Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte” Tiltak 16 i Regjeringens handlingsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte” Tiltak 16 i Regjeringens handlingsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte” Tiltak 16 i Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap 2012 Drammen kommune Anne Bøhm 19.09.2012

2 Forutsetninger og rammer Inngår i det nasjonale botilbudet for unge over 18 år, Bufdir Tildeling av plasser skjer via det nasjonale kompetanseteamet mot tvangsekteskap v/IMDI Politiet har ansvar for lokalisering og sikkerheten i boligen Tilbudet skal ivareta både hensynet til sikkerhet og beboers mulighet for livsutfoldelse innenfor gitte rammer Tilbudet skal inngå som en del av det ordinære tilbudet til personer utsatt for vold i nære relasjoner

3 Målgruppe Unge kvinner over 18 år utsatt for æresrelatert vold Har brutt med familien pga tvangsekteskapsproblematikk Er over den første akuttfasen Er i stand til å kunne bo alene Er i stand til å kunne ivareta egen sikkerhet og boligens anonymitet Har omfattende og sammensatte behov for bistand Har behov for relokalisering utenfor egen kommune

4 Helhetlig tiltakskjede Før bruddetEtter bruddet Høy grad av sikkerhetStøtte og oppfølging Skole Helsesøster Minoritets- rådgiver Venner Andre Skole Helsesøster Minoritets- rådgiver Venner Andre Bo- og støtte-tilbud Bokollektiv/ sikkerhetsbolig Bo- og støtte-tilbud Bokollektiv/ sikkerhetsbolig Egen bolig Krise- senter Krise- senter SikkerhetSikkerhet Støtte- og oppfølgingstiltak normalisering Kompetanseteamet Politiet

5 Botilbudet Plass til tre beboere Kollektiv boform Ikke døgnbemannet Miljøterapeutisk oppfølging i boligen Sikret bolig, hemmelig adresse Anslått botid 6 måneder

6 Tverrfaglig/tverretatlig ressursgruppe Prosjektgruppe sammensatt av: Omsorgstiltakene Nav Familievernet Krisesenteret PPOT Koordinator/prosjektleder Miljøterapeut Politi Annet: Fastlege er tilknyttet prosjektet Oppgavene er tildelt dedikerte personer i medvirkende virksomheter Koordinator/prosjektleder og miljøterapeut er ansatt i tilbudet Frikjøp av psykiatrisk sykepleier fra omsorgstiltakene i 25% stilling

7 Helhetlig støttetilbud Miljøterapeutiske tiltak: Praktisk og psykososial bistand Familievern Krisesenter Miljøterapeutiske tiltak: Praktisk og psykososial bistand Familievern Krisesenter Skole og arbeid: Nav PPOT Skole og arbeid: Nav PPOT Helse: Omsorgstiltakene/ psykisk helse Fastlege Helse: Omsorgstiltakene/ psykisk helse Fastlege

8 Mottaksprogram Praktisk informasjon om bo- og støttetilbudet Sikkerhetssamtale med politiet Møte med kontaktperson på Nav Samtale med psykiatrisk sykepleie/helsesøster Praktisk bistand i og utenfor boligen Avkoblende aktiviteter, ro og hvile

9 Faser under oppholdet Fase 1: Fokus på trygghet - Kartlegging av behov for oppfølging - Igangsetting/utarbeidelse av tiltak/utprøving Fase 2: Fokus på selvstendighet - Igangsetting, oppfølging, evaluering og korrigering av tiltak - Nettverksbygging Fase 3: Fokus på normalisering - Sikre videreføring av tiltak - Forberede overgang til egen bolig

10 Særlige utfordringer Store individuelle forskjeller, ulikt behov for oppfølging Ensomhet og isolasjon er et problem for mange, behov for miljøterapeutiske tiltak Ambivalens knyttet til brudd med familien, mange flytter hjem Mål: Størst mulig grad av normalisering og deltakelse på alle samfunnsarenaer Forsoning med familien – betyr ikke nødvendigvis gjenforening


Laste ned ppt "”Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte” Tiltak 16 i Regjeringens handlingsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google