS

16 16 Forventet utvikling 2 En utviklingen med flytting av kompetanse fra eksisterende prosjekteringsmiljø til produsentmiljøene En utvikling som gir nye kundegrupper for rådgivermiljøene Prosjekteringslederne vil ha en sentral plass i ledergruppa på prosjektet Det blir en konkurransefaktor for Totalentreprenøren å være attraktiv for de beste rådgivermiljøene

17 17 Veidekkes tanker I vår strategi er satsing på Prosjekteringsledelse et sentralt element 103 personer i Veidekke har prosjekteringsledelse som sitt fag. 35 i 100% stilling Planer for nyrekruttering av Prosjekteringsledere Nasjonalt nettverk for Prosjekteringsledere Lokale ”Prosjekteringslederforum” Intern etterutdanning - Kurstilbud i ”Veidekkeskolen” ”Kurs i Prosjekteringsledelse” hos NTNU

18 18 Prosjekteringsledelse er kundeorientering Kunde 1 ”Feil anleggsleder blir et problem for Veidekke. Feil prosjekteringsleder blir et problem for oss” Kunde 2 ”Prosjekteringslederen har prosjektets mest interessante hverdag. Han har også prosjektets viktigste hverdag”

19 19 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "1 Byggforedrag ved NTNU 13.02.06 Prosjekteringsledelse Trond Bølviken, Veidekke Entreprenør As Nils A Mogstad, Veidekke Entreprenør As."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google