Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 OPPFØLGING AV PROSJEKTERENDE Hoved – og totalentreprise ved Øivind Stensrud Prosjektsjef Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 OPPFØLGING AV PROSJEKTERENDE Hoved – og totalentreprise ved Øivind Stensrud Prosjektsjef Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 OPPFØLGING AV PROSJEKTERENDE Hoved – og totalentreprise ved Øivind Stensrud Prosjektsjef Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

2 Offentlige utfordringer  Bundet av offentlige anskaffelser og EØS  Økonomireglement  Innkjøpsreglement  Sammensetting av prosjekt-team  Valg av entreprenører og leverandører Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

3 Entrepriser  Totalentreprise  Hovedentreprise Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

4 Totalentreprise  En kontrakt – Når Entreprenør er valgt  Entreprenør  Er ansvarlig for prosjektering og gjennomføring  Har i stor grad overtatt ansvar og risiko  Har ansvar for økonomi og fremdrift  Byggherren  Krever klar og konsis definering av prosjektet  Endringer koster mye  Innflytelse over prosjektets utvikling er begrenset Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

5 Prosjekterende i Totalentreprise  Prosjekterende må ta med alt som byggherren skal få priset ved utlysningen (endringer i ettertid koster mye !! )  Byggherren må definere prosjektet klart og tydelig ved oppstart.  Viktig med nok tid til prosjektering – Sette av dette i fremdriftsplaner som vedtas av politikerne. Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

6 Prosjekterende i Totalentreprise  Ha med brukerne tidlig i prosessen.  Avholde særmøter/ egne møteserier for de tekniske fag  Viktig med forståelse av prosessen for alle parter  Prosjekterende må forholde seg til oppdragsgiver – ikke gå direkte til brukerne  Viktig å avholde milepælsmøter – avklare status Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

7 Prosjekterende i Totalentreprise  Når entreprenør er valgt er ofte prosjekeringsansvaret lagt over til entreprenør  Byggherre har da (som regel) ikke lenger noen form for påvirkning av løsninger eller utforminger  Det velges oftest enkleste løsning på allerede valgte detaljer fra beskrivelsen (dette for å få prisen lavest mulig og fortjenesten størst mulig) Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

8 Totalentreprise  Byggherren  Ikke ansvarlig for prosjektering  Liten innflytelse over prosjektets utvikling  Liten påvirkning av produkter og kvalitet  Liten grad av innsikt i prosjektet  Liten deltagelse på møter og rundt fremdriften  Brukerne kommer ikke med i prosessen  Økonomi og fremdrift skal være fastsatt/ avklart Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

9 Prosjekterende i Hovedentreprise  Prosjekterende ivaretas av byggherren  Som regel gjenstår noe prosjektering (mye mer enn avtalt)  Utfordrende å holde fremdriftsplan  Mange krav fra entreprenørene som havner ”mellom barken og veden”  Tar tid for å komme på rett kurs  Utfordrende å forholde seg til mange aktører Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

10 Hovedentreprise  Byggherren  Ansvarlig for prosjektering  God innflytelse over prosjektets utvikling  God påvirkning av produkter og kvalitet  Stor grad av innsikt i prosjektet  Større deltagelse på møter og rundt fremdriften  Utfordring å holde brukerne tilfreds – uten for stor innblanding – Brukermedvirkning (skal tas før )  Større andel av risikoen for økonomi og fremdrift Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

11 Suksesskriterier Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

12 Suksesskriterier  Viktig å ha gode styringsverktøy (MS-prosject, felles plattform for de prosjekterende, krav til FDV)  Ha klare rammer for tid til disposisjon  Sette krav til levering – milepæler  Ha god kommunikasjon i hele byggesaken Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten

13 Suksesskriterier -5 gode råd for et vellykket prosjekt  Klart og konsist prosjektmandat  Klare rammevilkår  Entreprisemodell avhengig av prosjekt  Valg av riktig prosjekt-team  Realistisk forhold til gjennomføringstid Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten


Laste ned ppt "1 OPPFØLGING AV PROSJEKTERENDE Hoved – og totalentreprise ved Øivind Stensrud Prosjektsjef Lørenskog kommune Bygg- og eiendomstjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google