Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg møter Terreng Kjetil Gjesdal 3. September 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg møter Terreng Kjetil Gjesdal 3. September 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg møter Terreng Kjetil Gjesdal 3. September 2008

2 •ENERGI, MILJØ, OFFENTLIG FORVALTNING, KONSULENTER & ENTREPRENØRER Hovedområder for Powel’s løsninger •Transmission & •Distribution •Energy Metering & •Trading •Public Infrastructure & •Civil Construction •Power Generation & •Water Management  Long-term price and load predictions  Short-term demand forecasting  Production revenue maximization  Production scheduling  Water management  Trading and bid management  Energy balance management  Reporting  Settlement  Load management  Data collection  Fault analysis  Metered data management  Call center information resource  Efficient and secure grid operations  Mobile operations optimization  Project development  Investment planning  Strategic and operational decision support  Streetlight  Efficient water/ wastewater network operations  Improved customer service  Shared information to all operation segments  Surveying  3D engineering, site-design, construction and 3D visualization  Quantity and mass calculation, reporting and documentation

3 •Entreprenør•Byggherre •FDV •Arkitekt •Konsulent •Kommune •ByggSøk PLAN- LEGGING PROSJEKT- ERING UTFØRELSE DOKUMENT- ASJON Gemini Terreng 3D verktøy for Planlegging, Prosjektering Utførelse og Dokumentasjon

4 Hvilken informasjon/data håndteres i Gemini •Måledata fra Instrumenter/målebok (LandXML, …) •Tegninger (DXF/DWG) •Kart- og plandata med attributter (SOSI, …)  Punkt, linjer, polygon, triangelnett og tekst •Prosjektdata: Veg, Kryss, byggegrop og tunnel  Triangelnett, kurvaturer, tverrprofiler, vegkropper (VIPS, IREDES, …) •Bygningsmodeller og andre 3D objekter (IFC, …) •Egne digitaliserte el. Konstruerte data  Utomhusplan, illustrasjonsplan, …

5 Måledata

6 Prosjektering – Stikning - Masseberegning •Prosjektering  Byggegrop  Veg og VA anlegg  Kryss  T-, X- og O-kryss  Erosjonssikring, fyllingsdam, flomvern, elve-terskler •Terrengmodellering generelt  Innmåling, triangulering, konturering, profilering, etc  Oppdatering av kartdata med nytt terreng •Volum mellom lag  Magasin

7 Veg og VA-anlegg

8 Kryss

9 Fyllingsdam etc

10 Byggegrop

11 Dokumentasjon og som-bygget •Dokumentasjon av inngrep  Veg, byggegrop, grøft, konturboring  Massetyper knyttet mot NS3420, Prosesskode, egne koder  Lengde- og tverrprofiler •Landmålte data  Setningsdokumentasjon/historikk  Punktavvik  Koordinatobservasjon v/sanntids GNSS målinger •Statistikk  Rapportering og dokumentasjon av innmålte mengder  Stk, m, m 2, areal •Geometrisk kontroll  Flater, Linjer, avvik (normalt/loddrett mot flate)  Triangelnett •Illustrasjoner, visualisering og animasjoner

12 Dokumentasjon av inngrep - byggegrop

13 Byggegrop – visualisering av massetyper

14 Byggegrop - profiler

15 Geometrisk kontroll

16 Dokumentasjon - kontraktsoppfølging •Kodeverk velges ved etablering av prosjektet  Produksjonsoppfølging etter regler/koder  Kontroll av og dokumentasjon  For hvert kodeverk er det knyttet avregningsregler til standard massetyper  NS3420 og Prosesskode har for noen poster ulik avregningsregel, eksempelvis sprengning

17 Dataleveranse •Utstikningsdata X, Y, Z til  Totalstasjon/GNSS og maskin  Veg, byggegrop og grøft •Terreng- /triangelmodeller til  Instrument/målebok (LandXML)  Arkitekt (IFC) •Masseberegning for produksjon av  Rapport  Tegninger  Målebrev

18 Vår målsetting er Våre produkter og tjenester skal støtte arbeidsprosessene i BAE-bransjen til: •Mer effektiv beregning, planlegging, prosjektering og dokumentasjon •Effektivisering av dataflyt •Bedret service og tjenesteytelse •Flerbruk av tilgjengelig informasjon


Laste ned ppt "Bygg møter Terreng Kjetil Gjesdal 3. September 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google