Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HKH – Hurtig Kartlegging & Handling Ingelin Tangestuen - prosjektleder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HKH – Hurtig Kartlegging & Handling Ingelin Tangestuen - prosjektleder"— Utskrift av presentasjonen:

1 HKH – Hurtig Kartlegging & Handling Ingelin Tangestuen - prosjektleder

2 Gi et innblikk i HKH Sandefjords erfaringer

3 Vesentlige trekk ved HKH
Kartlegger selve problemområdet og ulike instansers nåværende håndtering av problemet. Bruker metodetriangulering; kombinasjonen av ulike kvalitative og kvantitative metoder i samme undersøkelsesopplegg. Undersøkende tilnærming; konklusjonene formuleres på grunnlag av kryssjekking av et bredt spekter av ulike data fra flere kilder. Fokus på tilstrekkelig god kunnskap heller enn vitenskapelig perfeksjon.

4 Mandat Kartlegge omfang av ungdom som står i fare for å bli eller har blitt bostedsløs i aldersgruppen år. Kartlegge problematikk (bolig, skole/arbeid, psykisk helse, rus) Kartlegge det aktuelle tilbud i kommunen for målgruppen og påpeke mangler i tilbudet og manglende koordinering og samarbeid. Arbeidet skal munne ut i en handlingsplan.

5 Avsluttende konsultasjon Skrive HKH rapport og handlingsplan
Behov/ forespørsel Innledende konsultasjon Etablere lokal referansegruppe Utvikle prosjektplan Kartlegge problemet Kartlegge nåværende respons Analyse av ”hull” Avsluttende konsultasjon Skrive HKH rapport og handlingsplan

6 Sentrale spørsmål i analysen
Hva sier funnene om hvert problem/problemområde som er kartlagt? Noen funn som drar i samme, evt. motsatt retning? Hvordan håndterer de ulike instansene problemene pr. dags dato? Hvilke ”hull” er det mellom problemene som identifiseres og de ulike instansenes problemhåndtering? Hva fungerer bra? Og hva mindre bra? Hvilke instanser synes mindre nyttige? Hvordan samarbeider etatene om å løse problemet pr. dags dato?

7 Handlingsplan Mål Tiltak Ansvarlig Tidsplan Økonomi
Differensiert botilbud til ungdom Etablere forpliktende samarbeid mellom kommune, NAV og private utleier Boligseksjonen Oppstart høst 2012 Innenfor eksisterende rammer Videreutvikle Housing First-prosjekt Oppstart høsten 2012 Midler fra Husbanken Etablere prosjekt m/bemannet botilbud for ungdom……. 2-årig prosjekt Bedre samhandling og koordinering av tilbud rettet mot målgruppen Arrangere fagdager med tema samarbeid rundt ungdom og bolig Etablere en arbeidsgruppe med ansvar for fagdagen Utarbeide en felles internettside for de som jobber med ungdom i Sandefjord….. Nedsette en arbeidsgruppe Få bedre oversikt over boligbehov for ungdom i alderen år. I samarb med vg.skole holde oversikt over antall ungdommer som står uten bosted Koordinerende enhet Skoleåret 2012/13


Laste ned ppt "HKH – Hurtig Kartlegging & Handling Ingelin Tangestuen - prosjektleder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google