Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørkonferansen 21.mai 2013 Harald Thoresen, prosjektleder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørkonferansen 21.mai 2013 Harald Thoresen, prosjektleder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørkonferansen 21.mai 2013 Harald Thoresen, prosjektleder
Tre og Samferdsel NHO Innlandet Leverandørkonferansen 21.mai Harald Thoresen, prosjektleder

2 ”Tre og Samferdsel” - prosjektets fundament og intensjon;
Økt trebruk, (- klima- / miljøfokus) Bidra til markedsutvikling og verdiskaping i skog- og trenæringene gjennom innovasjon i samferdselssektoren Nasjonalt prosjekt - hva skjer Norge rundt ?

3 Tre og Samferdsel målgruppene - offentlige anskaffelser
Transportetatene Statens Vegvesen Jernbaneverket / ROM Eiendom (NSB) AVINOR Havnene / Kystverket Offentlige aktører Fylkeskommunene Kommunene / tettsteds- og byutviklingsprosjekter Kraft- og energiforsyning Private utbyggere i infrastrukturen Private / andre aktører

4 Tre og Samferdsel - hva går vi etter ?
Områder Mulighetene Marked Produkter …bruer, terminalbygg, skysstasjoner, ”brygger”, kaier, støyskjermer, serviceanlegg, rasteplasser, elementer i by- og tettstedsutvikling, plattformer, rekkverk, tekniske bygg og overbygg, snøgjerder, vegserviceanlegg, bevertningssteder, skranker, driftsbygg / lagerbygg, flytårn …. Leverandørutvikling gjennom offentlige anskaffelser - Innovasjon Norge kan bidra til det ekstraordinære …

5 ett eksempel

6 Metodikk og prosess Metodikk Gjøre valg og vurderinger i ”mulighetsrommet” som grunnlag for innovasjon i anskaffelsene. Prosess (tidligfase) 0 ”WorkShop” - idéverksted - dialogmøter 1 Mulighetsstudier / forprosjekter 2 Prosjektering (basert på fase 0 – 1) 3 Selve anskaffelsen

7 .. krevende kunder skaper gode leverandører …
”…. fokus på mulighetene i handlingsrommet må overta for redselen for å gjøre noe galt ….” Innovasjon i offentlige anskaffelser

8 Konseptuelle løsninger -
Mange prosjekter landet rundt Funksjonalitet Industrielt byggeri Byggetid Levetid Miljø historie, kultur, - design, estetikk La oss bygge i tre !

9 Molde Lufthavn Årø … ett eksempel fra mulighetsstudiet ”konseptuell tredesign Avinor” .
November 2012

10

11 Mars 2013

12 ”det gode eksemplet” Oslo Lufthavn T2 Interiør gulv himlinger fasader

13 Mulighetsstudiet og forprosjektet gir innspill til;
overordnet materialvalg (kontra annet), anbefaling og valg av tresort, beskrivelsen av løsninger og behov vurdering av alternative produktløsninger, anskaffelsen, kontrahering, levering, leverandørutvikling frem mot 2016/1017 …OSL som krevende kunde går foran på manges vegne

14 Det ”lille” eksemplet; et lite prosjekt i en av
landets minste kommuner Inngår som pilotprosjekt i NHO/KS Leverandørprogram

15 Gangbru ved Bruflat i Etnedal

16 Hva oppnås i mulighetsrommet ?
Forstudiet ivaretar fokus på kvalitet og målpris Funksjonsbeskrivelse Åpen dialog om anskaffelsen Styrker konkurransen

17 Entrepriser, rammeavtaler, - og innovasjon ?
Entrepriseformer; Totalentrepriser, delte (byggherrestyrte) entrepriser med tiltransporterte underentrepriser, samspillsentrepriser. Rammeavtaler; ”Vel og bra, - (og fint for de som har det)” Men avtalene må underveis åpne for innovasjon og involvering i innovasjon.

18 … så apropos ”tre og samferdsel” …
- alt er klart for sykkelsesongen


Laste ned ppt "Leverandørkonferansen 21.mai 2013 Harald Thoresen, prosjektleder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google