Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles vegmodell i åpent format Utgangspunkt: –Standard krav til å utarbeide og levere 3D digital vegmodell eksisterer ikke i dag. Verken i Vegvesenets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles vegmodell i åpent format Utgangspunkt: –Standard krav til å utarbeide og levere 3D digital vegmodell eksisterer ikke i dag. Verken i Vegvesenets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles vegmodell i åpent format Utgangspunkt: –Standard krav til å utarbeide og levere 3D digital vegmodell eksisterer ikke i dag. Verken i Vegvesenets styringsdokumenter eller i konkurransegrunnlag. –Det kontraktuelle utvekslingsformatet for teknisk prosjektinformasjon er fremdeles papir. –Dersom vi ønsker å i større grad ivareta verdiøkningen på prosjektdataene, gjennom de ulike prosjektfasene (plan- prosjektering-bygging-drift-plan), må vi flytte fokus fra tradisjonell (papir-) tegningsbasert utveksling til samhandling rundt felles digitale modeller.

2 Målsetninger Definere krav til innhold i vegmodell Definere krav til format på vegmodell Definere krav til dataflyt for vegmodell

3 Forslag til framdrift Fase 1 – forslag til innhold i vegmodell defineres av rådgiver/entreprenør/drift Fase 2 – forslag til innhold sendes på høring til programvareleverandører Fase 3 – åpent format for vegmodell – muligheter, alternativer, diskusjon Fase 4 – konsekvensutredning for kravet til åpent format og innhold i vegmodell Fase 5 – krav til vegmodell (innhold/format) standariseres i Vegvesenets styringsdokumenter og konkurransegrunnlag for plan-, anleggs-, og driftsfase.

4 Innholdet i vegmodellen Vegmodellen skal være 100% egeninformerende –Vegmodellen berikes gjennom hvert ledd, f.eks ”planlagt modell” berikes gjennom byggefasen og ender opp som ”bygget modell” før den videresendes til driftsfasen. –Geometrisk utforming –Sammenhengen mellom ulike geometriske elementer –Egenskapsdata og annen metadata

5 Innholdet i vegmodellen (forts) Objekter prosjekteres og utveksles i form av: 1.3D geometrisk utforming i gjeldende koordinatsystem Flater leveres i form av gjennomgående brytningslinjer, krumming og avgrensningslinjer for: –Belegning/materialer –Vegetasjon/beplantning’ –Funksjon/oppmerking Linjer leveres i form av 3D geometri Punkter leveres i form av 3D koordinater 2.Egenskaper Egenskaper knyttes til objekter allerede i prosjekteringsfasen, suppleres i anleggsfasen og vedlikeholdes i driftsfasen Alle prosjekterte og utførte objekter skal leveres med riktig tema- og egenskapskoder i henhold til NVDB standard

6 Veien videre (med entreprenørøyne) Vi kan ikke uten videre gi slipp på dagens rutiner med utveksling av data gjennom VIPS, men de nye/endrede kravene må komme som tillegg i en overgangsfase. Det er mulig å oppnå veldig mye ved å endre arbeidsmetodikk i prosjekteringsfasen Det er kun to prinsipper/krav som må innføres før vi allerede kan være et godt stykke på vei! –Prosjektering i gjeldende koordinatsystem –Prosjektering i 3 plan – x, y, z (3D)

7 Utfordringer For å komme helt i mål har vi store utfordringer for alle aktører som er involvert –Tekniske løsninger – programvareleverandører Det er en forutsetning at kravene blir forankret i Vegvesenets (øvrige byggherrer) styringsdokumenter, og at fremtidig utveksling av data kan foregå på åpent og uavhengig format – uten tap av informasjon. Vegbygging er kun en del av et stort bygg-/anlegg-/kartmarked med relaterte problemstillinger, og det er viktig å se vegmodellstandarisering i sammenheng med øvrig standariseringsarbeid for digital utveksling av prosjektdata (IFC, LandXML, SOSI, NVDB)


Laste ned ppt "Felles vegmodell i åpent format Utgangspunkt: –Standard krav til å utarbeide og levere 3D digital vegmodell eksisterer ikke i dag. Verken i Vegvesenets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google