Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HKH – Hurtig Kartlegging & Handling Ingelin Tangestuen - prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HKH – Hurtig Kartlegging & Handling Ingelin Tangestuen - prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 HKH – Hurtig Kartlegging & Handling Ingelin Tangestuen - prosjektleder

2 Gi et innblikk i HKH Sandefjords erfaringer

3 Vesentlige trekk ved HKH Kartlegger selve problemområdet og ulike instansers nåværende håndtering av problemet. Bruker metodetriangulering; kombinasjonen av ulike kvalitative og kvantitative metoder i samme undersøkelsesopplegg. Undersøkende tilnærming; konklusjonene formuleres på grunnlag av kryssjekking av et bredt spekter av ulike data fra flere kilder. Fokus på tilstrekkelig god kunnskap heller enn vitenskapelig perfeksjon.

4 Mandat 1.Kartlegge omfang av ungdom som står i fare for å bli eller har blitt bostedsløs i aldersgruppen 16-25 år. 2.Kartlegge problematikk (bolig, skole/arbeid, psykisk helse, rus) 3.Kartlegge det aktuelle tilbud i kommunen for målgruppen og påpeke mangler i tilbudet og manglende koordinering og samarbeid. Arbeidet skal munne ut i en handlingsplan.

5 Behov/ forespørsel Innledende konsultasjon Etablere lokal referansegruppe Utvikle prosjektplan Kartlegge problemet Kartlegge nåværende respons Analyse av ”hull” Avsluttende konsultasjon Skrive HKH rapport og handlingsplan

6 Sentrale spørsmål i analysen Hva sier funnene om hvert problem/problemområde som er kartlagt? Noen funn som drar i samme, evt. motsatt retning? Hvordan håndterer de ulike instansene problemene pr. dags dato? Hvilke ”hull” er det mellom problemene som identifiseres og de ulike instansenes problemhåndtering? Hva fungerer bra? Og hva mindre bra? Hvilke instanser synes mindre nyttige? Hvordan samarbeider etatene om å løse problemet pr. dags dato?

7 Handlingsplan MålTiltakAnsvarligTidsplanØkonomi Differensiert botilbud til ungdom Etablere forpliktende samarbeid mellom kommune, NAV og private utleier BoligseksjonenOppstart høst 2012Innenfor eksisterende rammer Videreutvikle Housing First-prosjekt BoligseksjonenOppstart høsten 2012Midler fra Husbanken Etablere prosjekt m/bemannet botilbud for ungdom……. Boligseksjonen2-årig prosjektMidler fra Husbanken Bedre samhandling og koordinering av tilbud rettet mot målgruppen Arrangere fagdager med tema samarbeid rundt ungdom og bolig Etablere en arbeidsgruppe med ansvar for fagdagen Oppstart høsten 2012Midler fra Husbanken Utarbeide en felles internettside for de som jobber med ungdom i Sandefjord….. Nedsette en arbeidsgruppe Oppstart høst 2012Midler fra Husbanken Få bedre oversikt over boligbehov for ungdom i alderen 16-18 år. I samarb med vg.skole holde oversikt over antall ungdommer som står uten bosted Koordinerende enhetSkoleåret 2012/13Innenfor eksisterende rammer


Laste ned ppt "HKH – Hurtig Kartlegging & Handling Ingelin Tangestuen - prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google