Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg møter Terreng Kjetil Gjesdal 3. September 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg møter Terreng Kjetil Gjesdal 3. September 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg møter Terreng Kjetil Gjesdal 3. September 2008

2 Hovedområder for Powel’s løsninger
ENERGI, MILJØ, OFFENTLIG FORVALTNING, KONSULENTER & ENTREPRENØRER Power Generation & Water Management Transmission & Distribution Energy Metering & Trading Public Infrastructure & Civil Construction Long-term price and load predictions Short-term demand forecasting Production revenue maximization Production scheduling Water management Efficient and secure grid operations Mobile operations optimization Project development Investment planning Strategic and operational decision support Streetlight Trading and bid management Energy balance management Reporting Settlement Load management Data collection Fault analysis Metered data management Call center information resource Efficient water/ wastewater network operations Improved customer service Shared information to all operation segments Surveying 3D engineering, site-design, construction and 3D visualization Quantity and mass calculation, reporting and documentation

3 Gemini Terreng 3D verktøy for Planlegging, Prosjektering Utførelse og
Kommune ByggSøk PROSJEKT-ERING Arkitekt Konsulent UTFØRELSE Entreprenør DOKUMENT-ASJON Byggherre FDV 3D verktøy for Planlegging, Prosjektering Utførelse og Dokumentasjon

4 Hvilken informasjon/data håndteres i Gemini
Måledata fra Instrumenter/målebok (LandXML, …) Tegninger (DXF/DWG) Kart- og plandata med attributter (SOSI, …) Punkt, linjer, polygon, triangelnett og tekst Prosjektdata: Veg, Kryss, byggegrop og tunnel Triangelnett, kurvaturer, tverrprofiler, vegkropper (VIPS, IREDES, …) Bygningsmodeller og andre 3D objekter (IFC, …) Egne digitaliserte el. Konstruerte data Utomhusplan, illustrasjonsplan, … Konvertering inkludert

5 Måledata

6 Prosjektering – Stikning - Masseberegning
Byggegrop Veg og VA anlegg Kryss T-, X- og O-kryss Erosjonssikring, fyllingsdam, flomvern, elve-terskler Terrengmodellering generelt Innmåling, triangulering, konturering, profilering, etc Oppdatering av kartdata med nytt terreng Volum mellom lag Magasin

7 Veg og VA-anlegg

8 Kryss

9 Fyllingsdam etc

10 Byggegrop

11 Dokumentasjon og som-bygget
Dokumentasjon av inngrep Veg, byggegrop, grøft, konturboring Massetyper knyttet mot NS3420, Prosesskode, egne koder Lengde- og tverrprofiler Landmålte data Setningsdokumentasjon/historikk Punktavvik Koordinatobservasjon v/sanntids GNSS målinger Statistikk Rapportering og dokumentasjon av innmålte mengder Stk, m, m2, areal Geometrisk kontroll Flater, Linjer, avvik (normalt/loddrett mot flate) Triangelnett Illustrasjoner, visualisering og animasjoner

12 Dokumentasjon av inngrep - byggegrop

13 Byggegrop – visualisering av massetyper

14 Byggegrop - profiler

15 Geometrisk kontroll

16 Dokumentasjon - kontraktsoppfølging
Kodeverk velges ved etablering av prosjektet Produksjonsoppfølging etter regler/koder Kontroll av og dokumentasjon NS3420 Sprengningsvolumet beregnes ut ifra reelt polygon ( blått skravert område )fm3. Utover denne mengden, gis det et tillegg for merkostnad for flåsprengning. Dette er det som kalles flåareal, og er areal av fjell med høyde < 1,0 m. Prosesskoden Sprengningsvolumet her beregnes ut ifra følgende regel : Fjellhøyde under 1,0 meter skal regnes som 1,0 meter ( fm3 ) Volum beregnes da ut ifra summen av blått og rødt polygon . For hvert kodeverk er det knyttet avregningsregler til standard massetyper NS3420 og Prosesskode har for noen poster ulik avregningsregel, eksempelvis sprengning

17 Dataleveranse Totalstasjon/GNSS og maskin Veg, byggegrop og grøft
Utstikningsdata X, Y, Z til Totalstasjon/GNSS og maskin Veg, byggegrop og grøft Terreng- /triangelmodeller til Instrument/målebok (LandXML) Arkitekt (IFC) Masseberegning for produksjon av Rapport Tegninger Målebrev

18 Vår målsetting er Våre produkter og tjenester skal støtte arbeidsprosessene i BAE-bransjen til: Mer effektiv beregning, planlegging, prosjektering og dokumentasjon Effektivisering av dataflyt Bedret service og tjenesteytelse Flerbruk av tilgjengelig informasjon


Laste ned ppt "Bygg møter Terreng Kjetil Gjesdal 3. September 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google