Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektgjennomføring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektgjennomføring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektgjennomføring
Jan Saugen AS har lang og bred erfaring fra en rekke store og små prosjekter innen flere fagfelt og de fleste administrative nivå. Vi bruker følgende overordnede gjennomføringsmodell som basis for alle prosjekter som gjennomføres: Modellen vil kunne omfatte følgende faser: Fase Beskrivelse Milepæl Funksjonell kravspesifikasjon Oppstilling av overordnede funksjonelle krav. Dette er gjennomført av Byggherren Kontrakt Systemkrav-spesifikasjon De funksjonelle krav, supplert med spesifikke tekniske krav listes opp Systemkrav-spesifikasjon (SKS) Overordnet systemdesign Alle tekniske og funksjonelle krav avdekkes og en overordnet teknisk løsning beskrives Systemdesign-spesifikasjon (SDS) Fabrikasjon Omfatter innkjøp, parametersetting, installasjon, integrasjon og leverandørens tester. Factory Acceptance Test (FAT) Foreløpig systemintegrasjon Delleveranser settes i drift og det integreres med alle eksterne systemer og allerede leverte systemer Foreløpig Site Acceptance Test (PreSAT) Foreløpig drift Ferdigintegrerte delleveranser anvendes av brukere på en foreløpig basis Systemintegrasjon Alle leverte og integrerte systemer settes endelig i drift og integreres til kontraktsgjenstanden Site Acceptance Test (SAT) Prøvedrift Systemet er operasjonelt og integreres/testes mot eksterne systemer og byggherrens øvrige installasjoner Endelig Site Acc. Test (FinalSAT) + Ferdigattest Vedlikehold Systemet er i endelig drift og vedlikehold Jan Saugen AS | Garli | 7288 Soknedal - Midtre Gauldal | Tlf: | Fax: |

2 Prosjektgjennomføring
Våre produkter Prosjekt-ledelse Ledelse av store komplekse prosjekter med mange grensesnitt mot forskjellige fagmiljøer og organisasjonsnivåer. Prosjekt-deltagelse Oppfølging og ferdigstillelse – verifikasjon ( FAT / SAT og overdragelse ) Oppfølging kontroll av dokumentleveranser, utarbeidelse av dokumentasjon Oppfølging informasjon / opplæring Prosjekt-styring Oppfølging framdrift Oppfølging kostnader Vår kompetanse Jan Saugen Bred prosjektledererfaring fra privat og offentlig sektor, IKT Kim Antonsen Prosjektledererfaring fra stasjonsmontasje og mobilutbygging Bjørn Andresen Bred prosjektledererfaring fra IKT-sektoren Rolf Schanche Bred prosjektledererfaring fra IKT prosjekter privat og offentlig Erik Andersen Bred prosjektledererfaring fra IKT prosjekter privat og offentlig Dag Buer Bred prosjektledererfaring fra IKT prosjekter privat og offentlig Noen referansekunder og - prosjekter Jernbaneverket Prosjektledelse for planlegging og prosjektering av flere jernbaneprosjekter, alle fagområder Politiets data- og materielltjeneste Prosjektledelse nytt passystem Lefdal Installasjon Prosjektledelse svakstrømsprosjekter hele landet DnBNOR (Gjensidige NOR) Etablering av ny felles landsomfattende teknisk plattform for hele Gjensidige NOR (Bank og Forsikring) overgang til mobile løsninger og IP-telefoni Prosjektledelse / deltagelse ”outsourcing” drift og vedlikehold telefoniløsninger, både bank og forsikring - hele landet Gardermobanen / Flytoget Prosjektledelse flere områder St. Olavs Hospital Prosjektledelse nye IP-telefoniløsninger Jan Saugen AS | Garli | 7288 Soknedal - Midtre Gauldal | Tlf: | Fax: |


Laste ned ppt "Prosjektgjennomføring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google