Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder STRATEGIER FOR DATAKOMBINASJONER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder STRATEGIER FOR DATAKOMBINASJONER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder STRATEGIER FOR DATAKOMBINASJONER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 11

2 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Hovedtrekk ved innsamlingen av kvalitative og kvantitative data Undersøkelsesopplegg Aspekt ved datainnsamlingen Forholdet til kildenePrinsipp for behandling av kildene Prinsipp for registrering av data Viktigste ledd i datainn- samlingen Deltakende observasjon (kvalitative data) Naturlig interaksjon Tilgjengelighet til relevante hendelser og handlinger FullstendighetObservatør Strukturert observasjon (kvantitative data) Fokus på utvalgte hendelser og handlinger Sammenliknbarhet mellom utvalgte hendelser og handlinger NøyaktighetInstrument Uformell intervjuing (kvalitative data) Åpen interaksjon Tilgjengelighet til den enkelte respondent FullstendighetIntervjuer Strukturert utspørring (kvantitative data) Programmert interaksjon Sammenliknbarhet mellom alle respondenter NøyaktighetInstrument Kvalitativ innholdsanalyse (kvalitative data) Datamaterialet suppleres underveis Tilgjengelighet til relevant informasjon FullstendighetForsker Kvantitativ innholdsanalyse (kvantitative data) Tekstenheter utvalgt på forhånd Sammenliknbarhet mellom utvalgte tekstenheter NøyaktighetInstrument

3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kombinasjoner av kvalitativ og kvantitativ datainnsamling Kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ datainnsamling er en form for metodetriangulering Ulike strategier for kombinasjoner av ulike datatyper: –Kvalitative undersøkelser som forberedelse til kvantitative undersøkelser –Kvalitative undersøkelser som oppfølging av kvantitative undersøkelser –Parallell innsamling av kvalitative og kvantitative data –Kvantifisering av kvalitative data


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder STRATEGIER FOR DATAKOMBINASJONER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google