Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPFØLGING AV PROSJEKTERENDE Hoved – og totalentreprise

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPFØLGING AV PROSJEKTERENDE Hoved – og totalentreprise"— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPFØLGING AV PROSJEKTERENDE Hoved – og totalentreprise
Øivind Stensrud Prosjektsjef Lørenskog kommune Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

2 Offentlige utfordringer
Bundet av offentlige anskaffelser og EØS Økonomireglement Innkjøpsreglement Sammensetting av prosjekt-team Valg av entreprenører og leverandører Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

3 Totalentreprise Hovedentreprise
Entrepriser Totalentreprise Hovedentreprise Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

4 Totalentreprise En kontrakt – Når Entreprenør er valgt Entreprenør
Er ansvarlig for prosjektering og gjennomføring Har i stor grad overtatt ansvar og risiko Har ansvar for økonomi og fremdrift Byggherren Krever klar og konsis definering av prosjektet Endringer koster mye Innflytelse over prosjektets utvikling er begrenset Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

5 Prosjekterende i Totalentreprise
Prosjekterende må ta med alt som byggherren skal få priset ved utlysningen (endringer i ettertid koster mye !! ) Byggherren må definere prosjektet klart og tydelig ved oppstart. Viktig med nok tid til prosjektering – Sette av dette i fremdriftsplaner som vedtas av politikerne. Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

6 Prosjekterende i Totalentreprise
Ha med brukerne tidlig i prosessen. Avholde særmøter/ egne møteserier for de tekniske fag Viktig med forståelse av prosessen for alle parter Prosjekterende må forholde seg til oppdragsgiver – ikke gå direkte til brukerne Viktig å avholde milepælsmøter – avklare status Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

7 Prosjekterende i Totalentreprise
Når entreprenør er valgt er ofte prosjekeringsansvaret lagt over til entreprenør Byggherre har da (som regel) ikke lenger noen form for påvirkning av løsninger eller utforminger Det velges oftest enkleste løsning på allerede valgte detaljer fra beskrivelsen (dette for å få prisen lavest mulig og fortjenesten størst mulig) Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

8 Totalentreprise Byggherren Ikke ansvarlig for prosjektering
Liten innflytelse over prosjektets utvikling Liten påvirkning av produkter og kvalitet Liten grad av innsikt i prosjektet Liten deltagelse på møter og rundt fremdriften Brukerne kommer ikke med i prosessen Økonomi og fremdrift skal være fastsatt/ avklart Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

9 Prosjekterende i Hovedentreprise
Prosjekterende ivaretas av byggherren Som regel gjenstår noe prosjektering (mye mer enn avtalt) Utfordrende å holde fremdriftsplan Mange krav fra entreprenørene som havner ”mellom barken og veden” Tar tid for å komme på rett kurs Utfordrende å forholde seg til mange aktører Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

10 Hovedentreprise Byggherren Ansvarlig for prosjektering
God innflytelse over prosjektets utvikling God påvirkning av produkter og kvalitet Stor grad av innsikt i prosjektet Større deltagelse på møter og rundt fremdriften Utfordring å holde brukerne tilfreds – uten for stor innblanding – Brukermedvirkning (skal tas før ) Større andel av risikoen for økonomi og fremdrift Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

11 Suksesskriterier Prosjektmandat – Må være entydig og korrekt
Rammevilkår - Viktig at det er spillerom for å ivareta eventuelle endringer/ forandringer som bidrar positivt i prosjekt Ikke noe å ha i bakhånda som ”ekstra” reserver !!!! Entreprisemodell- Velge det som tjener prosjektet – Ikke nødvendigvis legge føringer i forkant av oppstart Vurdere i hvert tilfelle hva som er best og i forhold til markedet !! Prosjektteam - Muligheter og begrensninger Lov om off. anskagffelser, innhente gruppekontraker , samspill i nedsatte grupper , teamforståelser med mer Realistiske fr.pl. - Ikke legge krav om raskere gjennomføring enn det som er tilrådelig Huske på forberedende arbeider, brukermedvirkning, politiske behandlinger, utvalg, Gjennomføringstid – rent bygg, tett bygg og tørking og nødvendig tid til å få bygget ”ordentlig” Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

12 Suksesskriterier Viktig å ha gode styringsverktøy (MS-prosject, felles plattform for de prosjekterende, krav til FDV) Ha klare rammer for tid til disposisjon Sette krav til levering – milepæler Ha god kommunikasjon i hele byggesaken Prosjektmandat – Må være entydig og korrekt Rammevilkår - Viktig at det er spillerom for å ivareta eventuelle endringer/ forandringer som bidrar positivt i prosjekt Ikke noe å ha i bakhånda som ”ekstra” reserver !!!! Entreprisemodell- Velge det som tjener prosjektet – Ikke nødvendigvis legge føringer i forkant av oppstart Vurdere i hvert tilfelle hva som er best og i forhold til markedet !! Prosjektteam - Muligheter og begrensninger Lov om off. anskagffelser, innhente gruppekontraker , samspill i nedsatte grupper , teamforståelser med mer Realistiske fr.pl. - Ikke legge krav om raskere gjennomføring enn det som er tilrådelig Huske på forberedende arbeider, brukermedvirkning, politiske behandlinger, utvalg, Gjennomføringstid – rent bygg, tett bygg og tørking og nødvendig tid til å få bygget ”ordentlig” Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

13 Suksesskriterier -5 gode råd for et vellykket prosjekt
Klart og konsist prosjektmandat Klare rammevilkår Entreprisemodell avhengig av prosjekt Valg av riktig prosjekt-team Realistisk forhold til gjennomføringstid Prosjektmandat – Må være entydig og korrekt Rammevilkår - Viktig at det er spillerom for å ivareta eventuelle endringer/ forandringer som bidrar positivt i prosjekt Ikke noe å ha i bakhånda som ”ekstra” reserver !!!! Entreprisemodell- Velge det som tjener prosjektet – Ikke nødvendigvis legge føringer i forkant av oppstart Vurdere i hvert tilfelle hva som er best og i forhold til markedet !! Prosjektteam - Muligheter og begrensninger Lov om off. anskagffelser, innhente gruppekontraker , samspill i nedsatte grupper , teamforståelser med mer Realistiske fr.pl. - Ikke legge krav om raskere gjennomføring enn det som er tilrådelig Huske på forberedende arbeider, brukermedvirkning, politiske behandlinger, utvalg, Gjennomføringstid – rent bygg, tett bygg og tørking og nødvendig tid til å få bygget ”ordentlig” Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten


Laste ned ppt "OPPFØLGING AV PROSJEKTERENDE Hoved – og totalentreprise"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google