Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørkonferansen 21.mai 2013 Harald Thoresen, prosjektleder Tre og Samferdsel NHO Innlandet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørkonferansen 21.mai 2013 Harald Thoresen, prosjektleder Tre og Samferdsel NHO Innlandet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørkonferansen 21.mai 2013 Harald Thoresen, prosjektleder Tre og Samferdsel NHO Innlandet

2 ”Tre og Samferdsel” - prosjektets fundament og intensjon; Økt trebruk, Økt trebruk, (- klima- / miljøfokus) Bidra til markedsutvikling og verdiskaping i skog- og trenæringene gjennom innovasjon i samferdselssektoren Nasjonalt prosjekt - hva skjer Norge rundt ?

3 Tre og Samferdsel målgruppene - offentlige anskaffelser Transportetatene  Statens Vegvesen  Jernbaneverket / ROM Eiendom (NSB)  AVINOR  Havnene / Kystverket Offentlige aktører  Fylkeskommunene  Kommunene / tettsteds- og byutviklingsprosjekter  Kraft- og energiforsyning Private utbyggere i infrastrukturen Private / andre aktører

4 Tre og Samferdsel - hva går vi etter ? Områder Mulighetene Marked Produkter …bruer, terminalbygg, skysstasjoner, ”brygger”, kaier, støyskjermer, serviceanlegg, rasteplasser, elementer i by- og tettstedsutvikling, plattformer, rekkverk, tekniske bygg og overbygg, snøgjerder, vegserviceanlegg, bevertningssteder, skranker, driftsbygg / lagerbygg, flytårn …. Leverandørutvikling gjennom offentlige anskaffelser - Innovasjon Norge kan bidra til det ekstraordinære …

5 ett eksempel

6 Metodikk og prosess Metodikk Gjøre valg og vurderinger i ”mulighetsrommet” som grunnlag for innovasjon i anskaffelsene. Prosess (tidligfase) 0 ”WorkShop” - idéverksted - dialogmøter 1 Mulighetsstudier / forprosjekter 2 Prosjektering (basert på fase 0 – 1) 3 Selve anskaffelsen

7 ”…. fokus på mulighetene i handlingsrommet må overta for redselen for å gjøre noe galt ….” Innovasjon i offentlige anskaffelser.. krevende kunder skaper gode leverandører …

8 Konseptuelle løsninger - Mange prosjekter landet rundt Funksjonalitet Industrielt byggeri Byggetid Levetid Miljø historie, kultur, - design, estetikk La oss bygge i tre !

9 November 2012 Molde Lufthavn Årø … ett eksempel fra mulighetsstudiet ”konseptuell tredesign Avinor”.

10

11 Mars 2013

12 Interiør gulv himlinger fasader Oslo Lufthavn T2 ”det gode eksemplet”

13 Mulighetsstudiet og forprosjektet gir innspill til; - overordnet materialvalg (kontra annet), - anbefaling og valg av tresort, - beskrivelsen av løsninger og behov - vurdering av alternative produktløsninger, - anskaffelsen, kontrahering, levering, - leverandørutvikling frem mot 2016/1017 www.oslt2.no …OSL som krevende kunde går foran på manges vegne

14 Det ”lille” eksemplet; - et lite prosjekt i en av landets minste kommuner Inngår som pilotprosjekt i NHO/KS Leverandørprogram

15 Gangbru ved Bruflat i Etnedal

16 Hva oppnås i mulighetsrommet ? Forstudiet ivaretar fokus på kvalitet og målpris Funksjonsbeskrivelse Åpen dialog om anskaffelsen Styrker konkurransen

17 Entrepriser, rammeavtaler, - og innovasjon ? Entrepriseformer; Totalentrepriser, delte (byggherrestyrte) entrepriser med tiltransporterte underentrepriser, samspillsentrepriser. Rammeavtaler; ”Vel og bra, - (og fint for de som har det)” Men avtalene må underveis åpne for innovasjon og involvering i innovasjon.

18 … så apropos ”tre og samferdsel” … - alt er klart for sykkelsesongen


Laste ned ppt "Leverandørkonferansen 21.mai 2013 Harald Thoresen, prosjektleder Tre og Samferdsel NHO Innlandet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google