Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mandal kommune Housing First –Mandal Geir Henriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mandal kommune Housing First –Mandal Geir Henriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mandal kommune Housing First –Mandal Geir Henriksen

2 Norges sydligste by 15 301 innbyggere Norges beste drikkevann i 2010!
Mandal kommune Norges sydligste by innbyggere Norges beste drikkevann i 2010!

3 Modell for bosetting av bostedsløse - Hjemløse
Metode og tankesett for å bosette langvarig bostedløse med rus og psykiske lidelser. Bygger på Sam Tsemberis modell ”Pathways to housing” Oppsiktsvekkende resultater 80% BO stabilitet.

4 Ikke bare «Housing Only»
Tilbud om omfattende tjenester basert på deltakers ønsker : økonomi ,arbeid, fritid, nettverk/sosiale relasjoner og rus/psykiske lidelser. Minimum 1. hjemmebesøk i uka 24/7 tilgjengelighet på tlf Aktivt oppsøkende tiltak. Tjenester i brukers eget miljø

5 Tjenester Deltaker skal selv bestemme hvilke offentlige/kommunale tjenester Ingen krav om deltakelse i behandling Arbeidstid HF Team - 5 dg i uken, også kveld og helg fra høsten 2014. Anropstjeneste natt.

6 Mandal Kommune 18 bostedsløse Utkastelser Aldri hatt en bolig 90 % rus Flere har aldri fått en sjanse

7 Housing First – Prinsipper
Bolig er en menneskerett, ikke en belønning. Boevne vurderes ikke. Krever ikke rusfrihet og deltagelse i terapeutisk opplegg. Ordinære leiekontrakter på gode boliger i ordinære bomiljø. Valgfrihet og stor grad av brukerstyring. Skadereduksjon

8 Delmål Bidra til varig bolig for 10 bostedsløse personer pr. år
Etablere samarbeidsarenaer Trygge nødboliger ”Nav” Midlertidige boligløsninger skal kun benyttes inntil 2 mnd.

9 HF Oppfølgingsteam 6 årsverk.
Sosionom, sykepleier. vernepleier fagarbeider. Turnus. Personell base. Oppfølging av nødbolig.

10 Samhandling i praksis Samhandlingsmøter 2.hver uke.
Housing First Oppfølgingsteam 6 Årsverk Nav - Mandal Spesialisthelsetjenesten Boligkontor Avdeling Psykisk Helse og Rus

11 På vei til Housing First
Husbanken. Prosjektplan. Prosjektmidler Samlokalisert personell. Utvikle felles metodikk. Samhandling – ”selge filosofien”

12 Boligfremskaffelse Enhver ledig kommunal bolig skal vurderes egnet til HF. Kjøp av boliger.

13 Omfattende bistandsbehov Gjennomsnitts alder 34 år
Oppstart Januar 2014 8 deltakere – alle rus Omfattende bistandsbehov Gjennomsnitts alder 34 år Fåtallet har en alvorlig psyk.lidelse, flertallet lette til moderate psyk.lidels. Hærverk? Samhandling

14 Takk for meg 

15 Sentrale elementer Tilgang til bolig Møte med beboer
Organisering av booppfølging

16 Ditt valg – Bolig først Samarbeidsmøte mellom deltaker og HF.
Brukerstyrt. Samarbeidsplan. Fra krav til tillit. Finne egnet bolig i felleskap. Flytting. «Tar den tiden det tar»

17 Litteratur liste Boligsosial Handlingsplan Mandal kommune 2012 - 2016
Rambøll(2012) Housing first muligheter og hindringer for implementering I Norge Tsemberis, S. (2010) Housing First. The pathways model to End Homelessness for People with Mental Illness and Addiction. Hazelden Minnesot Ulfrstad, L.M. (2011) Velferd og bolig. Om boligsosialt (sam)arbeid. Kommuneforlaget. Oslo

18 UTFORDRINGER VED BRUK AV METODEN I NORGE
Tenke samfunnsøkonomisk, ikke sektorøkonomisk økte kostnader til oppfølging/bolig i kommunen kan gi reduserte kostnader for f.eks spesialisthelsetjenesten eller fengsel. Organisatoriske behov for helhetlige tjenester i kommunen Faglige snu metodikken fra krav til tillit fra klient til beboer valgfrihet for bruker/beboer Skaffe boliger begrenset tilgang til leiemarked

19 Prosjektmål Housing First skal prøves ut som metode i Mandal kommune for å gi bostedsløse og personer på vei ut av fengsel eller ulike behandlingstilbud et verdig og varig botilbud Styringsgruppa Mai 2013

20 Housing First

21 Sentrale elementer Brukerens valgfrihet valgmulighet på bolig.
Tjenester oppfølgingen følger beboer, ikke bolig. brukerstyrte oppfølgingstjenester, 24/7 Boliger skal ligge i ordinære bomiljø, maks 20% vanskeligstilte innenfor samme område. fullverdige boliger. Ordinære husleiekontrakter.

22 Boligsosialt utviklingsprogram 2011 - 2015
Utvikle gode samarbeidsrutiner mellom aktuelle enheter i kommunen. Øke omløpshastigheten på kommunale boliger Styrke innsatsen i forhold til innbyggere som trenger bistand for å skaffe egen bolig, eid eller leid. Boliger med døgnbemanning til rusavhengige

23 Utfordringer Politisk og faglig handlekraft
Ildsjeler – lett å fortsette «gammel» praksis Liten by – ”evig eies kun et dårlig rykte”. Trygghet for naboen. ”Flyselskap” uten fly - Få kommunale boliger. Fremtidig finansiering av oppfølgingstjenester.

24 Sentrale spørsmål Er det mulig å løse komplekse velferdspolitiske oppgaver som fattigdom, kriminalitet, rusmisbruk og bostedsløshet? Går vi virkelig inn for å løse dem? Tror vi det er mulig å bidra til at vanskeligstilte og bostedsløse kan oppnå et godt og stabilt liv i egen bolig? Innretter man offentlige virkemidler med et mål å løse disse utfordringene?»

25 Lønnsomt – For hvem? Bruk av akuttjenester/sykehusopphold i psykiatri/somatisk helsevesen. Rustjenester/avrusning/institusjonsopphold. Juridisk bistand/rettsvesen/fengsel/politiarbeid.


Laste ned ppt "Mandal kommune Housing First –Mandal Geir Henriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google