Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen kommune Anne Bøhm

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen kommune Anne Bøhm"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen kommune Anne Bøhm 19.09.2012
”Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte”   Tiltak 16 i Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap 2012 Drammen kommune Anne Bøhm

2 Forutsetninger og rammer
Inngår i det nasjonale botilbudet for unge over 18 år, Bufdir Tildeling av plasser skjer via det nasjonale kompetanseteamet mot tvangsekteskap v/IMDI Politiet har ansvar for lokalisering og sikkerheten i boligen Tilbudet skal ivareta både hensynet til sikkerhet og beboers mulighet for livsutfoldelse innenfor gitte rammer Tilbudet skal inngå som en del av det ordinære tilbudet til personer utsatt for vold i nære relasjoner

3 Målgruppe Unge kvinner over 18 år utsatt for æresrelatert vold
Har brutt med familien pga tvangsekteskapsproblematikk Er over den første akuttfasen Er i stand til å kunne bo alene Er i stand til å kunne ivareta egen sikkerhet og boligens anonymitet Har omfattende og sammensatte behov for bistand Har behov for relokalisering utenfor egen kommune

4 Helhetlig tiltakskjede
Før bruddet Etter bruddet Høy grad av sikkerhet Støtte og oppfølging Skole Helsesøster Minoritets-rådgiver Venner Andre Sikkerhet Krise- senter Bo- og støtte-tilbud Bokollektiv/ sikkerhetsbolig Egen bolig Støtte- og oppfølgingstiltak normalisering Kompetanseteamet Politiet

5 Botilbudet Plass til tre beboere Kollektiv boform Ikke døgnbemannet
Miljøterapeutisk oppfølging i boligen Sikret bolig, hemmelig adresse Anslått botid 6 måneder

6 Tverrfaglig/tverretatlig ressursgruppe
Prosjektgruppe sammensatt av: Omsorgstiltakene Nav Familievernet Krisesenteret PPOT Koordinator/prosjektleder Miljøterapeut Politi Annet: Fastlege er tilknyttet prosjektet Oppgavene er tildelt dedikerte personer i medvirkende virksomheter Koordinator/prosjektleder og miljøterapeut er ansatt i tilbudet Frikjøp av psykiatrisk sykepleier fra omsorgstiltakene i 25% stilling

7 Helhetlig støttetilbud
Miljøterapeutiske tiltak: Praktisk og psykososial bistand Familievern Krisesenter Skole og arbeid: Nav PPOT Helse: Omsorgstiltakene/psykisk helse Fastlege

8 Mottaksprogram Sikkerhetssamtale med politiet
Praktisk informasjon om bo- og støttetilbudet Sikkerhetssamtale med politiet Møte med kontaktperson på Nav Samtale med psykiatrisk sykepleie/helsesøster Praktisk bistand i og utenfor boligen Avkoblende aktiviteter, ro og hvile

9 Faser under oppholdet Fase 1: Fokus på trygghet
- Kartlegging av behov for oppfølging - Igangsetting/utarbeidelse av tiltak/utprøving Fase 2: Fokus på selvstendighet - Igangsetting, oppfølging, evaluering og korrigering av tiltak - Nettverksbygging Fase 3: Fokus på normalisering - Sikre videreføring av tiltak - Forberede overgang til egen bolig

10 Særlige utfordringer Mål:
Store individuelle forskjeller, ulikt behov for oppfølging Ensomhet og isolasjon er et problem for mange, behov for miljøterapeutiske tiltak Ambivalens knyttet til brudd med familien, mange flytter hjem Mål: Størst mulig grad av normalisering og deltakelse på alle samfunnsarenaer Forsoning med familien – betyr ikke nødvendigvis gjenforening


Laste ned ppt "Drammen kommune Anne Bøhm"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google